Zalecenia CERT dla języka C w praktyce

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:C/CERT

Poziom zaawansowania:
programmingmultithreadingcertc

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Zalecenia CERT dla języka C w praktyce

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do osób znających język C chcących poszerzyć swoje kompetencje i umiejętności w zakresie dobrych praktyk programowania

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku C

Zalety

 • Przegląd dobrych praktyk CERT na przykładzie krótkich zadań programistycznych prezentujących ich zastosowania w praktyce
 • Wykorzystanie narzędzi wspomagających walidację aplikacji w zakresie zaleceń CERT
 • Poznanie możliwych skutków działania pozornie poprawnych implementacji
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Umiejętność unikania typowych błędów w zakresie zarządzania pamięcią, obsługi danych wejściowych, łańcuchów znaków i wykorzystania biblioteki standardowej
 • Świadomość możliwych skutków lekceważenia dobrych praktyk programowania w języku C
 • Poznanie pułapek programowania wielowątkowego i synchronizacji

Program

Zasady bezpiecznego programowania

 • Pułapki języka C
 • Zalecenia CERT

Reguły i rekomendacje CERT

 • Wykorzystanie preprocesora
 • Deklaracja i inicjalizacja zmiennych
 • Wyrażenia
 • Typy liczbowe
 • Tablice
 • Obsługa łańcuchów znaków
 • Zarządzanie pamięcią
 • Wątki i synchronizacja
 • Obsługa strumieni wejścia/wyjścia
 • Środowisko programu
 • Obsługa sygnałów
 • Obsługa błędów
 • Projektowanie API
 • Zagadnienia związane z POSIX
 • Zagadnienia związane z Microsoft Windows

Narzędzia wspomagające

 • Analiza statyczna i dynamiczna
 • Przegląd wybranych narzędzi

Inne rekomendacje

 • Specyfikacje i raporty techniczne ISO/IEC
 • MISRA C
 • MITRE CWE

Podobne szkolenia