Trwają zapisy do grupy

Przetwarzanie strumieni danych w środowiskach Big Data

Przetwarzanie strumieni danych (stream data processing) z roku na rok zyskuje na znaczeniu w szczególności w przypadku rozwiązań Big Data. Jest wymagane w wielu uznanych architekturach, oferuje możliwości, które nie sposób osiągnąć przy tradycyjnym/wsadowym przetwarzaniu danych. Kurs wprowadza uczestników w świat mechanizmów przetwarzania strumieni danych oraz najważniejszych narzędzi Big Data, które taki typ przetwarzania udostępniają. Zakres szkolenia obejmuje: podstawy platformy Kafka jako brokera wiadomości, Spark Streaming, Spark Structured Streaming, Kafka Streaming, a także wprowadzenie platformy Flink. Innymi słowy, szkolenie zawiera wprowadzenie do przetwarzania strumieni danych w środowiskach Big Data oraz przegląd najważniejszych rozwiązań począwszy od najprostszych, aż po najbardziej skomplikowane.

2550 PLN+23% VAT (3136 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:BIGDATA/STREAM

scalaspark

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

12 sierpnia
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Krzysztof Jankiewicz

Cena:

2550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

14 października
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Krzysztof Jankiewicz

Cena:

2550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

25 listopada
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Krzysztof Jankiewicz

Cena:

2550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

17 lutego
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Przetwarzanie strumieni danych w środowiskach Big Data

Cele szkolenia

 • Zrozumienie najważniejszych mechanizmów przetwarzania strumieni danych
 • Poznanie najważniejszych narzędzi przetwarzania strumieni danych Big Data wraz z ich możliwościami oraz specyfiką, która je wyróżnia.
 • Implementacja szeregu procesów przetwarzających strumienie danych

Dla kogo?

 • Twórcy rozwiązań Big Data, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze strumieniami danych
 • Programiści chcący poznać mechanizmy i narzędzia przetwarzania strumieni danych w systemach Big Data

Zalety

 • Jedno z niewielu szkoleń adresujących tematykę przetwarzania strumieni danych dokonując kompleksowego przeglądu jej mechanizmów i narzędzi
 • Kurs przechodzi od najbardziej podstawowych zagadnień do najbardziej złożonych co pozwala opanować skomplikowany świat przetwarzania strumieni danych
 • Narzędzia Apache możliwe do uruchomienia w rozwiązaniach lokalnych (on-premise), dostępne na platformach chmurowych
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Praktyczna znajomość programowania obiektowego Java
 • Podstawowa znajomość języka Scala
 • Znajomość platformy Hadoop i jej podstawowych narzędzi, zalecane ukończenie kursu Big Data i platforma Hadoop - wprowadzenie (BIGDATA/BASE)
 • Znajomość platformy Spark obejmująca zarówno przetwarzanie danych RDD jak i funkcjonalność Spark SQL, zalecane ukończenie kursu Apache Spark z wykorzystaniem języka Scala (BIGDATA/SPARK)

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do przetwarzania strumieni danych

 • Cele
 • Przetwarzanie wsadowe, mikrowsadowe i strumieniowe
 • Przetwarzanie stanowe i bezstanowe
 • Znacznik czasowe
 • Okna
 • Typy dostępnych operacji
 • Porządek danych, dane opóźnione, dane spóźnione
 • Obsługa awarii
 • Complex Event Processing
 • API wysokopoziomowe

Kafka jako broker wiadomości

 • Wprowadzenie do systemów wymiany wiadomości
 • Czym jest Kafka
 • Architektura
 • Temat (topic)
 • Konsumenci
 • Administracja
 • API producentów i konsumentów

Spark Streaming

 • Wprowadzenie
 • Podstawy - struktura i logika programu
 • Architektura
 • Dostępne źródła danych, strumienie wejściowe, odbiorniki
 • Transformacje bezstanowe i stanowe
 • Operacje wynikowe - ujścia (sink)
 • Mechanizmy zabezpieczające przed awariami

Spark Structured Streaming

 • Wprowadzenie
 • Podstawy - struktura i logika programu
 • Typy obsługi tabel wynikowych
 • Obsługa znaczników czasowych
 • Szczegóły API (źródła, transformacje, ujścia, uruchamianie)
 • Obsługa zdarzeń opóźnionych

Kafka Streams

 • Wprowadzenie
 • Podstawowe pojęcia
 • Strumienie a tabele
 • Obsługa znaczników czasowych
 • Kluczowe operacje
 • Zapytania interaktywne
 • Przykładowa prosta aplikacja
 • Kafka Streams DSL - szczegóły API
 • Przykładowa złożona aplikacja

Wprowadzenie do Apache Flink

 • Wprowadzenie
 • Architektura
 • Uruchomienie klastra
 • Podstawy - struktura i logika programu
 • Podstawy DataStream API
 • Flink w akcji
 • Obsługa znaczników czasowych
 • Okna
 • Wyzwalacze
 • Konektory
 • Podsumowanie

Autorem szkolenia jest Krzysztof Jankiewicz

Konsultant IT i wykładowca akademicki. Specjalista w zakresie ogólnie rozumianego przetwarzania danych. Począwszy od relacyjnych systemów baz danych, poprzez architekturę, utrzymanie i wykorzystywanie hurtowni danych, bazy danych NoSQL, systemy danych przestrzennych, po narzędzia i platformy Big Data. Od samego początku pracy zawodowej stara się jako konsultant znajdować czas na kontakty przemysłem, gdzie swoją wiedzę może konfrontować i rozwijać w oparciu o rzeczywiste przypadki. Począwszy od…