Zaawansowane programowanie w języku C++

3550 PLN+23% VAT (4366 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:CPP/ADV

Poziom zaawansowania:
machine-learninggraspsolidc++

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Zaawansowane programowanie w języku C++

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Posługiwanie się wybranym środowiskiem IDE (Eclipse, NetBeans, Vim)
 • Znajomość koncepcji programowania obiektowego, systemowego i aplikacyjnego
 • Znajomość narzędzi do tworzenia aplikacji z rodziny gcc i binutils
 • Umiejętność posługiwania się narzędziem debuggera
 • Znajomość koncepcji związanych z programowaniem w języku C++ na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym
 • Dodatkowo mile widziana jest także znajomość aspektów sprzętowych platformy x86 (przydzielanie i zarządzanie pamięcią, alokacja rejestrów, konwencje wywołań, optymalizacje)

Zalety

 • Uczestnicy szkoleń poznają aspekty programowania uogólnionego oraz wstępnie koncepcje leżące u podstaw metaprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem cech typów
 • Zajęcia uwzględniają także potrzeby testowania aplikacji tworzonych w języku C++ z użyciem narzędzi wspierających proces TDD oraz BDD. Jako biblioteki wspierające, wykorzystane są: Google Test, Boost.Test oraz Catch
 • Szczególny nacisk w trakcie zajęć kładziemy na zrozumienie aspektów wydajności oraz gospodarowania zasobami z użyciem wskaźników inteligentnych. Zajmujemy się także zarządzaniem czasem życia obiektu w odniesieniu do mechanizmu wyjątków oraz semantyki r-referencji
 • Jako techniki tworzenia aplikacji obiektowej, prezentowane są klasy wytycznych, tradycyjne wzorce projektowe (GoF) oraz nie-ortodoksyjne podejścia z kręgu programowania funkcyjnego
 • Na zajęciach posługujemy się technologiami otwartymi z dostępem do kodu źródłowego
 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, którzy na co dzień stosują technologie związane z językiem C++ w rzeczywistych projektach. W trakcie zajęć używamy technologii i środowisk otwartych
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Kształcenie umiejętności rozwijania wiedzy dotyczącej tworzenia zaawansowanych rozwiązań w języku C++
 • Osadzenie narzędzi i procesów tworzenia oprogramowania w realiach współczesnych wymagań Inżynierii Oprogramowania
 • Dokonanie konsolidacji wiedzy i uzupełnienie braków w kompetencjach w kontekście standardu C++
 • Nauka testowania jednostkowego aplikacji w języku C++
 • Nauka tworzenia aplikacji wielowątkowych z użyciem mechanizmów biblioteki standardowej
 • Nauka identyfikacji i tworzenia oprogramowania z użyciem wzorców GoF oraz elementów programowania funkcyjnego
 • Zapoznanie się ze współczesnymi bibliotekami przetwarzającymi dane

Program

Algorytmy i iteratory biblioteki standardowej

 • Przegląd dostępnych algorytmów
 • Wydajność i aspekty implementacji
 • Praktyczna implementacja z użyciem algorytmów z biblioteki standardowej
 • Implementacja własnych algorytmów do ponownego wykorzystania
 • Złożoność obliczeniowa i zakres zastosowań
 • Warsztat wykorzystania algorytmów
 • Rodzaje iteratorów dostępnych w bibliotece standardowej

Iteratory i programowanie uogólnione

 • Aspekty implementacji iteratorów
 • Implementacja własnych iteratorów
 • Programowanie uogólnione - koncepcje i zastosowania

Szablony STL - wydajne stosowanie i wstęp do metaprogramowania

 • Wzorce - pułapki i zastosowania
 • Konkretyzacja - reguły i działanie
 • Cechy typów
 • Metaprogramowanie - podstawy
 • Algorytmy na poziomie meta

Użyteczne biblioteki

 • Boost - przegląd użytecznych rozwiązań
 • Biblioteki rozwijające paradygmat programowania uogólnionego
 • Biblioteki przetwarzania danych
 • ML i AI w języku C++ - przydatne biblioteki

Testowanie i metodyka testowania

 • Proces TDD w pracy programisty
 • Proces BDD i różnice w stosunku do TDD
 • Rodzaje bibliotek testów i dostępne asercje
 • Projektowanie i implementowanie testów

Praca z narzędziem debuggera w języku C++

 • Dostęp do podstawowych struktur C++
 • Automatyzacja i skrypty
 • Wstęp do integracji z infrastrukturą testowania

Nowe standardy C++

 • Przegląd nowości wprowadzonych w nowych standardach C++
 • Zarządzanie pamięcią (wskaźniki inteligentne)
 • Nowe aspekty składni
 • Obiekty funkcyjne (typ std::function, funkcje lambda, łączenie obiektów)
 • Zarządzanie zakresami
 • Ujednolicona obsługa systemu plików i czasu
 • Cechy typów oraz rozszerzenia wielowątkowości (implementacja typów atomowych)

Wykładnie i nowoczesne projektowanie aplikacji

 • Zasady S.O.L.I.D., GRASP, YAGNI - przegląd i przypomnienie
 • Wykładnie w programowaniu obiektowym - aspekt praktyczny
 • Implementacja wykładni (ang. policy) we własnych aplikacjach
 • Rola polimorfizmu statycznego i technik wykonania na etapie kompilacji

Tworzenie aplikacji niezawodnych

 • Aspekty wydajności obsługi wyjątków
 • Tworzenie aplikacji odpornej na błędy
 • Programowanie aspektowe

Podobne szkolenia