Zaawansowana administracja systemem Linux

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:LINUX/LPIC-2

Poziom zaawansowania:
linux

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Zaawansowana administracja systemem Linux

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie dedykowane jest dla osób chcących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie administracji systemem Linux oraz konfiguracji najpopularniejszych usług jak na przykład serwer HTTP, Samba lub LDAP

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest umiejętność obsługi systemu Linux, również w zakresie realizacji najważniejszych zadań administracyjnych. Zalecany jest wcześniejszy udział w szkoleniu Praca i administracja systemem Linux (LINUX/LPIC-1)

Zalety

 • Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu, uczestnicy poznają system Linux oraz wybrane usługi wykonując praktyczne ćwiczenia związane na przykład z konfiguracją serwera HTTPS
 • Zakres szkolenia obejmuje wymagania dla certyfikatu LPIC-2 (egzaminy 201 i 202 Linux Professional Institute)
 • Podczas szkolenia uczestnicy skonfigurują i uruchomią między innymi usługę poczty elektronicznej, usługę katalogową LDAP oraz wirtualną sieć prywatną
 • Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem dystrybucji kompatybilnej z Red Hat Enterprise Linux, w wersji dedykowanej może być zrealizowane w oparciu dystrybucję wybraną przez uczestników
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie i umiejętność konfiguracji najważniejszych usług uruchamianych pod kontrolą systemu Linux, takich jak serwery HTTP/HTTPS, LDAP, poczta elektroniczna czy VPN
 • Umiejętność konfiguracji i kompilacji jądra systemu oraz dostosowania aplikacji do specyficznych wymagań
 • Techniki monitorowania zasobów systemowych
 • Praktyczne umiejętności związane z konserwacją i utrzymaniem systemu

Program

Uruchamianie systemu i jego konfiguracja

 • Architektura systemu Linux
 • Jądro systemu Linux
 • Konfiguracja i kompilacja jądra systemu
 • Konfiguracja ładowania systemu
 • Opcje uruchamiania systemu

Zarządzanie pamięcią masową

 • Konfiguracja RAID (Redundant Array of Independent Disks)
 • Konfiguracja dostępu do urządzeń pamięci masowej
 • Zarządzanie woluminami logicznymi (LVM, Logical Volume Manager)

Systemy plików

 • Systemy plików i ich właściwości
 • Opcje konfiguracyjne systemu plików
 • Konserwacja i rozwiązywanie problemów

Zasoby systemowe

 • Pomiar wykorzystania zasobów systemowych
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów ze sprzętem
 • Szacowanie niezbędnych zasobów
 • Wysyłanie powiadomień do użytkowników

Utrzymanie systemu

 • Budowanie i instalacja oprogramowania ze źródeł
 • Tworzenie kopii zapasowych
 • Odzyskiwanie systemu

Linux w sieci

 • Zaawansowana konfiguracja ustawień sieci
 • Linux jako router

Serwer DNS

 • Konfiguracja serwera DNS (Domain Name Server)
 • Tworzenie i zarządzanie strefami DNS
 • Zabezpieczanie serwera DNS

Usługi HTTP

 • Konfiguracja serwera Apache
 • Konfiguracja HTTPS w Apache
 • Wykorzystanie Squid jako proxy z cache (caching proxy)
 • Konfiguracja Nginx w roli odwrotnego serwera proxy (reverse proxy)

Udostępnianie plików

 • Serwer Samba
 • Konfiguracja NFS (Network File System)
 • Serwer FTP (File Transfer Protocol)

Usługi sieciowe

 • Konfiguracja serwera DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 • Usługi katalogowe
 • Klient protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
 • Konfiguracja LDAP na przykładzie OpenLDAP
 • Moduły uwierzytelniania PAM (Pluggable Authentication Modules)

Poczta elektroniczna

 • Serwisy obsługi poczty elektronicznej
 • Konfiguracja dostępu do skrzynek pocztowych
 • Zarządzanie ustawieniami poczty

Zabezpieczanie zdalnego dostępu do systemu

 • Usługa SSH (Secure Shell)
 • Wirtualna sieć prywatna na przykładzie OpenVPN

Podobne szkolenia