Szkolenie dostępne na zamówienie

Praca i administracja systemem Linux

Obsługa, administracja oraz najważniejsze narzędzia w systemie Linux

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:LINUX/LPIC-1

linux

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Praca i administracja systemem Linux

Cele szkolenia

 • Poznanie systemu Linux, jego architektury oraz narzędzi ułatwiających i automatyzujących codziennie zadania
 • Solidna wiedza i umiejętności służące do efektywnego i bezpiecznego zarządzanie zdalnymi maszynami pracującymi pod kontrolą systemu Linux
 • Poznanie narzędzi oraz typowych zadań administracyjnych związanych z utrzymaniem, konserwacją, diagnostyką oraz rozwiązywaniem problemów w systemie
 • Umiejętność tworzenia i uruchamiania skryptów
 • Zrozumienie idei wolnego i otwartego oprogramowania oraz poznanie najważniejszych typów licencji

Dla kogo?

 • Szkolenie dedykowane jest dla osób pragnących zapoznać się z systemem Linux od strony użytkownika oraz administratora maszyny pracującej pod jego kontrolą

Zalety

 • Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu, uczestnicy poznają system Linux oraz wybrane narzędzia wykonując praktyczne ćwiczenia związane na przykład z automatyzacją codziennych zadań
 • Zakres szkolenia obejmuje wymagania dla certyfikatu LIPC-1 (egzamin 101 i 102 Linux Professional Institute)
 • Podczas szkolenia uczestnicy uruchomią i skonfigurują narzędzia do pracy zdalnej z systemem Linux
 • Ćwiczenia warsztatowe skupiają się na umiejętności efektywnej pracy w konsoli, poznania i wykorzystywania odpowiednich narzędzi oraz tworzenia pomocniczych skryptów
 • Uczestnicy poznają zadania wykonywane przez administratora systemu takie jak instalacja nowego oprogramowania, tworzenie i konfigurację serwisów oraz czynności niezbędne do efektywnego utrzymywania systemów
 • Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem dystrybucji kompatybilnej z Red Hat Enterprise Linux, w wersji dedykowanej może być zrealizowane w oparciu dystrybucję wybraną przez uczestników
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest płynna znajomość obsługi komputera

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

System operacyjny Linux i otwarte oprogramowanie

 • Dystrybucje systemu Linux
 • Licencje otwartego oprogramowania i ich cechy
 • Przegląd aplikacji dostępnych dla systemu Linux

Architektura systemu Linux

 • Hierarchia katalogów Linuxa (FHS, Filesystem Hierarchy Standard)
 • Jądro systemu Linux
 • Proces uruchomienia systemu i jego nadzorowanie
 • Opcje uruchamiania systemu
 • Restart i wyłączenie systemu

Instalacja systemu Linux

 • Wybór odpowiedniej dystrybucji
 • Partycjonowanie dysku
 • Tworzenie systemu plików
 • Konfiguracja bootloadera
 • Instalacja i usuwanie oprogramowania
 • Maszyny wirtualne z systemem Linux

Praca w konsoli

 • Działanie powłoki i wydawanie poleceń
 • Konfiguracja powłoki
 • Korzystanie z historii
 • Uzyskiwanie pomocy i korzystanie z dokumentacji
 • Przeglądanie katalogów i plików
 • Katalog domowy
 • Poruszanie się w systemie plików
 • Tworzenie, kopiowanie i usuwanie plików
 • Uprawnienia do plików, właściciele plików
 • Pliki i atrybuty specjalne
 • Tworzenie i działanie łączy twardych i miękkich (symbolicznych)
 • Strumienie standardowe, przekierowania i potoki
 • Tworzenie, monitorowanie i wysyłanie sygnałów do procesów
 • Priorytety procesów

Narzędzia dostępne w systemie

 • Kompresja i archiwizacja plików
 • Wyrażenia regularne
 • Wyszukiwanie i przeszukiwanie zawartości plików
 • Edycja plików
 • Przetwarzanie danych tekstowych
 • Wyszukiwanie użytecznych narzędzi

Tworzenie i uruchamianie skryptów

 • Uruchamianie interpretera skryptów, znak shebang
 • Wykorzystanie zmiennych
 • Komunikacja z użytkownikiem
 • Instrukcja warunkowa
 • Pętle
 • Status wykonania zewnętrznych poleceń
 • Tworzenie skryptów w innych językach, wykorzystanie Python

Konfiguracja i administracja systemem

 • Konfiguracja konta użytkownika
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkownika
 • Zmiana hasła
 • Konto i uprawnienia administratora
 • Konfiguracja systemu, katalog etc
 • Tworzenie i usuwanie użytkowników oraz grup
 • Uruchamianie i zatrzymywanie usług
 • Przeglądanie i interpretacja dzienników systemu
 • Przeglądanie i zarządzanie logami aplikacji
 • Współpraca systemu ze sprzętem komputerowym
 • Monitorowanie i diagnostyka działania urządzeń
 • Pamięć operacyjna, obszar swap
 • Wykorzystanie pamięci masowej
 • Konfiguracja i utrzymanie systemów plików

Ustawienia i usługi systemowe

 • Tworzenie i konfiguracja usług
 • Planowanie uruchamiania zadań
 • Obsługa czasu systemowego
 • Lokalizacja i ustawienia międzynarodowe
 • Drukowanie i obsługa drukarek
 • Poczta elektroniczna

Linux w sieci

 • Działanie i dostęp do sieci komputerowej
 • Konfiguracja sieci, IPv4, IPv6
 • Najważniejsze protokoły i narzędzia sieciowe
 • Konfiguracja klienta DNS (Domain Name Server)
 • Bezpieczeństwo usług sieciowych
 • Monitorowanie działania sieci
 • Diagnostyka i rozwiązywanie typowych problemów

Praca zdalna

 • Dostęp do systemu za pomocą haseł i kluczy
 • Bezpiecznie kopiowanie plików

Środowisko graficzne

 • Praca w środowisku graficznym
 • Działanie i konfiguracja X11
 • Przegląd środowisk i menadżerów okien
 • Zdalne uruchamianie aplikacji graficznych

Bezpieczeństwo systemu Linux

 • Konfiguracja i jej wpływ na bezpieczeństwo systemu
 • Zadania administracyjne związane z bezpieczeństwem
 • Szyfrowanie dysków i danych

Autorem szkolenia jest Piotr Nazimek

Jestem absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W 2012 roku obroniłem doktorat z obszaru niezawodności systemów komputerowych. Interesuję się szeroko pojętym bezpieczeństwem systemów komputerowych oraz inżynierią oprogramowania. Zawodowo pracuję od 2003 roku. Wolny czas spędzam na wyprawach rowerowych i w górach.