Szkolenie dostępne na zamówienie

Tworzenie aplikacji WebGIS na bazie PostGIS, GeoServer, OpenLayers i QGIS

Podczas szkolenia "Tworzenie aplikacji WebGIS na bazie PostGIS, GeoServer, OpenLayers i QGIS" dowiesz się, jak zbudować system informacji geograficznej.

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:WEBGIS

wfswms

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Tworzenie aplikacji WebGIS na bazie PostGIS, GeoServer, OpenLayers i QGIS

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi tworzenia webowego systemu informacji geograficznej w oparciu o PostgreSQL + PostGIS, GeoServer oraz OpenLayers
 • Przechowywanie i przetwarzanie danych przestrzennych przy wykorzystaniu bazy danych PostgreSQL
 • Efektywne udostępnianie danych przestrzennych za pomocą protokołów WMS i WFS
 • Prezentowanie danych przestrzennych na stronach internetowych przy pomocy bibliotek JavaScript (OpenLayers, GeoExt)
 • Zintegrowanie ze sobą poszczególnych elementów środowiska WebGIS
 • Samodzielne stworzenie systemu informacji geograficznej działającej w środowisku webowym

Dla kogo?

 • Szkolenie przeznaczone jest dla programistów chcących zapoznać się z tematyką tworzenia webowych systemów informacji geograficznej

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Podstawowa wiedza w zakresie SQL i JavaScript oraz rozeznanie w zakresie tworzenia aplikacji webowych
 • Przyswojenie materiału ułatwi elementarna znajomość zagadnień związanych z systemami informacji geograficznej

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do GIS i WebGIS

Omówienie platformy

Przechowywanie i zarządzanie danymi przestrzennymi w PostgreSQL + PostGIS

 • Instalacja PostGIS
 • Tworzenie przestrzennej bazy danych
 • Wektorowe dane przestrzenne w PostGIS
 • Import i eksport danych przestrzennych
 • Obrazy rastrowe w bazie danych
 • Funkcje
 • Operatory
 • Konstruktory
 • Zapytania przestrzenne

Publikowanie danych przestrzennych w Internecie za pomocą GeoServer

 • Instalacja
 • Zmienne systemowe
 • Katalogi danych i plików konfiguracyjnych
 • Interfejs użytkownika
 • Źródła danych przestrzennych (wektory, rastry, bazy danych, usługi)
 • Publikowanie danych przestrzennych przy pomocy standardów OGC (WMS, WFS)
 • Formaty danych wyjściowych
 • Symbolizacja oparta o SLD
 • Cache’owanie danych dla usług OGC (GeoWebCache)
 • Użytkownicy i bezpieczeństwo
 • Dodatki i rozszerzenia

Integracja bazy danych z serwerem danych przestrzennych

Publikacja danych przestrzennych na stronie internetowej z wykorzystaniem OpenLayers

 • Wbudowywanie interaktywnej mapy w stronę internetową
 • Warstwy danych (base layers, overlays)
 • Używanie otwartych i komercyjnych źródeł danych
 • Tworzenie interfejsu użytkownika mapy
 • Obsługa układów współrzędnych
 • Wprowadzenie do GeoExt

Wykorzystanie QGIS do edycji on-line danych przestrzennych, udostępnionych w środowisku WebGIS