Programowanie .NET - kurs zaawansowany

LICZBA DNI: 4 (32h)

KOD KURSU: NET/ADV

POZIOM SZKOLENIA:

# c#

Najbliższy termin:

24 maja 2021

PROWADZI:

Piotr Barankiewicz

3550 PLN netto + 23% VAT

 • stacjonarne
 • zdalne

STACJONARNE

W CENIE

 • 4 dni pracy z trenerem
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

ZDALNE

W CENIE

 • 4 dni pracy z trenerem na żywo online
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Czy wiesz, że możesz uzyskać nawet do 100% dofinansowania na szkolenie? Dowiedz się jak »

Oferta dla firm

Dostosuj zakres, czas i miejsce szkolenia do potrzeb Twojego zespołu. Uzyskaj indywidualną wycenę szkolenia dla grupy.

Weź udział w szkoleniu

Termin

Lokalizacja

Trener

Cena / os

24

maja

Warszawa,

Zdalne,

3550 PLN netto
+ 23% VAT

Termin

24

maja

Lokalizacja

Warszawa,

Zdalne,

Trener

Cena / os

3550 PLNnetto
+ 23% VAT

Powiadom
o kolejnych terminach

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie kierowane jest do programistów chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu platformy .NET i języka C# oraz osób programujących dotychczas w innych językach chcących rozpocząć pracę ze środowiskiem .NET

WYMAGANIA

Umiejętność posługiwania się środowiskiem Visual Studio

Znajomość założeń programowania obiektowego

Podstawowa znajomość języka C#

ZALETY

Zajęcia ukierunkowane jest na poznanie zaawansowanych zagadnień związanych z językiem C# oraz zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu programowania współbieżnego i sieciowego

Zakres szkolenia obejmuje najważniejsze tematy oraz biblioteki, których znajomość konieczna jest do sprawnej i wydajnej pracy z platformą .NET

Uczestnicy szkolenia stawią czoła najczęściej pojawiającym się w codziennej pracy problemom i zadaniom

Dzięki skupieniu się na zagadnieniach specyficznych dla platformy .NET, szkolenie pozwala na wsparcie procesu migracji programistów z innych technologii

Bardzo duży nacisk na praktyczną stronę programowania

Program szkolenia dopasowany do najnowszych trendów rynkowych

Poza samą technologią .NET omówione zostaną najpopularniejsze biblioteki używane w większości komercyjnych projektów

Cele szkolenia

Zdobycie wiedzy na temat zaawansowanych aspektów platformy .NET oraz języka C#

Przygotowanie uczestników do efektywnej i wydajnej pracy z platformą .NET

Przekazanie wiedzy z zakresu dobrych praktyk w procesie wytwarzania oprogramowania z użyciem języka C#

Zaznajomienie uczestników z najpopularniejszymi bibliotekami używanymi w pracy ze środowiskiem .NET

Program

 • Podstawowe kolekcje: listy, słowniki
 • Kolejki, stosy
 • Kolekcje współbieżne - ConcurrentBag, ConcurrentQueue, ConcurrentDictionary
 • Definiowanie własnych kolekcji
 • Tworzenie klas generycznych
 • Definiowanie metod generycznych
 • Delegaty
 • Wyrażenia lambda
 • Anonimowe delegaty i domknięcia w C#
 • Tworzenie anonimowych obiektów
 • Func/Action
 • Wprowadzenie do wzorca Method Chaining
 • Definiowanie własnych interfejsów Fluent
 • Omówienie zalet interfejsów Fluent i przypadków zastosowania
 • Czym jest LINQ
 • Przegląd podstawowych operatorów LINQ
 • LINQ to Objects
 • Łączenie wyrażeń LINQ z wykorzystaniem Method Chaining
 • Operatory projekcji
 • Agregacja
 • Grupowanie
 • Złączenia
 • Zalety stosowania LINQ
 • Własne operatory i rozszerzenia
 • Idea stosowania refleksji
 • Pobieranie informacji o składowych typów
 • Tworzenie obiektów z wykorzystaniem mechanizmu refleksji
 • Wykorzystanie atrybutów
 • Zastosowanie wielowątkowości w aplikacjach
 • Zarządzanie cyklem życia wątku - tworzenie, usypianie, kończenie
 • Synchronizacja wątków
  • Lock (Monitor)
  • Semaphore
  • ReaderWriterLock
  • WaitEventHandle
 • Zakleszczenia
 • Pule wątków
 • Dobre praktyki związane z wielowątkowością
 • Wykorzystanie Task Parallel Library
 • Użycie async, await
 • Idea przetwarzania współbieżnego
 • Instrukcje Parallel LINQ
 • Pętle współbieżne
 • Wydajność przetwarzania współbieżnego
 • Gniazda sieciowe
 • Wykorzystanie klas TcpClient i TcpListener do komunikacji sieciowej
 • Wykorzystanie wielowątkowości w programowaniu sieciowym
 • Wykorzystanie komunikacji HTTP w usługach sieciowych
 • Użycie HTTPWebRequest/HTTPWebResponse
 • Zastosowanie uproszczonego interfejsu obsługi HTTP - WebClient
 • Idea i zalety programowania aspektowego
 • Wprowadzenie do biblioteki PostSharp
 • Definiowanie własnych aspektów
 • Wzorzec Inversion of Control
 • Wprowadzenie do kontenera Autofac
 • Rejestrowanie składowych kontenera
 • Rozwiązywanie zależności
 • Automatyczne wstrzykiwanie zależności
 • Zalety i przypadki użycia wzorca IoC
 • Idea testów jednostkowych i ich wpływ na niezawodność kodu
 • Porównanie najpopularniejszych bibliotek do testów jednostkowych dostępnych w środowisku .NET - MS Test, NUnit, XUnit
 • Tworzenie testów jednostkowych, klasa Assert
 • Uruchamianie testów jednostkowych, wprowadzenie do Test Explorer
 • Użycia rozszerzeń FluentAssertions
 • Wprowadzenie do metodyki Test-driven development
 • Znaczenie modułu logowania w systemach produkcyjnych
 • Poziomy logowania
 • Tworzenie pliku konfiguracyjnego NLog
 • Definiowanie celów oraz reguł logowania
 • Formatowanie wyjściowe logów

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.