Wizualizacja danych w języku Python

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:PYTHON/WIZ

Poziom zaawansowania:
pythonanalysisvisualizationmatplotlib

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Wizualizacja danych w języku Python

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Wymagana jest podstawowa umiejętność programowania w Pythonie oraz podstawowa znajomość biblioteki Pandas

Zalety

 • Przegląd różnego typu wykresów
 • Duży nacisk na praktykę i pozyskanie umiejętności pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy poza salą szkoleniową
 • Zapoznanie z bibliotekami oraz dobrymi praktykami umożliwiającymi szybkie tworzenie wysokiej jakości wykresów
 • Tworzenie wykresów statycznych jak i interaktywnych
 • Pozyskanie uniwersalnej wiedzy dotyczącej wizualizacji danych, możliwej do zastosowania w dowolnym narzędziu
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z najpopularniejszymi pakietami pozwalającymi na wizualizację danych w Pythonie
 • Pozyskanie umiejętności doboru odpowiedniego typu wykresu do analizowanego problemu, oraz dostosowanie go do swoich potrzeb, aby ostatecznie wygenerować gotowy do użycia rysunek

Program

Wstęp do wizualizacji danych

 • Podstawowe zagadnienia
 • Dobre praktyki

Przygotowanie danych

 • Pakiet NumPy
 • Pakiet Pandas

Ekosystem biblioteki Matplotlib

 • Hierarchia obiektów
 • Moduł pyplot
 • Typy wykresów
 • Kompozycja wykresów
 • Zapisywanie obrazków

Wizualizacje interaktywne z biblioteką Bokeh

 • Figura
 • Glify (glyphs)
 • Interakcje
 • Kompozycja wykresów

To szkolenie jest częścią ścieżki

Podobne szkolenia