Szkolenie dostępne na zamówienie

OpenLayers 3 - Tworzenie interaktywnych map na stronach internetowych

Podczas szkolenia "OpenLayers 3 - Tworzenie interaktywnych map na stronach internetowych" uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi tworzenia webowych aplikacji mapowych.

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:OL3

wfsweb-mappinggeodata

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

OpenLayers 3 - Tworzenie interaktywnych map na stronach internetowych

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi tworzenia webowych aplikacji mapowych z wykorzystaniem biblioteki OpenLayers3

Dla kogo?

 • Szkolenie skierowane jest do deweloperów chcących zdobyć wiedzę z zakresu tworzenia interaktywnych webowych systemów informacji geograficznej (GIS)
 • Nauka tworzenia interaktywnej mapy oraz integrowania jej z innymi technologiami webowymi
 • Poznanie jak przygotować dane przestrzenne, które można dodawać do mapy w sposób statyczny lub dynamiczny
 • Nauka manipulowania sposobem interakcji użytkownika z mapą oraz zakresem wyświetlanych informacji
 • Zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielne tworzenie aplikacji webowych w postaci interaktywnych map

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu JavaScript oraz tworzenia aplikacji webowych
 • Zrozumienie omawianych zagadnień ułatwi podstawowa znajomość zagadnień związanych z GIS oraz znajomość poprzednich wersji OpenLayers

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do GIS i WebGIS

Porównanie z OpenLayers 2 - kierunki rozwoju

Instalacja OpenLayers 3 w środowisku webowym

Programowanie z OpenLayers 3 - programowanie zorientowane obiektowo, struktura kodu, debug

Mapa

 • Składnia i właściwości
 • Metody
 • Zdarzenia
 • Renderery (Canvas, WebGL, DOM)

Widok

 • Składnia i właściwości
 • Metody i zdarzenia
 • Zarządzanie widokiem

Interakcje

 • Hierarchia
 • Zarządzanie i konfiguracja
 • Przykłady interakcji (DragAndDrop, DragBox, DragPan, DragRotate, Draw, Modify, Select, KeyboardZoom itp.)

Kontrolki

 • Hierarchia
 • Dodawanie kontrolek do mapy
 • Przykłady kontrolek (Zoom, Rotate, MousePosition, ScaleLine, ZoomSlider, Attribution, OverviewMap itp.)
 • Tworzenie własnych kontrolek - rozszerzanie klasy ol.control.Control

Animacje

 • Metody
 • Przykłady wykorzystania
 • Dodawanie animacji do mapy

Omówienie źródeł danych

 • Hierarchia i formaty
 • Omówienie klas podstawowych StaticVector (GeoJSON, GPX, GML, OSMXML itp.), ServerVector
 • Komercyjne i darmowe warstwy bazowe (Google, Bing, ESRI, OSM, MapQuest i inne)
 • Usługi przestrzenne WMS i WFS
 • Sposoby i strategie ładowania danych

Sposoby i strategie ładowania danych

 • Hierarchia i typy
 • Składnia i konfiguracja
 • Metody i zdarzenia
 • Dodawanie warstw do mapy
 • Warstwy bazowe i overlay
 • Warstwy rastrowe
 • Warstwy wektorowe
 • Zarządzanie warstwami: kontrola kolejności, grupowanie, wizualizacja w zależności od skali itp
 • Obsługa układów współrzędnych

Łączenie komponentów w jedną całość - budowa interaktywnej mapy

 • Tworzenie mapy
 • Dodawanie warstw i ładowanie danych
 • Definiowanie interakcji
 • Definiowanie kontrolek
 • Tworzenie i edycja obiektów
 • Optymalizacja