Szkolenie dostępne na zamówienie

Wprowadzenie do GIS na przykładzie platformy QGIS

Dzięki szkoleniu "Wprowadzenie do GIS na przykładzie platformy QGIS" nauczysz się pracy z danymi przestrzennymi w oprogramowaniu QGIS.

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:QGIS

qgis

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Wprowadzenie do GIS na przykładzie platformy QGIS

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami obsługi danych przestrzennych w oprogramowaniu QGIS
 • Poznanie jak obsługiwać desktopową aplikację QGIS
 • Nauka używania, tworzenia, analizowania i prezentowania danych przestrzennych za pomocą QGIS
 • Zdobycie umiejętności wykorzystywania w QGIS usługi danych przestrzennych i danych zgromadzonych w przestrzennych bazach danych
 • Nauka samodzielnego wykorzystywania aplikacji QGIS w codziennej pracy z danymi przestrzennymi

Dla kogo?

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zapoznać się z tematyką desktop GIS na przykładzie QGIS

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Mile widziana jest podstawowa wiedza w zakresie systemów informacji geograficznej, ale szkolenie obejmuje wprowadzenie do tego tematu

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wstęp do GIS

Omówienie platformy QGIS

 • Instalacja i uruchamianie programu
 • Podstawowe narzędzia i menu
 • Działanie projektu QGIS i układy współrzędnych
 • Wczytywanie danych rastrowych i wektorowych
 • Wizualizacja danych rastrowych i wektorowych
 • Podstawy obsługi tabeli atrybutów

Tworzenie i edycja danych wektorowych

Narzędzia obsługi danych wektorowych

 • Narzędzia analizy
 • Narzędzia badawcze
 • Narzędzia geoprocesingu
 • Narzędzia geometrii
 • Narzędzia zarządzania danymi

Wprowadzanie danych rastrowych w układ współrzędnych (georeferencja)

Dane rastrowe w QGIS

 • Narzędzia odwzorowań
 • Narzędzia konwersji
 • Narzędzia geoprocesingu
 • Narzędzia analizy

Transformacje układów współrzędnych

Mechanizm wtyczek na przykładach

Usługi danych przestrzennych w QGIS

 • WMS
 • WFS

Obsługa danych przestrzennych w bazach danych na przykładzie PostGIS

 • Łączenie z bazą danych za pomocą QGIS
 • Import danych do bazy danych
 • Wczytywanie i edycja danych zgromadzonych w PostGIS