Szkolenie dostępne na zamówienie

Programowanie współbieżne w języku C++

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:CPP/MT

multithreading

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Programowanie współbieżne w języku C++

Cele szkolenia

 • Zapoznanie ze sposobami implementowania wielowątkowości we własnych aplikacjach
 • Zapoznanie z mechanizmami obsługi wielowątkowości w ramach biblioteki standardowej
 • Zapoznanie z wzorcami obsługi wielowątkowości

Dla kogo?

 • Średnio zaawansowanych programistów programujących w języku C++
 • Osób znających w podstawowym zakresie system szablonów biblioteki standardowej C++
 • Osób pracujących z systemami udostępniającymi programistom mechanizmy wielowątkowości

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Posługiwanie się wybranym środowiskiem IDE
 • Znajomość koncepcji programowania obiektowego
 • Znajomość koncepcji związanych z programowaniem w języku C++ na poziomie średnio zaawansowanym (polimorfizm, zarządzanie pamięcią)

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do programowania współbieżnego

 • Architektura nowoczesnych komputerów i systemów operacyjnych
 • Wielowątkowość i wieloprocesowość
 • Szeregowanie procesów i wątków

Podstawowa wielowątkowość w C++

 • Powoływanie wątków
 • Oczekiwanie na zakończenie wątków
 • Identyfikacja wątków

Synchronizacja wątków

 • Wzajemne wykluczanie
 • Muteksy
 • Zmienne warunkowe i monitory
 • Semafory

Specjalne typy danych

 • Typy i operacje atomowe
 • Zmienne lokalne dla wątku
 • Jednokrotna inicjalizacja
 • Obietnice

Wzorce wykorzystania wielowątkowości

 • Kolejka zadań
 • Bariery
 • Pula wątków
 • Blokada odczyt-zapis
 • Struktury danych bez blokad

Wieloprocesowość w systemach uniksowych

 • Powoływanie procesów
 • Komunikacja między procesami
 • Synchronizacja procesów (IPC SysV)

Błędy w aplikacjach wielowątkowych

Autorem szkolenia jest Witold Wysota

Architekt i programista systemowy z dużym doświadczeniem komercyjnym oraz asystent w Instytucie Informatyki PW. Zajmuje się głównie technologiami związanymi z językiem C++, zarówno na platformach biurkowych jak i wbudowanych. Jest specjalistą od Qt - w tym autorem książek i artykułów. Od kilkunastu lat prowadzi wykłady i szkolenia z tej tematyki.