Wizualizacja danych w R

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:R/WIZ

Poziom zaawansowania:
rvisualisation

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Wizualizacja danych w R

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do osób, które pracują z danymi (bankowymi, ubezpieczeniowymi, marketingowymi, medycznymi itp.) i chciałyby zdobyć umiejętności tworzenia estetycznych, czytelnych wizualizacji takich danych

Wymagania

 • Wymagana jest podstawowa umiejętność programowania w R (znajomość pętli, instrukcji warunkowych, posługiwania się ramkami danych)

Zalety

 • Uczestnik szkolenia zapozna się z niezbędnymi pakietami dostępnymi w R, co pozwoli na zdobycie umiejętności tworzenia estetycznych i czytelnych wizualizacji danych
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z wybranymi pakietami dostępnymi w R, które umożliwiają tworzenie wizualizacji danych
 • Opanowanie umiejętności doboru odpowiedniego rodzaju wykresu do analizowanych danych oraz dostosowanie jego wyglądu do swoich potrzeb
 • Poznanie sposobów zapisywania wykresów do plików w formatach grafiki rastrowej i wektorowej
 • Zdobycie umiejętności tworzenia aplikacji zawierającej interaktywne wykresy

Program

Grafika niskopoziomowa przy użyciu pakietu graphics

 • Układ współrzędnych
 • Punkty, odcinki, wielokąty
 • Kolory
 • Wybrane parametry graficzne
 • Napisy
 • Tytuł, podtytuł, opisy osi wykresu
 • Legenda
 • Rysowanie wielu wykresów na jednej stronie
 • Zapisywanie wykresów do plików w wybranych formatach

Grafika wysokopoziomowa przy użyciu pakietu graphics

 • Dane jednowymiarowe
 • Dane dwuwymiarowe
 • Dane wielowymiarowe

Wizualizacja danych z wykorzystaniem pakietu ggplot2

 • Szablon wykresu
 • Mapowanie estetyk
 • Obiekty geometryczne
 • Podział wykresu na panele
 • Wizualizacja danych geograficznych

Wizualizacja danych z wykorzystaniem pakietów plotrix, googleVis

 • Wykres słupkowy
 • Wykres kołowy
 • Wykres pudełkowy
 • Histogram
 • Bubble chart

Interaktywne aplikacje przy użyciu pakietu Shiny

 • Struktura aplikacji
 • Budowa interfejsu użytkownika
 • Budowa serwera Shiny
 • Tworzenie elementów kontrolujących w aplikacji
 • Programowanie reaktywne
 • Debugowanie aplikacji
 • Tworzenie interaktywnych wykresów
 • Interakcja oraz animacja przy użyciu pakietów shinyjs oraz shinyBS
 • Dostosowywanie wyglądu aplikacji przy użyciu pakietów CSS i JavaScript

Podobne szkolenia