Programowanie .NET - kurs podstawowy

3350 PLN+23% VAT (4120 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:NET/F

Poziom zaawansowania:

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

1 lipiec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

21 październik
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Programowanie .NET - kurs podstawowy

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie jest adresowane do osób chcących poznać podstawy środowiska .NET, języka C# i programowania obiektowego, niezależnie od poziomu doświadczenia oraz znajomości poszczególnych języków programowania

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa wiedza dotycząca programowania w dowolnym języku

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia oprogramowania w języku C# na platformie .NET
 • Tworzenie rozwiązań programistycznych w języku C#
 • Zapoznanie z platformą programistyczną .NET
 • Zaznajomienie z paradygmatem programowania obiektowego

Program

Architektura platformy .NET

 • Elementy składowe platformy .NET
 • Środowisko uruchomieniowe CLR
 • Język pośredni CIL
 • Kompilacja i uruchamianie programów w .NET
 • Język zarządzany C#
 • Centralne repozytorium współdzielonych bibliotek GAC

Zintegrowane środowisko programistyczne Visual Studio

 • Typy i struktura projektów
 • Tworzenie i zarządzanie projektami
 • Logiczna i fizyczna struktura rozwiązań
 • Wybrane narzędzia środowiska Visual Studio
 • Debugowanie aplikacji
 • Inne środowiska programistyczne dla .NET

Podstawy programowania w C#

 • Klasy, metody, pola, właściwości
 • Podstawowe operatory i składnia języka
 • Zapoznanie z zakresami widoczności
 • Przekazywanie parametrów do metod
 • Parametry opcjonalne i nazwane
 • Metoda main i argumenty wywołania programu
 • Podstawowa obsługa standardowego wejścia/wyjścia
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle sterujące
 • Instrukcje break i continue
 • Komentarze

Typy danych

 • Podział typów w języku C#
 • Struktury a klasy
 • Struktury
 • Klasy
 • Typ Object
 • Klasy i obiekty
 • Słowo kluczowe var

Tablice i Kolekcje

 • Tablice
 • Tablice wielowymiarowe
 • Używanie tablic
 • Kolekcje
 • Podstawowe rodzaje kolekcji
 • Używanie kolekcji
 • Podstawowe operacje na kolekcjach

Obiekty i programowanie obiektowe w C#

 • Programowanie obiektowe - wprowadzenie, filary
 • Interfejsy
 • Klasy abstrakcyjne
 • Dziedziczenie
 • Polimorfizm
 • Słowo kluczowe override
 • Słowo kluczowe virtual
 • Słowo kluczowe sealed
 • Enkapsulacja i zakres widoczności
 • Klasy statyczne
 • Metody statyczne
 • Konstruktory i składowe odziedziczone
 • Porównywanie obiektów i ich zawartości
 • Przekazywanie, konwersja i rzutowanie obiektów, boxing
 • Operatory rzutowania
 • Definiowanie operatorów
 • Zdarzenia
 • Delegaty
 • Metody anonimowe
 • Wyrażenia lambda
 • Klasy anonimowe
 • Zarządzanie cyklem życia obiektów

Typy generyczne

 • Czym są typy generyczne?
 • Podstawowe typy i kolekcje generyczne
 • Używanie typów generycznych
 • Deklarowanie własnych typów generycznych

Obsługa wyjątków

 • Czym są i jak działają wyjątki?
 • Obsługa sytuacji wyjątkowych
 • Ważniejsze typy wyjątków
 • Tworzenie własnych typów wyjątków

Operacje tekstowe

 • Ciągi znaków i operacje na nich
 • Formatowanie napisów
 • Podstawy wyrażeń regularnych
 • Internacjonalizacja i lokalizacja

Obsługa wejścia/wyjścia

 • Czym są strumienie?
 • Rodzaje strumieni
 • Używanie strumieni
 • Kodowanie znaków
 • Dostęp do plików
 • Podstawowe informacje o serializacji danych, typy serializacji

Inne aspekty programowania w C#

 • Podstawowe informacje o LINQ, LINQ to objects
 • Podstawy diagnostyki i logowania, dziennik zdarzeń, liczniki wydajności
 • Podstawowe informacje na temat refleksji
 • Kod niezarządzany, typy dynamiczne

Podobne szkolenia