Wstęp do NoSQL

3150 PLN+23% VAT (3874 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:NOSQL

Poziom zaawansowania:
map-reducestreamscap

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

17 czerwiec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3150 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

8 lipiec
Termin gwarantowanyTrwają zapisy na szkolenie

Trener:

Adrian Widłak

Cena:

3150 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

28 październik
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3150 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

3 marzec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3150 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Wstęp do NoSQL

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie jest adresowane do osób, które chcą zdobyć przekrojową wiedzę na temat baz NoSQL, ich zastosowań, możliwości i ograniczeń
 • Materiał szkolenia w szczególności przeznaczony jest dla programistów i architektów zajmujących się projektowaniem i tworzeniem systemów operujących na dużych zbiorach danych
 • Przegląd rozwiązań dokonywany podczas szkolenia pomaga w wyborze optymalnych technologii do rozwoju własnych systemów

Wymagania

 • Podstawowa znajomość baz SQL i modelowania danych
 • Mile widziana znajomość języka Java oraz JavaScript

Zalety

 • Szkolenie jest prowadzone przez osoby, które na co dzień pracują z NoSQL i mają praktyczne i komercyjne doświadczenie w tym zakresie
 • Szkolenie pozwoli poznać świat nierelacyjnych baz, ich praw i ograniczeń oraz możliwości rozproszonego przetwarzania danych
 • Zapoznanie się z czterema różnymi modelami baz danych NoSQL - czterema bazami danych, liderami dla każdego modelu
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zdobycie ogólnej wiedzy dotyczącej baz typu NoSQL, ich funkcjonalności, zastosowań i ograniczeń
 • Poznanie praktycznych podstaw związanych z bazami NoSQL
 • Poznanie różnych modeli baz NoSQL, ich wiodących implementacji, przykładowych zastosowań oraz ich wad i zalet
 • Zdobycie wiedzy na temat sposobu zapewniania spójności danych w bazach NoSQL oraz sposobu implementacji obsługi transakcji

Program

Wstęp do baz danych NoSQL

 • Historia
 • Podstawowe cechy
 • Przyczyny rozwoju
 • Problem spójności, ACID vs BASE, CAP
 • Modele danych x 4, cechy i przykłady zastosowań
 • Powiązane technologie

MongoDB - dokumentowe bazy danych

 • Wprowadzenie
 • Model danych
 • Operacje CRUD
 • Proste zapytania
 • Zapytania złożone, agregacja potokowa, MapReduce
 • Indeksy
 • Typy zapytań dla indeksów
 • Elementy administracji
 • Replikacja
 • Partycjonowanie

Redis - bazy danych klucz-wartość

 • Czym jest Redis?
 • Postawowe funkcjonalności
 • Przykłady użycia
 • Wprowadzenie do prostych typów danych
 • Operacje na ciągach znaków
 • Tablice asocjacyjne
 • Listy
 • Uwagi dotyczące konwencji w nazwach kluczy
 • Złożone typy danych
 • Zbiory i zbiory z określonym porządkiem
 • Bitmapy
 • Wykorzystanie typu HyperLogLog
 • Node.js a Redis
 • Pub/Sub
 • Transakcje
 • Kolejki żądań
 • Wykorzystanie języka Lua
 • Elementy administracji
 • Zabezpieczanie danych
 • Replikacja
 • Partycjonowanie
 • Redis Sentinel i Redis Cluster

Neo4j - grafowe bazy danych

 • Grafowe bazy danych - dlaczego?
 • Model danych
 • Języki zapytań
 • Przykłady grafowych baz danych
 • Cypher - klauzula CREATE
 • Cypher w 5 minut
 • Klauzula MATCH
 • Klauzula WHERE
 • Klauzula RETURN
 • Klauzula WITH
 • Wykorzystanie funkcji
 • Algorytmy grafowe

Cassandra - bazy danych oparte o model rodziny-kolumn

 • Podstawowe cechy
 • Przykłady zastosowań
 • Architektura
 • Model danych
 • Przetwarzanie danych
 • CQL - przestrzenie nazw, tabele
 • Modelowanie baz danych rodzin-kolumn
 • CQL - składnia, cechy i możliwości
 • Perspektywy materializowane
 • Indeksy
 • Funkcje użytkownika
 • Własne typy
 • Wyzwalacze
 • Polecenie COPY
 • Dostępne API

Elasticsearch i Kibana - wizualizacja danych

 • Wprowadzenie do Elasticsearch
 • Podstawowe pojęcia
 • Shardy i repliki
 • Role węzłów
 • REST API
 • Elasticsearch i Apache Hadoop
 • Wprowadzenie do Kibany
 • Wzorce indeksów
 • Profilowanie danych
 • Wizualizacje
 • Pulpity

Podobne szkolenia