Trwają zapisy do grupy

Programowanie .NET - kurs zaawansowany

3550 PLN+23% VAT (4366 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:4 dni (32h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:NET/ADV

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

29 lipca
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

25 listopada
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

3 marca
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Programowanie .NET - kurs zaawansowany

Cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat zaawansowanych aspektów platformy .NET oraz języka C#
 • Przygotowanie uczestników do efektywnej i wydajnej pracy z platformą .NET
 • Przekazanie wiedzy z zakresu dobrych praktyk w procesie wytwarzania oprogramowania z użyciem języka C#
 • Zaznajomienie uczestników z najpopularniejszymi bibliotekami używanymi w pracy ze środowiskiem .NET

Dla kogo?

 • Szkolenie kierowane jest do programistów chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu platformy .NET i języka C# oraz osób programujących dotychczas w innych językach chcących rozpocząć pracę ze środowiskiem .NET

Zalety

 • Zajęcia ukierunkowane jest na poznanie zaawansowanych zagadnień związanych z językiem C# oraz zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu programowania współbieżnego i sieciowego
 • Zakres szkolenia obejmuje najważniejsze tematy oraz biblioteki, których znajomość konieczna jest do sprawnej i wydajnej pracy z platformą .NET
 • Uczestnicy szkolenia stawią czoła najczęściej pojawiającym się w codziennej pracy problemom i zadaniom
 • Dzięki skupieniu się na zagadnieniach specyficznych dla platformy .NET, szkolenie pozwala na wsparcie procesu migracji programistów z innych technologii
 • Bardzo duży nacisk na praktyczną stronę programowania
 • Program szkolenia dopasowany do najnowszych trendów rynkowych
 • Poza samą technologią .NET omówione zostaną najpopularniejsze biblioteki używane w większości komercyjnych projektów
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Umiejętność posługiwania się środowiskiem Visual Studio
 • Znajomość założeń programowania obiektowego
 • Podstawowa znajomość języka C#

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Kolekcje

 • Podstawowe kolekcje: listy, słowniki
 • Kolejki, stosy
 • Kolekcje współbieżne - ConcurrentBag, ConcurrentQueue, ConcurrentDictionary
 • Definiowanie własnych kolekcji

Typy generyczne

 • Tworzenie klas generycznych
 • Definiowanie metod generycznych

Kowariancja i Kontrawariancja

Typy anonimowe

 • Delegaty
 • Wyrażenia lambda
 • Anonimowe delegaty i domknięcia w C#
 • Tworzenie anonimowych obiektów
 • Func/Action

Typ dynamic i Dynamic Language Runtime

Metody rozszerzające

Method Chaining

 • Wprowadzenie do wzorca Method Chaining
 • Definiowanie własnych interfejsów Fluent
 • Omówienie zalet interfejsów Fluent i przypadków zastosowania

LINQ

 • Czym jest LINQ
 • Przegląd podstawowych operatorów LINQ
 • LINQ to Objects
 • Łączenie wyrażeń LINQ z wykorzystaniem Method Chaining
 • Operatory projekcji
 • Agregacja
 • Grupowanie
 • Złączenia
 • Zalety stosowania LINQ
 • Własne operatory i rozszerzenia

Mechanizm refleksji

 • Idea stosowania refleksji
 • Pobieranie informacji o składowych typów
 • Tworzenie obiektów z wykorzystaniem mechanizmu refleksji
 • Wykorzystanie atrybutów

Wielowątkowość

 • Zastosowanie wielowątkowości w aplikacjach
 • Zarządzanie cyklem życia wątku - tworzenie, usypianie, kończenie
 • Synchronizacja wątków
 • Zakleszczenia
 • Pule wątków
 • Dobre praktyki związane z wielowątkowością

Metody asynchroniczne

 • Wykorzystanie Task Parallel Library
 • Użycie async, await

Wprowadzenie do przetwarzania współbieżnego

 • Idea przetwarzania współbieżnego
 • Instrukcje Parallel LINQ
 • Pętle współbieżne
 • Wydajność przetwarzania współbieżnego

Wprowadzenie do programowania sieciowego

 • Gniazda sieciowe
 • Wykorzystanie klas TcpClient i TcpListener do komunikacji sieciowej
 • Wykorzystanie wielowątkowości w programowaniu sieciowym

Komunikacja HTTP

 • Wykorzystanie komunikacji HTTP w usługach sieciowych
 • Użycie HTTPWebRequest/HTTPWebResponse
 • Zastosowanie uproszczonego interfejsu obsługi HTTP - WebClient

Programowanie aspektowe (PostSharp)

 • Idea i zalety programowania aspektowego
 • Wprowadzenie do biblioteki PostSharp
 • Definiowanie własnych aspektów

Kontener IoC (opcjonalne)

 • Wzorzec Inversion of Control
 • Wprowadzenie do kontenera Autofac
 • Rejestrowanie składowych kontenera
 • Rozwiązywanie zależności
 • Automatyczne wstrzykiwanie zależności
 • Zalety i przypadki użycia wzorca IoC

Testy jednostkowe (opcjonalne)

 • Idea testów jednostkowych i ich wpływ na niezawodność kodu
 • Porównanie najpopularniejszych bibliotek do testów jednostkowych dostępnych w środowisku .NET - MS Test, NUnit, XUnit
 • Tworzenie testów jednostkowych, klasa Assert
 • Uruchamianie testów jednostkowych, wprowadzenie do Test Explorer
 • Użycia rozszerzeń FluentAssertions
 • Wprowadzenie do metodyki Test-driven development

Biblioteka logująca NLog (opcjonalne)

 • Znaczenie modułu logowania w systemach produkcyjnych
 • Poziomy logowania
 • Tworzenie pliku konfiguracyjnego NLog
 • Definiowanie celów oraz reguł logowania
 • Formatowanie wyjściowe logów

Autorem szkolenia jest Rafał Kaszczuk

Programista .NET z wieloletnim doświadczeniem. W swojej karierze stawiał czoła całemu spektrum projektów - od systemów księgowych dla branży finansowej po serwery multiplayer obsługujące miliony graczy w branży GameDev. Specjalizujący się w szczególności w tematach rozproszonych systemów SOA z wykorzystaniem ASP .NET oraz WCF. Związany z bazą MongoDB niemal od początku jej istnienia. Posiadacz certyfikatów M101J MongoDB for Java Developers, M101P MongoDB for Developers, M036 New Features and Tools…