Warsztat analityka danych w języku Python

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:PYTHON/BP

Poziom zaawansowania:
analysis

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Warsztat analityka danych w języku Python

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Osoby pracujące z danymi, które chcą zacząć korzystać z szerokiej gamy bibliotek analitycznych dostępnych w języku Python
 • Osóby pracujące w działach sprzedaży, marketingu, finansów lub analiz, które chcą rozwijać kompetencje związane z analizą danych, wykorzystując rozwiązania wykraczające poza narzędzia typu excel
 • Osoby z zapałem do programowania i znający już pracę analityka, jako, że szkolenie skupia się na narzędziach a nie samych technikach

Wymagania

 • Wymagana jest znajomość podstaw Pythona

Zalety

 • Szkolenie jest prowadzone przez osoby na co dzień pracujące z problemami analizy danych z użyciem języka Python i mającymi praktyczne doświadczenie w tej dziedzinie
 • Z tego powodu szkolenie często wykracza poza dostępne choć często rozproszone materiały
 • Program jest ciągle uaktualniany ze względu na szybki rozwój rozwiązań, których dotyczy szkolenie
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z narzędziami analitycznymi dostępnymi w języku Python
 • Łączenie wielu narzędzi, co z kolei umożliwia wykonywanie bardziej skomplikowanych analiz z użyciem większego wachlarza technik
 • Algorytmy napisane w języku Python, w wielu przypadkach można łatwo przenieść na środowisko produkcyjne w dość krótkim czasie

Program

Instalacja podstawowego środowiska

 • Anaconda
 • Jupyter Notebook

NumPy

 • Tablice, wektory i macierze
 • Funkcje
 • Analiza danych
 • Zapis i odczyt z plików
 • Algebra liniowa

Pandas

 • Struktury danych
 • Podstawowe operacje
 • Praca z danymi
 • Podstawowa statystyka
 • Wykresy

Matplotlib

 • Podstawowe wykresy
 • Zaawansowane funkcje
 • Zapisywanie obrazów

Scikit-learn

 • Podstawy
 • Wybrane funkcje

Podobne szkolenia