Bazy danych NoSQL - Cassandra

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:CASSANDRA

Poziom zaawansowania:
cassandra

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Bazy danych NoSQL - Cassandra

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Dla programistów aplikacji internetowych, którzy chcą tworzyć systemy oparte o skalowalne, wysoko dostępne bazy danych
 • Dla osób przetwarzających duże ilości danych, dla których dostępność opracowywanych rozwiązań jest kluczowa
 • DLa osób zajmujących się tworzeniem relacyjnych baz danych, które chcą uzupełnić swoją wiedzę o technologie alternatywne

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Python lub Java

Zalety

 • Program obejmuje zarówno ogólne wprowadzenie w tematykę nierelacyjnych baz danych, jak i całościowe przedstawienie bazy Cassandra
 • Szkolenie jest unikalne, gdyż tematyka poruszana w jego trakcie nie jest wyczerpująco ujęta w powszechnie dostępnej literaturze
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zdobycie ogólnej wiedzy dotyczącej baz typu NoSQL, ich funkcjonalności, zastosowań i ograniczeń
 • Poznanie różnicy w modelowaniu danych dla baz relacyjnych oraz NoSQL
 • Poznanie modelu danych typu BigTable oraz jego realizacji w bazie Cassandra
 • Poznanie sposobu przechowywania danych i fizycznej realizacji dostępu do nich
 • Poznanie mechanizmów zapewniających wysoką dostępność i wydajność oraz kompromisów, jakie się z tym wiążą
 • Poznanie interfejsów programistycznych do łączenia się bazą Cassandra z języka Python (lub Java), a także wbudowanego terminala cqlsh

Program

Wprowadzenie do baz NoSQL

 • Przyczyna powstania baz chmurowych
 • CAP - spójność, dostępność, odporność na partycjonowanie
 • Co różni bazy NoSQL od baz relacyjnych
 • Podstawowe cechy baz NoSQL
 • Klasyfikacja i przegląd baz NoSQL (Cassandra, HBase, MongoDB, ArangoDB, neo4j, Redis, ScyllaDB)
 • Kiedy i gdzie warto wykorzystać bazę Cassandra
 • Instalacja i uruchomienie Cassandry
 • Wbudowany terminal cqlsh

Struktura i model danych

 • Bazy danych, tabele, wiersze, kolumny
 • Proste typy danych
 • Grupowanie wierszy: klucz partycji i klucz grupujący
 • Kolekcje (mapy, listy, zbiory, krotki)
 • Kolumny licznikowe
 • Typy danych użytkownika (UDT)
 • Indeksy pomocnicze i kiedy je stosować
 • Przykłady tworzenia i konfiguracji przestrzeni kluczy
 • Przykłady modelowania danych

Praca z danymi i interfejsy programistyczne

 • CQL
 • Sterownik do Cassandry dla języka Python lub Java
 • Mechanizm Map-Reduce

Wewnętrzna struktura danych i mechanizmy

 • Mechanizm Read-Repair
 • Mechanizm Hinted-Handoff
 • Commit-Log
 • SSTables
 • Flushing, compaction

Praca z klastrem

 • Dodawanie i usuwanie węzłów
 • Naprawa klastra
 • Partycjonowanie danych
 • Wybór współczynnika replikacji
 • Strategie replikacji i obsługa wielu serwerowni

Konfiguracja i optymalizacja

 • Konfiguracja Cassandry
 • Rozdzielenie commitlog od danych
 • Monitorowanie
 • Uwierzytelnienie i autoryzacja
 • Backup danych
 • Konfiguracja cache i pamięci

Dodatkowe źródła wiedzy

Podobne szkolenia