ArcGIS Szkolenie Podstawowe

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:ARCGIS/F

Poziom zaawansowania:
arccatalogarctoolboxarcglobearcmap

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu ArcGIS Szkolenie Podstawowe

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z systemami informacji geograficznej, chcących zapoznać się z możliwościami pakietu ArcGIS w przetwarzaniu i wizualizacji danych przestrzennych

Wymagania

 • Mile widziana znajomość zagadnień GIS

Zalety

 • Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających doświadczenia w praktycznym wykorzystaniu systemów GIS
 • Wiedza teoretyczna połączona z warsztatami praktycznymi - dowiesz się jak wykorzystać zdobyte doświadczenie w swojej pracy
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie się z programami wchodzącymi w skład pakietu ArcGIS
 • Poznanie możliwości pakietu w zakresie przetwarzania danych wektorowych i rastrowych oraz tworzenia kompozycji mapowych

Program

Zapoznanie z aplikacjami pakietu (ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcScene, ArcGlobe)

Interfejs graficzny, zarządzanie danymi

Przetwarzanie danych wektorowych (dodawanie i edycja obiektów, kontrola topologiczna, geobaza)

Selekcje atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel, kalkulator pól

Przetwarzanie danych rastrowych (algebra map, reklasyfikacja, kalibracja)

Wybrane narzędzia ArcToolbox

Zewnętrzne źródła danych (usługi przeglądania i pobierania danych)

Wizualizacja danych na mapie (etykietowanie, symbolizacja jakościowa i ilościowa)

Kompozycja mapowa, przygotowanie wydruku

Podobne szkolenia