Trener

Krzysztof Jankiewicz

Krzysztof Jankiewicz picture

Konsultant IT i wykładowca akademicki. Specjalista w zakresie ogólnie rozumianego przetwarzania danych. Począwszy od relacyjnych systemów baz danych, poprzez architekturę, utrzymanie i wykorzystywanie hurtowni danych, bazy danych NoSQL, systemy danych przestrzennych, po narzędzia i platformy Big Data. Od samego początku pracy zawodowej stara się jako konsultant znajdować czas na kontakty przemysłem, gdzie swoją wiedzę może konfrontować i rozwijać w oparciu o rzeczywiste przypadki. Począwszy od 2001 roku współpracuje z firmami szkoleniowymi regularnie prowadząc szkolenia i warsztaty. Regularnie tworzy i aktualizuje autorskie szkolenia.

Co robię na co dzień?

Jestem wykładowcą akademickim na Politechnice Poznańskiej, współpracuję z kilkoma innymi uczelniami wyższymi w Wielkopolsce koncentrując się głównie na tematyce systemów przetwarzania danych i aplikacji mobilnych. Współpracuję z firmami IT jako konsultant.

Dlaczego lubię szkolić?

Szkolenia pozwalają wymieniać poglądy, prezentować zagadnienia w sposób dający innym możliwość zdobycia nowej lub usystematyzowania posiadanej już wcześniej wiedzy. Dzieje się to często nie tylko jednokierunkowo. Ponadto szkolenia to miejsce spotkań osób ciekawych, z różnych środowisk, mających różny pogląd na otaczającą nas techniczną rzeczywistość, ale przede wszystkim mających cel, który przez szkolenie chcą osiągnąć. Świadomość obustronnej satysfakcji po każdym szkoleniu jest jak zdrowa dawka endorfin.

Powiązane treści