Praca w systemie Linux

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:LINUX/ESSENTIALS

Poziom zaawansowania:
linux

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Praca w systemie Linux

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie dedykowane jest dla szerokiego grona odbiorców pragnących zapoznać się z systemem Linux oraz narzędziami umożliwiającymi jego efektywne wykorzystanie w codziennej pracy

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera

Zalety

 • Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu, uczestnicy poznają system Linux oraz wybrane narzędzia wykonując praktyczne ćwiczenia związane na przykład z automatyzacją codziennych zadań
 • Zakres szkolenia obejmuje wymagania dla certyfikatu Linux Essentials (egzamin 010 Linux Professional Institute)
 • Podczas szkolenia uczestnicy uruchomią i skonfigurują narzędzia do pracy zdalnej z systemem Linux
 • Ćwiczenia warsztatowe skupiają się na umiejętności efektywnej pracy w konsoli wykorzystywanej przy połączeniach zdalnych z systemem Linux
 • Uczestnicy poznają podstawowe zadania wykonywane przez administratora systemu takie jak instalacja nowego oprogramowania czy konfiguracja sieci
 • Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem dystrybucji kompatybilnej z Red Hat Enterprise Linux, w wersji dedykowanej może być zrealizowane w oparciu dystrybucję wybraną przez uczestników
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie systemu Linux oraz narzędzi ułatwiających i automatyzujących codziennie zadania
 • Efektywna i bezpieczna praca zdalna z serwerami pracującymi pod kontrolą systemu Linux
 • Umiejętność tworzenia i uruchamiania skryptów
 • Realizacja podstawowych zadań administratora związanych z konserwacją oraz konfiguracją systemu Linux
 • Zrozumienie idei wolnego i otwartego oprogramowania oraz poznanie najważniejszych typów licencji

Program

System operacyjny Linux i otwarte oprogramowanie

 • Dystrybucje systemu Linux
 • Wybór odpowiedniej dystrybucji
 • Przegląd aplikacji dostępnych dla systemu Linux
 • Licencje otwartego oprogramowania i ich cechy
 • Instalacja i usuwanie oprogramowania
 • Praca w środowisku graficznym

Praca w konsoli

 • Działanie powłoki i wydawanie poleceń
 • Korzystanie z historii
 • Uzyskiwanie pomocy i korzystanie z dokumentacji
 • Przeglądanie katalogów i plików
 • Katalog domowy
 • Poruszanie się w systemie plików
 • Tworzenie, kopiowanie i usuwanie plików
 • Uprawnienia do plików
 • Pliki specjalne
 • Tworzenie i działanie łączy twardych i miękkich (symbolicznych)
 • Standardowe wejście i wyjście
 • Przekierowania i potoki

Narzędzia dostępne w systemie

 • Kompresja i archiwizacja plików
 • Wyrażenia regularne
 • Wyszukiwanie i przeszukiwanie zawartości plików
 • Edycja i przetwarzanie plików tekstowych
 • Wyszukiwanie użytecznych narzędzi

Tworzenie i uruchamianie skryptów

 • Uruchamianie interpretera skryptów, znak shebang
 • Wykorzystanie zmiennych
 • Komunikacja z użytkownikiem
 • Instrukcja warunkowa
 • Pętle
 • Status wykonania zewnętrznych poleceń

Konfiguracja i administracja systemem

 • Konfiguracja konta użytkownika
 • Zmiana hasła
 • Konto i uprawnienia administratora
 • Konfiguracja systemu, katalog etc
 • Tworzenie i usuwanie użytkowników oraz grup
 • Uruchamianie i zatrzymywanie usług
 • Przeglądanie i interpretacja dzienników systemu oraz aplikacji
 • Współpraca systemu ze sprzętem komputerowym
 • Reprezentacja urządzeń w systemie plików
 • Monitorowanie działania procesów
 • Pamięć operacyjna, obszar swap
 • Wykorzystanie pamięci masowej, systemy plików

Linux w sieci

 • Działanie i dostęp do sieci komputerowej
 • Konfiguracja sieci, IPv4, IPv6
 • Monitorowanie działania sieci
 • Najważniejsze protokoły i narzędzia sieciowe

Praca zdalna

 • Dostęp do systemu za pomocą haseł i kluczy
 • Bezpiecznie kopiowanie plików
 • Uruchamianie aplikacji graficznych

Podobne szkolenia