Leaflet - Tworzenie interaktywnych map na stronach internetowych

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:LEAFLET

Poziom zaawansowania:
wfswms

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Leaflet - Tworzenie interaktywnych map na stronach internetowych

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie przeznaczone jest programistów chcących zapoznać się z technologią Leaflet, która służy do tworzenia interaktywnych webowych systemów informacji geograficznej (GIS)

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu JavaScript oraz tworzenia aplikacji webowych (w tym technologii serwerowych)
 • Zrozumienie omawianych zagadnień ułatwi znajomość technologii GIS oraz innych technologii do tworzenia map (np. OpenLayers)

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi tworzenia webowych aplikacji mapowych z wykorzystaniem biblioteki Leaflet
 • Poznanie jak tworzyć interaktywną mapę oraz integrować ją z innymi technologiami webowymi
 • Nauka wykorzystywania mechanizmów wtyczek do dodawania nowych funkcjonalności
 • Dowiedzenie się jak przygotować dane przestrzenne, które można dodawać do mapy w sposób statyczny lub dynamiczny
 • Nauka wykorzystywania biblioteki Leaflet do rozwiązywania zaawansowanych problemów (routing, geokodowanie)
 • Zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielne tworzenie aplikacji webowych w postaci interaktywnych map

Program

Wprowadzenie do technologii Leaflet

Instalacja Leaflet w środowisku webowym

Integracja Leaflet z innymi frameworkami JavaScript (ExtJS, jQuery UI)

Omówienie źródeł danych

 • Komercyjne i darmowe warstwy bazowe (Google, Bing, ESRI, OSM, MapQuest i inne)
 • Usługi przestrzenne WMS i WFS
 • Plikowe dane wektorowe

Omówienie mechanizmów wtyczek (instalacja, konfiguracja)

Tworzenie zawartości mapy (konfiguracja statyczna, dynamiczne dodawanie danych)

Komponenty interfejsu oraz Interakcja z mapą

 • Nawigacja
 • Wyświetlanie informacji o obiektach
 • Mapa Nawigacyjna
 • Legenda
 • Szkło powiększające
 • Rysowanie
 • Inne

Zaawansowane wykorzystanie biblioteki Leaflet - integracja z zewnętrznymi serwisami GIS

 • Odnajdywanie adresu (geokodowanie)
 • Odnajdywanie najkrótszej ścieżki (routing)

Symbolizacja warstw i tworzenie legendy

Leaflet na urządzeniach mobilnych

Ograniczenia biblioteki Leaflet i kierunki rozwoju

Podobne szkolenia