Szkolenie dostępne na zamówienie

Python: Jednodniowe wprowadzenie do składni języka i środowiska dla Data Scientists

Czas trwania szkolenia:1 dni (8h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:PYTHON/F-INTRO

pythondataoopintro

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Python: Jednodniowe wprowadzenie do składni języka i środowiska dla Data Scientists

Cele szkolenia

 • Szybkie wprowadzenie do języka Python
 • Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawą składni oraz instrukcji języka Python w ciągu jednego dnia

Dla kogo?

 • Programiści
 • Analitycy danych
 • Kierownicy projektów

Zalety

 • Szkolenie nastawione jest na dostarczenie maksymalnie dużo wiedzy w jak najkrótszym czasie
 • Trener programuje od 2004 roku, a w Python od 2009
 • Materiały ze szkolenia mają ponad 1700 stron
 • Materiały są dostępne online jako strona internetowa i aktualizowane niemalże codziennie
 • Ponad 350 zadań do samodzielnego wykonania
 • Wszystkie zadania mają testy i rozwiązany kod źródłowy
 • Dostęp do materiałów również po szkoleniu
 • Szkolenie może być częścią zestawu szkoleń (np. Python w Analizie Danych)
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Ze względu na bardzo szybkie tempo omawianych tematów szkolenie wymaga znajomości podstawowych zagadnień programistycznych (tj. zmienne, pętle, instrukcje warunkowe, funkcje, klasy) lub umiejętności ich szybkiego przyswojenia
 • Dla osób chcących gruntownie poznać język Python kierowane jest szkolenie Python Podstawy (Python/F)

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Python i wprowadzenie do programowania

 • Składnia: komentarze, docstring, doctest, zmienne, print
 • Typy: int, float, str, bool, None
 • Sekwencje: tuple, list, set, frozenset, zagnieżdżone struktury danych
 • Mapy: dict
 • Operatory: numeryczne, logiczne
 • Konstrukcje warunkowe: if, else, elif
 • Pętle: for, while, comprehensions
 • Instrukcje przepływu: exception, pliki, rozpakowywanie
 • Funkcje: zwracanie wartości, argumenty pozycyjne, nazwane, wymagane, domyślne, args, kwargs
 • Programowanie obiektowe: klasy, atrybuty, metody, dziedziczenie, przeciążanie operatorów
 • Pakiety: instalacja, używanie, venv
 • Daty i czas: parsowanie i formatowanie, strefy czasowe
 • Wyrażenia regularne: składnia, wykorzystanie

Autorem szkolenia jest Matt Harasymczuk

Programuję od końca lat 90 ubiegłego wieku, a od 2005 roku zawodowo związany jestem z branżą inżynierii oprogramowania. Pracowałem w Allegro, Centralnym Ośrodku Informatyki, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Prowadzę dwie firmy z branży kosmicznej oraz IT: Astro Tech and Bioastronautics i Analog Astronaut Training Center. Ukończyłem studia z zakresu informatyki a także lotnictwa i kosmonautyki. Otrzymałem Medal Kopernikański za stworzenie podstaw dla załogowych…

To szkolenie jest częścią ścieżki