Wzorce projektowe w języku C++

Czas trwania szkolenia:4 dni (32h)

Kod kursu:CPP/DP

Poziom zaawansowania:
oop

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Wzorce projektowe w języku C++

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Posługiwanie się wybranym środowiskiem IDE (Eclipse, NetBeans, Vim)
 • Znajomość koncepcji programowania obiektowego, systemowego i aplikacyjnego
 • Znajomość narzędzi do tworzenia aplikacji z rodziny gcc i binutils
 • Umiejętność posługiwania się narzędziem debuggera
 • Znajomość koncepcji związanych z programowaniem w języku C++ na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym
 • Dodatkowo mile widziana jest również znajomość aspektów sprzętowych platformy x86 (przydzielanie i zarządzanie pamięcią, alokacja rejestrów, konwencje wywołań, optymalizacje)

Zalety

 • Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności identyfikowania i implementowania wzorców projektowych GoF we własnych projektach
 • Umiejętność określania kosztów i zysku zastosowania wybranego wzorca
 • Określanie kontekstu poprawnej implementacji wybranego wzorca projektowego
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie się klasycznymi wzorcami GoF i konsekwencjami ich stosowania
 • Implementowanie wzorców z użyciem wydajnych technik
 • Zapoznanie się z zaletami i wadami każdego ze wzorców
 • Zapoznanie się z zasadami refaktoryzacji do wzorców projektowych

Program

Wprowadzenie do wzorców projektowych

 • Rola i znaczenie wzorców projektowych
 • Pojęcie reifikacji wzorca
 • Klasy wzorców projektowych
 • Siły wpływające na wybór wzorca
 • Proponowane rozwiązania
 • Kontekst rozwiązania
 • Ogólne zakresy zastosowań wzorców projektowych
 • Wzorce GoF a inne wzorce
 • Klasyfikacja i rodzaje wzorców projektowych

Strukturalne wzorce projektowe

 • Adapter (klasowy i obiektowy)
 • Most (ang. Bridge) (obiektowy)
 • Kompozyt (ang. Composite) (obiektowy)
 • Dekorator (ang. Decorator) (obiektowy)
 • Pyłek (ang. Flyweight) (obiektowy)
 • Fasada (ang. Façade) (obiektowy)
 • Pełnomocnik (ang. Proxy) (obiektowy)

Konstrukcyjne wzorce projektowe

 • Metoda wytwórcza (ang. Factory Method) (klasowy)
 • Fabryka Abstrakcyjna (ang. Abstract Factory) (obiektowy)
 • Budowniczy (ang. Builder) (obiektowy)
 • Prototyp (ang. Prototype) (obiektowy)
 • Singleton (obiektowy)

Behawioralne wzorce projektowe

 • Łańcuch zobowiązań (ang. Chain of Responsibility) (obiektowy)
 • Polecenie (ang. Command) (obiektowy)
 • Interpreter (ang. Interpreter) (klasowy)
 • Iterator (obiektowy)
 • Mediator (ang. Mediator) (obiektowy)
 • Pamiątka (ang. Memento) (obiektowy)
 • Obserwator (ang. Observer) (obiektowy)
 • Stan (ang. State) (obiektowy)
 • Strategia (ang. Strategy) (obiektowy)
 • Metoda szablonowa (ang. Template Method) (klasowy)
 • Odwiedzający (ang. Visitor) (obiektowy)

Idiomy języka C++

 • Zbiór zasobu jest inicjalizacją (ang. RAII - Resource Acquisition Is Initialization) (obiektowy)
 • Zadziwiająco często powracający wzorzec - wytyczne
 • Prywatna implementacja - PIPML (ang. PrIvate IMPLementation)
 • Klasy wytycznych

Refaktoryzacja z użyciem wzorców - przegląd

 • Wzorce refaktoryzacji
 • Rola wzorców projektowych w działaniach refaktoryzacyjnych

Podobne szkolenia