Szkolenie dostępne na zamówienie

Programowanie w języku C++

Wprowadzenie do programowania w języku C++

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:CPP/F

programmingoop

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Programowanie w języku C++

Cele szkolenia

 • Poznanie języka C++ i jego biblioteki standardowej
 • Zrozumienie zasad programowania obiektowego oraz poprawnego tworzenia aplikacji składających się z wielu modułów
 • Poznanie niezbędnych narzędzi pracy programisty języka C++

Dla kogo?

 • Szkolenie jest adresowane do osób chcących poznać język C++ oraz programowanie obiektowe

Zalety

 • Szkolenie oparte jest o najnowszy standard języka C++
 • Podczas warsztatów uczestnicy zastosują w praktyce poznane elementy języka C++
 • Efektem szkolenia jest przygotowanie wielomodułowej aplikacji wraz ze środowiskiem do jej budowania i debugowania
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność obsługi komputera

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Podstawowe wiadomości na temat języka C++

 • Pojęcie instrukcji, stałych, zmiennych, tablic i funkcji
 • Środowisko programisty
 • Kompilator i preprocesor
 • Program make
 • Debugger i jego rola
 • Podstawy programowania obiektowego
 • Pojęcie klasy
 • Pliki nagłówkowe

Typy danych, operatory i wyrażenia

 • Stałe i zmienne
 • Pojęcie wskaźnika i referencji
 • Typ logiczny
 • Typy wyliczeniowe, tablicowe
 • Operatory arytmetyczne, relacyjne, logiczne, bitowe
 • Operator przypisania, warunkowy
 • Inteligentne wskaźniki
 • Przestrzenie nazw
 • Klasy std::string, std::array i std::vector

Instrukcje sterujące działaniem programu

 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle

Podstawowe struktury danych

 • Wektor i lista
 • Mapa
 • Iteratory
 • Operacje na elementach

Funkcje

 • Deklaracje
 • Rekurencja
 • Przeciążanie funkcji
 • Wzorce funkcji
 • Funkcje anonimowe (lambda)

Obsługa wyjątków

 • Obsługa błędów za pomocą mechanizmu wyjątków
 • Zgłaszanie i przechwytywanie wyjątków

Programowanie obiektowe

 • Pojęcie klasy
 • Składowe klasy, metody
 • Konstruktor i destruktor
 • Inicjowanie, przypisywanie i niszczenie instancji klas
 • Konstruktor kopiujący
 • Semantyka przenoszenia, konstruktor przenoszący
 • Klasy pochodne, dziedziczenie
 • Metody wirtualne, polimorfizm

Przeciążanie operatorów

 • Operatory arytmetyczne i logiczne
 • Operatory porównania
 • Operator indeksowania

Przekształcenia typów

 • Operatory rzutowania typów

Szablony funkcji i klas

 • Szablony a makra
 • Parametry szablonów
 • Generyczne algorytmy biblioteki standardowej

Obsługa wejścia/wyjścia

 • Strumienie
 • Manipulatory
 • Formatowanie danych
 • Obsługa plików

Elementy biblioteki STL

 • Tablice i wektory
 • Listy i kolejki
 • Zbiory
 • Mapy i multimapy
 • Iteratory
 • Algorytmy
 • Obiekty funkcyjne i wyrażenia lambda

Tworzenie i wykorzystanie bibliotek

 • Budowanie i dystrybucja biblioteki
 • Dołączanie bibliotek do aplikacji

Autorem szkolenia jest Witold Wysota

Architekt i programista systemowy z dużym doświadczeniem komercyjnym oraz asystent w Instytucie Informatyki PW. Zajmuje się głównie technologiami związanymi z językiem C++, zarówno na platformach biurkowych jak i wbudowanych. Jest specjalistą od Qt - w tym autorem książek i artykułów. Od kilkunastu lat prowadzi wykłady i szkolenia z tej tematyki.