Analiza danych w języku R

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:R/ANA

Poziom zaawansowania:
data-analysisr

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Analiza danych w języku R

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie jest adresowane w szczególności do analityków danych, którzy zajmują się przetwarzaniem danych w MS Excel lub w innym narzędziu i chcieliby zdobyć umiejętności analizy danych za pomocą języka R
 • Jednak prezentowane elementy wprowadzenia do środowiska R umożliwiają także zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu analizy danych również osobom, które nie miały wcześniej z tym styczności

Wymagania

 • Brak

Zalety

 • Uczestnik szkolenia zdobędzie niezbędne umiejętności z zakresu przetwarzania i analizy danych w języku R, co pozwoli na efektywną pracę z danymi
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie ze środowiskiem R oraz narzędziem RStudio
 • Poznanie podstawowych typów danych oraz operacji wykonywanych na nich
 • Poznanie pakietów, które umożliwiają w szybki i prosty sposób przekształcać i analizować dane
 • Zdobycie umiejętności prezentacji danych za pomocą wykresów

Program

Wprowadzenie do środowiska R

 • Instalacja i konfiguracja R oraz RStudio
 • Podstawy organizacji pracy
 • Korzystanie z dokumentacji R i funkcji pomocy
 • Instalacja i wczytywanie pakietów

Działania na wektorach, operacje zwektoryzowane

 • Tworzenie wektorów liczbowych i tekstowych
 • Operacje arytmetyczne na wektorach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)
 • Sumowanie, wyznaczanie minimum, maximum całych wektorów
 • Łączenie wektorów, przeszukiwanie, wybieranie elementów

Praca z ramkami danych

 • Wczytywanie danych
 • Czyszczenie danych i określanie typów zmiennych
 • Przekształcanie danych przy użyciu bazowego R
 • Przekształcanie danych przy użyciu pakietu dplyr
 • Przetwarzanie daty i czasu za pomocą pakietu lubridate

Wizualizacja danych

 • Wykres słupkowy, kołowy
 • Histogram
 • Wykres pudełkowy
 • Wykres rozproszenia
 • Zapisywanie wykresów w formatach jpg, pdf

Podobne szkolenia