Szkolenie dostępne na zamówienie

Zarządzanie danymi przestrzennymi w Oracle Spatial

Szkolenie "Zarządzanie danymi przestrzennymi w Oracle Spatial" wprowadzi Cię w świat danych przestrzennych, z wykorzystaniem bazy danych Oracle Spatial.

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:SPATIAL

sql

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Zarządzanie danymi przestrzennymi w Oracle Spatial

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zasilania, przechowywania, edycji, analizy i udostępniania danych przestrzennych przy pomocy Oracle Spatial w Oracle Database 11g
 • Poznanie jak dokonywać importu danych przestrzennych
 • Nauka efektywnego przechowywania i zarządzania danymi przestrzennymi zgromadzonymi w obiektowo-relacyjnej strukturze
 • Poznanie jak edytować, analizować i przetwarzać dane przestrzenne przy pomocy wbudowanych mechanizmów Oracle Spatial
 • Nauka eksportowania i udostępniania danych przestrzennych w standardowych formatach
 • Nabycie umiejętności samodzielnego wykorzystywania Oracle Database 11g z Oracle Spatial we wszelkich procesach związanych z danymi przestrzennymi

Dla kogo?

 • Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących programistów i administratorów chcących zapoznać się z tematyką danych przestrzennych i ich funkcjonowania w Oracle Database 11g

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie SQL i relacyjnych baz danych
 • Przyswojenie materiału ułatwi elementarna znajomość zagadnień związanych systemami informacji geograficznej i PL/SQL

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wstęp - co to jest GIS

Oracle Spatial w Oracle Database 11g

 • Obiektowo-relacyjny model danych przestrzennych
 • Typy geometrii
 • Indeksy typu R-Tree
 • Przestrzenne operatory, procedury i funkcje
 • GeoRaptor dla SQL Developer

Dane przestrzenne w bazie danych

 • Typ SDO_GEOMETRY
 • Konstruktory i metody SDO_GEOMETRY
 • Metadane geometrii

Import danych do bazy danych

 • Korzystanie z instrukcji INSERT
 • Ładowanie danych z plików Shapefile (Oracle Map Builder)

Indeksy przestrzenne

 • Tworzenie indeksów przestrzennych
 • Struktury indeksów przestrzennych

Zapytania przestrzenne

Układy współrzędnych w bazie danych

 • SRID i EPSG
 • Układy typu Geodetic i Projected

Linear Referencing

 • Model danych LRS
 • Tworzenie danych typu LRS

Analiza, edycja i przetwarzanie danych przestrzennych w bazie danych

 • Operatory przestrzenne i filozofia użycia (ANYINTERACT, CONTAINS, COVEREDBY, COVERS, EQUAL, FILTER, INSIDE, JOIN, NN, ON, OVERLAP, RELATE, TOUCH, WITHIN_DISTANCE)
 • Funkcje agregacji typu SDO_AGGR (CENTROID, CONCAT_LINES, CONVEX_HULL, MBR, SET_UNION, UNION)
 • Edycja i analiza obiektów geometrycznych
 • Operacje na geometrii typu OR, AND, MINUS, XOR
 • Pozostałe funkcje z pakietu SDO_GEOM (RELATE, ARC_DENSIFY, AREA, BUFFER, CENTROID, CLOSEST_POINTS, CONVEXHULL, CONCAVEHULL, DISTANCE, LENGTH, TRIANGULATE)
 • Działania na danych typu LRS (LOCATE_PT, SEGMENT_START_PT, SEGMENT_END_PT, FIND_MEASURE)
 • Wspomaganie działań na obiektach geometrycznych - pakiet SDO_UTIL
 • Walidacja danych geometrycznych
 • Konwersja pomiędzy SDO_GEOMETRY a GML, KML, WKT
 • Pozostałe funkcje z pakietu SDO_UTIL (AFFINETRANSFORMS, APPEND, CONVERT_UNIT, EXTRACT, EXTRACT_ALL, GETNUMELEM, GETNUMVERTICES, GETVERTICES, POLYGONTOLINE, REMOVE_DUPLICATE_VERTICES, REVERSE_LINESTRING, SIMPLIFY)
 • Transformacje geometrii pomiędzy układami współrzędnych
 • Sieci TIN

Oracle GeoRaster

 • Model danych rastrowych w Oracle Spatial
 • Kanały, warstwy, metadane
 • Georeferencja
 • Piramidy
 • Ładowanie i eksport danych rastrowych
 • Indeksowanie rastrów
 • Działania na danych rastrowych - pakiet SDO_GEOR

Eksport danych przestrzennych

 • Wykorzystanie zewnętrznych aplikacji i bibliotek (GDAL/OGR, OpenJUMP, QuantumGIS)