Zaawansowane programowanie w języku C++

Czas trwania szkolenia:4 dni (32h)

Kod kursu:CPP/ADV

Poziom zaawansowania:
solid

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Zaawansowane programowanie w języku C++

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści programujący w języku C i C++ w środowisku GNU/Linux lub MS Windows
 • Osoby znające w podstawowym zakresie system szablonów STL
 • Programiści tworzący oprogramowanie na platformie systemowej GNU/Linux lub MS Windows
 • Programiści tworzący aplikacje głównego nurtu oraz aplikacje sieciowe

Wymagania

 • Posługiwanie się wybranym środowiskiem IDE
 • Znajomość koncepcji programowania obiektowego, systemowego i aplikacyjnego
 • Znajomość koncepcji związanych z programowaniem w języku C++ na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym

Zalety

 • Uczestnicy szkolenia Zaawansowane programowanie w języku C++ poznają aspekty programowania uogólnionego oraz wstępnie koncepcje leżące u podstaw metaprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem cech typów
 • Szczególny nacisk w trakcie szkolenia Zaawansowane programowanie w języku C++ kładziemy na zrozumienie aspektów wydajności oraz gospodarowania zasobami z użyciem wskaźników inteligentnych. Zajmiemy się także zarządzaniem czasem życia obiektu w odniesieniu do mechanizmu wyjątków oraz semantyki r-referencji
 • Na zajęciach posługujemy się technologiami otwartymi z dostępem do kodu źródłowego
 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, którzy na co dzień stosują technologie związane z językiem C++ w rzeczywistych projektach. W trakcie zajęć używamy technologii i środowisk otwartych
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Kształcenie umiejętności rozwijania wiedzy dotyczącej tworzenia zaawansowanych rozwiązań w języku C++
 • Osadzenie narzędzi i procesów tworzenia oprogramowania w realiach współczesnych wymagań Inżynierii Oprogramowania
 • Dokonanie konsolidacji wiedzy i uzupełnienie braków w kompetencjach w kontekście standardu C++
 • Nauka testowania jednostkowego aplikacji w języku C++
 • Nauka tworzenia aplikacji wielowątkowych z użyciem mechanizmów biblioteki standardowej
 • Nauka identyfikacji i tworzenia oprogramowania z użyciem wzorców GoF oraz elementów programowania funkcyjnego
 • Zapoznanie się ze współczesnymi bibliotekami przetwarzającymi dane

Program

Elementy nowych standardów C++

Inicjalizacja danych

 • Podstawowe rodzaje inicjalizacji
 • Przez kopiowanie i wprost
 • Pole po polu
 • Zmienne statyczne i globalne
 • Lista inicjalizacyjna

Semantyka przeniesienia

 • Kategorie wartości
 • Referencje na lewe i prawe wartości
 • Konstruktor i operator przeniesienia

Inteligentne wskaźniki

 • Własność danych
 • Jawne określanie własności
 • Przekazywanie i nieprzekazywanie własności
 • Zwalnianie pamięci
 • Współdzielenie własności
 • Modelowanie bez użycia wskaźników inteligentnych

Programowanie uogólnione

 • Dedukcja typów
 • Filozofia używania auto
 • Algorytmy biblioteki standardowej
 • Iteratory

Zakresy C++20

 • Iteracja po zakresie
 • Definicja zakresu
 • Algorytmy oparte o zakresy
 • Odwzorowania
 • Widoki i adaptery
 • Składanie widoków

Szablony funkcji i klas

 • Rodzaje szablonów
 • Parametry szablonów
 • Kompilacja szablonów
 • Specjalizacja

Programowanie czasu kompilacji

 • Wyrażenia wykonywalne podczas kompilacji
 • Elementy meta-programowania
 • Cechy typów

Podobne szkolenia