Przetwarzanie strumieni danych w środowiskach Big Data

3350 PLN+23% VAT (4120 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:BIGDATA/STREAM

Poziom zaawansowania:
scalaspark

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

22 kwiecień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Krzysztof Jankiewicz

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

23 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Krzysztof Jankiewicz

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

14 październik
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Przetwarzanie strumieni danych w środowiskach Big Data

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Twórcy rozwiązań Big Data, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze strumieniami danych
 • Programiści chcący poznać mechanizmy i narzędzia przetwarzania strumieni danych w systemach Big Data

Wymagania

 • Praktyczna znajomość programowania obiektowego Java
 • Podstawowa znajomość języka Scala
 • Znajomość platformy Hadoop i jej podstawowych narzędzi, zalecane ukończenie kursu Big Data i platforma Hadoop - wprowadzenie (BIGDATA/BASE)
 • Znajomość platformy Spark obejmująca zarówno przetwarzanie danych RDD jak i funkcjonalność Spark SQL, zalecane ukończenie kursu Apache Spark z wykorzystaniem języka Scala (BIGDATA/SPARK)

Zalety

 • Jedno z niewielu szkoleń adresujących tematykę przetwarzania strumieni danych dokonując kompleksowego przeglądu jej mechanizmów i narzędzi
 • Kurs przechodzi od najbardziej podstawowych zagadnień do najbardziej złożonych co pozwala opanować skomplikowany świat przetwarzania strumieni danych
 • Narzędzia Apache możliwe do uruchomienia w rozwiązaniach lokalnych (on-premise), dostępne na platformach chmurowych
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zrozumienie najważniejszych mechanizmów przetwarzania strumieni danych
 • Poznanie najważniejszych narzędzi przetwarzania strumieni danych Big Data wraz z ich możliwościami oraz specyfiką, która je wyróżnia.
 • Implementacja szeregu procesów przetwarzających strumienie danych

Program

Wprowadzenie do przetwarzania strumieni danych

 • Cele
 • Przetwarzanie wsadowe, mikrowsadowe i strumieniowe
 • Przetwarzanie stanowe i bezstanowe
 • Znacznik czasowe
 • Okna
 • Typy dostępnych operacji
 • Porządek danych, dane opóźnione, dane spóźnione
 • Obsługa awarii
 • Complex Event Processing
 • API wysokopoziomowe

Kafka jako broker wiadomości

 • Wprowadzenie do systemów wymiany wiadomości
 • Czym jest Kafka
 • Architektura
 • Temat (topic)
 • Konsumenci
 • Administracja
 • API producentów i konsumentów

Spark Streaming

 • Wprowadzenie
 • Podstawy - struktura i logika programu
 • Architektura
 • Dostępne źródła danych, strumienie wejściowe, odbiorniki
 • Transformacje bezstanowe i stanowe
 • Operacje wynikowe - ujścia (sink)
 • Mechanizmy zabezpieczające przed awariami

Spark Structured Streaming

 • Wprowadzenie
 • Podstawy - struktura i logika programu
 • Typy obsługi tabel wynikowych
 • Obsługa znaczników czasowych
 • Szczegóły API (źródła, transformacje, ujścia, uruchamianie)
 • Obsługa zdarzeń opóźnionych

Kafka Streams

 • Wprowadzenie
 • Podstawowe pojęcia
 • Strumienie a tabele
 • Obsługa znaczników czasowych
 • Kluczowe operacje
 • Zapytania interaktywne
 • Przykładowa prosta aplikacja
 • Kafka Streams DSL - szczegóły API
 • Przykładowa złożona aplikacja

Wprowadzenie do Apache Flink

 • Wprowadzenie
 • Architektura
 • Uruchomienie klastra
 • Podstawy - struktura i logika programu
 • Podstawy DataStream API
 • Flink w akcji
 • Obsługa znaczników czasowych
 • Okna
 • Wyzwalacze
 • Konektory
 • Podsumowanie

Podobne szkolenia