Prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych za pomocą GeoServera

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:GEOSERV

Poziom zaawansowania:
sqlogcwfs

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych za pomocą GeoServera

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących programistów i administratorów chcących zapoznać się z tematyką udostępniania danych przestrzennych w sieci

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie tworzenia aplikacji webowych
 • Przyswojenie materiału ułatwi elementarna znajomość zagadnień związanych systemami informacji geograficznej (GIS)

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi prezentacji i udostępniania danych przestrzennych w Internecie zgodnie z obowiązującymi standardami
 • Poznanie jak zarządzać GeoServerem i konfigurować jego środowisko
 • Nauka korzystania z różnych formatów danych przestrzennych aby stworzyć źródło dla usług OGC
 • Poznanie jak efektywnie i szybko prezentować i udostępniać dane przestrzenne za pomocą protokołów WMS i WFS
 • Zdobycie umiejętności samodzielnego konfigurowania i administrowania GeoServerem oraz wydajnego i bezpiecznego udostępniania danych przestrzennych

Program

Wprowadzenie do GIS i WebGIS

Omówienie platformy

Instalacja

Katalog danych i jego struktura

Interfejs administracyjny

 • Ustawienia serwera
 • Podgląd warstw
 • Przestrzenie robocze, źródła danych, warstwy, grupy warstw
 • Konfiguracja usług OGC (WMS, WFS, WCS)
 • Tile Cache
 • Bezpieczeństwo
 • Układy współrzędnych i demo requests

Źródła danych dla usług OGC

 • Dane wektorowe
 • Dane rastrowe
 • Bazy danych
 • WMS i WFS jako źródła danych

Stylizacja warstw (SLD)

 • Podstawowe mechanizmy SLD
 • Graficzne edytory plików SLD

Usługi OGC

 • WMS
 • WFS

Mechanizmy filtrowania

 • Dostępne języki filtrowania
 • Filtrowanie warstw WMS i WFS
 • Filtry w symbolizacji

Użytkownicy i bezpieczeństwo

 • Zarządzanie użytkownikami przez role
 • Zabezpieczanie dostępu do usług OGC i warstw

Korzystanie z mechanizmu cache dla WMS (GeoWebCache)

 • Generowanie i odświeżanie kafli
 • Integracja z zewnętrznymi serwisami mapowymi i OpenLayers

Wprowadzenie do zarządzania GeoServerem z poziomu REST API

Podobne szkolenia