Bazy danych NoSQL - MongoDB

LICZBA DNI: 4 (32h)

KOD KURSU: MONGODB

POZIOM SZKOLENIA:

# mongodb

# mongo

# nosql

Najbliższy termin:

24 maja 2021

PROWADZI:

Rafał Kaszczuk

3550 PLN netto + 23% VAT

Jeszcze 5 miejsc w tej cenie.

 • stacjonarne
 • zdalne

STACJONARNE

W CENIE

 • 4 dni pracy z trenerem
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

ZDALNE

W CENIE

 • 4 dni pracy z trenerem na żywo online
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Czy wiesz, że możesz uzyskać nawet do 100% DOFINANSOWANIA na szkolenie? Napisz do nas »

Oferta dla firm

Dostosuj zakres, czas i miejsce szkolenia do potrzeb Twojego zespołu. Uzyskaj indywidualną wycenę szkolenia dla grupy.

Weź udział w szkoleniu

Termin

Lokalizacja

Trener

Cena / os

24

maja

Warszawa,

Zdalne,

3550 PLN netto
+ 23% VAT

Termin

24

maja

Lokalizacja

Warszawa,

Zdalne,

Trener

Cena / os

3550 PLNnetto
+ 23% VAT

Powiadom
o kolejnych terminach

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie jest kierowane do programistów, architektów oraz administratorów, którzy chcą tworzyć lub utrzymywać systemy oparte o bazy danych MongoDB

Adresatami szkolenia są w szczególności osoby dla których wydajność opracowywanych rozwiązań oraz wolumen przetwarzanych danych ma wysoki priorytet

Szkolenie jest także kierowane do osób zajmujących się obecnie tworzeniem relacyjnych baz danych, które chcą uzupełnić swoją wiedzę o technologie alternatywne, które stanowią alternatywę dla bazy relacyjne w zastosowaniach ukierunkowanych na wysoką przepustowość

WYMAGANIA

Podstawowa znajomość teorii baz danych

Podstawowa znajomość formatu JSON

Podstawowa znajomość JavaScript (w zakresie tworzenia pętli, instrukcji warunkowych)

ZALETY

Program szkolenia obejmuje niemal wszystkie funkcjonalności dostępne w ramach MongoDB

Oprócz wiedzy teoretycznej poparte jest omówieniem niestandardowych problemów oraz ograniczeń które mogą występować w trakcie wdrożenia produkcyjnego tej bazy danych

Szkolenie skupia się zarówno na tworzeniu prostych architektur MongoDB, złożonych z jednej instancji jak i realizacji złożonych klastrów

Szkolenie odbywa się na najnowszej, produkcyjnej wersji MongoDB, ale na życzenie uczestników może być zrealizowane ze szczególnym uwzględnieniem możliwości starszych wersji oraz kompatybilności wstecznej

Cele szkolenia

Zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu MongoDB - od projektowania modelu danych, poprzez język zapytań aż po tworzenie klastrów z zastosowaniem technik replikacji oraz shardingu

Praktyczne wykorzystanie najważniejszych funkcjonalności oraz mechanik MongoDB

Poznanie sposobów na tworzenie wydajnych rozwiązań opartych o MongoDB

Program

 • Wprowadzenie do baz danych NoSQL
 • Przyczyny powstania baz nierelacyjnych
 • Cechy MongoDB
 • Zalety oraz wady MongoDB
 • Technologie i rozwiązania powiązane z MongoDB
 • Korzystanie z Mongo Shell oraz Robo 3T
 • Uruchamianie serwera, parametry startowe
 • Obsługa konsoli klienta
 • Odczyt konfiguracji z pliku
 • Używanie zewnętrznych źródeł konfiguracji (REST/EXEC)
 • Typy przechowywanych danych
 • Insert
 • Save
 • Remove
 • Update
 • Find/FindOne
 • Rola i właściwości kursora wyniku zapytania
 • Mechanizm projekcji danych
 • Sortowanie, skip, limit
 • Selektory zapytań
 • Tworzenie warunków logicznych
 • $exists
 • Dynamiczne zapytania z wykorzystaniem $expr oraz $where
 • Obsługa wyrażeń regularnych za pomocą $regex
 • Operacje na tablicach oraz setach
 • FindAndModify oraz operator $inc
 • Operator pozycji oraz ArrayFilter
 • Dobre praktyki wydajności tworzonych zapytań
 • Tworzenie oraz modyfikacja prostych walidatorów
 • Poziomy walidacji
 • Akcje walidacji
 • Walidacja z wykorzystaniem JSON Schema
 • Dodatkowe opcje
 • Aggregation Pipeline
 • Struktura zapytania agregującego
 • Operatory agregacji
 • Wybrane akumulatory grupowania
 • Rozbijanie tablic za pomocą $unwind
 • Multioperacje z wykorzystaniem $facet
 • Łączenie danych z różnych kolekcji za pomocą $lookup
 • Ograniczenia mechanizmu agregacji
 • Czym jest MapReduce?
 • Struktura zapytania MapReduce
 • Funkcja mapująca
 • Funkcja redukująca
 • Funkcja finalizująca
 • Dobre praktyki projektowania modeli w MongoDB
 • Wady i zalety modeli zagnieżdżonych
 • Rodzaje oraz sposób implementacji „relacji”
 • Często popełniane błędy
 • Przechowywanie danych binarnych w MongoDB
 • Metadane i kawałki
 • Użycie mongofiles
 • Przesłanki do używania GridFS
 • Omówienie wewnętrznych silników przechowywania plików dostępnych z MongoDB
 • Cechy, zalety oraz wady silnika MMAPv1
 • Cechy, zalety oraz wady silnika WiredTiger
 • Mechanizm zapisu WiredTiger (snapshot, checkpoint)
 • Porównanie zużycia pamięci RAM przez poszczególne silniki
 • Definiowanie indeksów
 • Indeksy proste i złożone
 • Użycie indeksów na zagnieżdżonych dokumentach
 • Indeksy multikey (tablicowe)
 • Indeksy częściowe
 • Indeksy wildcard
 • Statystyki indeksów
 • Weryfikacja planu zapytania
 • Przeglądanie i czyszczenie cache planów zapytań
 • mongotop
 • mongostat
 • Free MongoDB Cloud Monitoring
 • Listowanie aktualnie wykonywanych przez bazę operacji
 • Uruchamianie oraz konfiguracja profilowania
 • Przegląd informacji zapisywanych przez profiler
 • Czym jest Full Text Search?
 • Tworzenie indeksów Full Text Search
 • Obsługa analizy słowotwórczej
 • Waga pól oraz sortowanie po dopasowaniu
 • Operator $
 • Ograniczenia
 • Rola replikacji w rozszerzaniu możliwości MongoDB
 • Elementy składowe Replica Set
 • Mechanizm failover oraz sterowanie elekcją węzła Primary
 • Rola arbitra
 • Budowa oraz zasada działania oploga
 • Komendy administracyjne w secie replikacyjnym
 • Konfiguracja Replica Set
 • Ukryty oraz opóźniony węzeł
 • Stany węzłów
 • Problemy z desynchronizacją
 • Rola shardingu w rozszerzaniu możliwości MongoDB
 • Config server
 • Query router
 • Wybór klucza shardowania
 • Partycjonowanie danych
 • Komendy administracyjne w klastrze
 • Konfiguracja klastra
 • Zasada działania transakcji
 • Obsługa sesji
 • Ograniczenia związane z transakcjami
 • Wydajność zapytań z transakcjami
 • Wzorzec publish-subscribe
 • Subskrypcja zmian w MongoDB
 • Format zwracanego dokumentu
 • Strategie tworzenia backupów (mongodump, mongorestore)
 • Diagnostyka działania Mongo (mongostat, mongotop, listing aktywnych operacji)
 • Monitorowanie procesu replikacji
 • Java Driver
  • Konfiguracja sterownika
  • API sterownika, obsługa BSON
  • MongoDB + Spring Data
 • CSharp Driver
  • Konfiguracja sterownika
  • API sterownika, obsługa BSON
  • Operacje asynchroniczne

Autor szkolenia:

Rafał Kaszczuk

Programista .NET z wieloletnim doświadczeniem. W swojej karierze stawiał czoła całemu spektrum projektów - od systemów księgowych dla branży finansowej po serwery multiplayer obsługujące miliony graczy w branży GameDev. Specjalizujący się w szczególności w tematach rozproszonych systemów SOA z wykorzystaniem ASP .NET oraz WCF. Związany z bazą MongoDB niemal od początku jej istnienia. Posiadacz certyfikatów M101J MongoDB for Java Developers, M101P MongoDB for Developers, M036 New Features and Tools in MongoDB 3.6. Jako trener oraz konsultant wspomagał kilkadziesiąt firm we wdrażaniu bazy MongoDB. Posiada duże doświadczenie trenerskie - w ciągu 4 lat swojej trenerskiej kariery przeprowadził ponad 500 godzin szkoleń i warsztatów.

Najbliższe szkolenie poprowadzi:

Rafał Kaszczuk

Programista .NET z wieloletnim doświadczeniem. W swojej karierze stawiał czoła całemu spektrum projektów - od systemów księgowych dla branży finansowej po serwery multiplayer obsługujące miliony graczy w branży GameDev. Specjalizujący się w szczególności w tematach rozproszonych systemów SOA z wykorzystaniem ASP .NET oraz WCF. Związany z bazą MongoDB niemal od początku jej istnienia. Posiadacz certyfikatów M101J MongoDB for Java Developers, M101P MongoDB for Developers, M036 New Features and Tools in MongoDB 3.6. Jako trener oraz konsultant wspomagał kilkadziesiąt firm we wdrażaniu bazy MongoDB. Posiada duże doświadczenie trenerskie - w ciągu 4 lat swojej trenerskiej kariery przeprowadził ponad 500 godzin szkoleń i warsztatów.

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.