Trwają zapisy do grupy

Bazy danych NoSQL - MongoDB

Otwarty, nierelacyjny system zarządzania bazą danych typu dokumentowego

3350 PLN+23% VAT (4120 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:4 dni (32h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:MONGODB

mongonosqlmongodb

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

26 sierpnia
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Rafał Kaszczuk

Cena:

3350 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

21 października
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Rafał Kaszczuk

Cena:

3350 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

17 marca
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

14 kwietnia
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Bazy danych NoSQL - MongoDB

Cele szkolenia

 • Zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu MongoDB - od projektowania modelu danych, poprzez język zapytań, aż po tworzenie klastrów z zastosowaniem technik replikacji oraz shardingu
 • Praktyczne wykorzystanie najważniejszych funkcjonalności oraz mechanik MongoDB
 • Poznanie sposobów na tworzenie wydajnych rozwiązań opartych o MongoDB

Dla kogo?

 • Szkolenie kierowane do programistów, architektów oraz administratorów, którzy chcą tworzyć lub utrzymywać systemy oparte MongoDB
 • Adresatami szkolenia są w szczególności osoby, dla których wydajność opracowywanych rozwiązań oraz wolumen przetwarzanych danych ma wysoki priorytet
 • Szkolenie kierowane do osób zajmujących się obecnie tworzeniem relacyjnych baz danych, które chcą uzupełnić swoją wiedzę o technologie alternatywne

Zalety

 • Program szkolenia obejmuje niemal wszystkie funkcjonalności dostępne w ramach MongoDB
 • Omówienie niestandardowych problemów oraz ograniczeń, które mogą występować w trakcie wdrożenia produkcyjnego bazy MongoDB
 • Szkolenie skupia się zarówno na tworzeniu prostych architektur, złożonych z jednej instancji, jak i realizacji złożonych klastrów
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Podstawowa znajomość teorii baz danych
 • Podstawowa znajomość formatu JSON
 • Podstawowa znajomość języka JavaScript

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wstęp do MongoDB

 • Wprowadzenie do baz danych NoSQL
 • Przyczyny powstania baz nierelacyjnych
 • Cechy MongoDB
 • Zalety oraz wady MongoDB
 • Technologie i rozwiązania powiązane z MongoDB
 • Korzystanie z Mongo Shell oraz Robo 3T

Uruchamianie i konfiguracja MongoDB

 • Uruchamianie serwera, parametry startowe
 • Obsługa konsoli klienta
 • Odczyt konfiguracji z pliku
 • Używanie zewnętrznych źródeł konfiguracji (REST/EXEC)

Podstawowe zapytania oraz struktura danych

 • Typy przechowywanych danych
 • Insert
 • Save
 • Remove
 • Update
 • Find/FindOne
 • Rola i właściwości kursora wyniku zapytania
 • Mechanizm projekcji danych
 • Sortowanie, skip, limit
 • Selektory zapytań
 • Tworzenie warunków logicznych

Zaawansowane zapytania

 • $exists
 • Dynamiczne zapytania z wykorzystaniem $expr oraz $where
 • Obsługa wyrażeń regularnych za pomocą $regex
 • Operacje na tablicach oraz setach
 • FindAndModify oraz operator $inc
 • Operator pozycji oraz ArrayFilter
 • Dobre praktyki wydajności tworzonych zapytań

Walidacja dokumentów

 • Tworzenie oraz modyfikacja prostych walidatorów
 • Poziomy walidacji
 • Akcje walidacji
 • Walidacja z wykorzystaniem JSON Schema
 • Dodatkowe opcje

Aggregation Framework

 • Aggregation Pipeline
 • Struktura zapytania agregującego
 • Operatory agregacji
 • Wybrane akumulatory grupowania
 • Rozbijanie tablic za pomocą $unwind
 • Multioperacje z wykorzystaniem $facet
 • Łączenie danych z różnych kolekcji za pomocą $lookup
 • Ograniczenia mechanizmu agregacji

MapReduce

 • Czym jest MapReduce?
 • Struktura zapytania MapReduce
 • Funkcja mapująca
 • Funkcja redukująca
 • Funkcja finalizująca

Modelowanie danych

 • Dobre praktyki projektowania modeli w MongoDB
 • Wady i zalety modeli zagnieżdżonych
 • Rodzaje oraz sposób implementacji relacji
 • Często popełniane błędy

GridFS

 • Przechowywanie danych binarnych w MongoDB
 • Metadane i kawałki
 • Użycie mongofiles
 • Przesłanki do używania GridFS

Storage Engines

 • Omówienie wewnętrznych silników przechowywania plików dostępnych z MongoDB
 • Cechy, zalety oraz wady silnika MMAPv1
 • Cechy, zalety oraz wady silnika WiredTiger
 • Mechanizm zapisu WiredTiger (snapshot, checkpoint)
 • Porównanie zużycia pamięci RAM przez poszczególne silniki

Indeksy w MongoDB

 • Definiowanie indeksów
 • Indeksy proste i złożone
 • Użycie indeksów na zagnieżdżonych dokumentach
 • Indeksy multikey (tablicowe)
 • Indeksy częściowe
 • Indeksy wildcard
 • Statystyki indeksów
 • Weryfikacja planu zapytania
 • Przeglądanie i czyszczenie cache planów zapytań

Monitorowanie, diagnostyka i profilowanie

 • mongotop
 • mongostat
 • Free MongoDB Cloud Monitoring
 • Listowanie aktualnie wykonywanych przez bazę operacji
 • Uruchamianie oraz konfiguracja profilowania
 • Przegląd informacji zapisywanych przez profiler

Full Text Search

 • Czym jest Full Text Search?
 • Tworzenie indeksów Full Text Search
 • Obsługa analizy słowotwórczej
 • Waga pól oraz sortowanie po dopasowaniu
 • Operator $
 • Ograniczenia

Replikacja

 • Rola replikacji w rozszerzaniu możliwości MongoDB
 • Elementy składowe Replica Set
 • Mechanizm failover oraz sterowanie elekcją węzła Primary
 • Rola arbitra
 • Budowa oraz zasada działania oploga
 • Komendy administracyjne w secie replikacyjnym
 • Konfiguracja Replica Set
 • Ukryty oraz opóźniony węzeł
 • Stany węzłów
 • Problemy z desynchronizacją

Sharding

 • Rola shardingu w rozszerzaniu możliwości MongoDB
 • Config server
 • Query router
 • Wybór klucza shardowania
 • Partycjonowanie danych
 • Komendy administracyjne w klastrze
 • Konfiguracja klastra

Transakcje

 • Zasada działania transakcji
 • Obsługa sesji
 • Ograniczenia związane z transakcjami
 • Wydajność zapytań z transakcjami

Change streams

 • Wzorzec publish-subscribe
 • Subskrypcja zmian w MongoDB
 • Format zwracanego dokumentu

Narzędzia administracyjne i diagnostyczne

 • Strategie tworzenia backupów (mongodump, mongorestore)
 • Diagnostyka działania Mongo (mongostat, mongotop, listing aktywnych operacji)
 • Monitorowanie procesu replikacji

Biblioteki klienckie (opcjonalne)

Java Driver

 • CSharp Driver

Autorem szkolenia jest Rafał Kaszczuk

Programista .NET z wieloletnim doświadczeniem. W swojej karierze stawiał czoła całemu spektrum projektów - od systemów księgowych dla branży finansowej po serwery multiplayer obsługujące miliony graczy w branży GameDev. Specjalizujący się w szczególności w tematach rozproszonych systemów SOA z wykorzystaniem ASP .NET oraz WCF. Związany z bazą MongoDB niemal od początku jej istnienia. Posiadacz certyfikatów M101J MongoDB for Java Developers, M101P MongoDB for Developers, M036 New Features and Tools…