Programowanie .NET - kurs podstawowy

LICZBA DNI: 3 (24h)

KOD KURSU: NET/F

Powiadom
o kolejnych terminach

# c#

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie jest adresowane do osób chcących poznać podstawy środowiska .NET, języka C# i programowania obiektowego, niezależnie od poziomu doświadczenia oraz znajomości poszczególnych języków programowania

WYMAGANIA

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa wiedza dotycząca programowania w dowolnym języku

ZALETY

Cele szkolenia

Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia oprogramowania w języku C# na platformie .NET

Tworzenie rozwiązań programistycznych w języku C#,

Zapoznanie z platformą programistyczną .NET

Zaznajomienie z paradygmatem programowania obiektowego

Program

 • Elementy składowe platformy .NET
 • Środowisko uruchomieniowe CLR
 • Język pośredni CIL
 • Kompilacja i uruchamianie programów w .NET
 • Język zarządzany C#
 • Centralne repozytorium współdzielonych bibliotek GAC
 • Typy i struktura projektów
 • Tworzenie i zarządzanie projektami
 • Logiczna i fizyczna struktura rozwiązań
 • Wybrane narzędzia środowiska Visual Studio
 • Debuggowanie aplikacji
 • Inne środowiska programistyczne dla .NET
 • Klasy, metody, pola, właściwości
 • Podstawowe operatory i składnia języka
 • Zapoznanie z zakresami widoczności
 • Przekazywanie parametrów do metod
 • Parametry opcjonalne i nazwane
 • Metoda main i argumenty wywołania programu
 • Podstawowa obsługa standardowego wejścia / wyjścia
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle sterujące
 • Instrukcje break i continue
 • Komentarze
 • Podział typów w języku C#
 • Struktury a klasy
 • Struktury
 • Klasy
 • Typ Object
 • Klasy i obiekty
 • Słowo kluczowe var
 • Tablice
 • Tablice wielowymiarowe
 • Używanie tablic
 • Kolekcje
 • Podstawowe rodzaje kolekcji
 • Używanie kolekcji
 • Podstawowe operacje na kolekcjach
 • Programowanie obiektowe - wprowadzenie, filary
 • Interfejsy
 • Klasy abstrakcyjne
 • Dziedziczenie
 • Polimorfizm
 • Słowo kluczowe override
 • Słowo kluczowe virtual
 • Słowo kluczowe sealed
 • Enkapsulacja i zakres widoczności
 • Klasy statyczne
 • Metody statyczne
 • Konstruktory i składowe odziedziczone
 • Porównywanie obiektów i ich zawartości
 • Przekazywanie, konwersja i rzutowanie obiektów, boxing
 • Operatory rzutowania
 • Definiowanie operatorów
 • Zdarzenia
 • Delegaty
 • Metody anonimowe
 • Wyrażenia lambda
 • Klasy anonimowe
 • Zarządzanie cyklem życia obiektów
 • Czym są typy generyczne?
 • Podstawowe typy i kolekcje generyczne
 • Używanie typów generycznych
 • Deklarowanie własnych typów generycznych
 • Czym są i jak działają wyjątki?
 • Obsługa sytuacji wyjątkowych
 • Ważniejsze typy wyjątków
 • Tworzenie własnych typów wyjątków
 • Ciągi znaków i operacje na nich
 • Formatowanie napisów
 • Podstawy wyrażeń regularnych
 • Internacjonalizacja i lokalizacja
 • Czym są strumienie?
 • Rodzaje strumieni
 • Używanie strumieni
 • Kodowanie znaków
 • Dostęp do plików
 • Podstawowe informacje o serializacji danych, typy serializacji
 • Podstawowe informacje o Linq, Linq to objects
 • Podstawy diagnostyki i logowania, dziennik zdarzeń, liczniki wydajności
 • Podstawowe informacje na temat refleksji
 • Kod niezarządzany, typy dynamiczne

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.