Szkolenie dostępne na zamówienie

Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem ASP .NET Core

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:ASP/NET

mvcweb.nethtml

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem ASP .NET Core

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami, ograniczeniami oraz praktycznym zastosowaniem technologii ASP .NET Core
 • Zdobycie wiedzy obejmującej swoim zakresem najważniejsze aspekty związane z wytwarzaniem aplikacji internetowych w środowisku .NET Core - od warstwy komunikacji z bazą danych, poprzez obsługę zapytań http, po tworzenie widoków z wykorzystaniem języka Razor

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do programistów i architektów pracujących w środowisku .NET, chcących zdobyć wiedzę z zakresu wykorzystania ASP .NET Core w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych
 • Program szkolenia stworzony został zarówno z myślą o osobach stawiających swoje pierwsze kroki w technologii ASP .NET jak i programistach mających styczność z jej poprzednimi wersjami

Zalety

 • Szkolenie skupia się na praktycznych aspekcie wykorzystania ASP .NET Core
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Umiejętność posługiwania się środowiskiem Visual Studio
 • Podstawowa znajomość języka C#
 • Podstawowa znajomość języka HTML

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Konfiguracja środowiska

 • WebApplication Builder
 • Konfiguracja usług
 • Obsługa kontenera IoC

Tworzenie REST API z wykorzystaniem ASP .NET Core

 • Wprowadzenie do protokołu http oraz wzorca REST
 • Tworzenie kontrolerów REST API
 • Metody zwracania danych z kontrolerów ASP .NET Core
 • Statusy http odpowiedzi
 • Atrybuty konfigurujące kontrolery i akacje
 • ModelState i obsługa JSON Patch
 • Zmiana formatowania odpowiedzi

Wzorzec MVC w ASP .NET Core

 • Omówienie sposobów renderowania widoków (Razor Pages, MVC, Blazor)
 • Renderowanie widoku po stronie klienta vs wykonywanie tego na serwerze
 • Wprowadzenie do składni Razor
 • Tworzenie Razor Pages
 • Tworzenie kontrolerów MVC

Tworzenie zaawansowanych widoków w ASP .NET Core

 • Layout i partial view
 • System tworzenia layoutów
 • Widoki częściowe (partial views)
 • Tworzenie własnych funkcji Razor
 • Tworzenie własnych Tag Helpers

Filtry

 • Rola filtrów kontrolera
 • Rodzaje filtrów
 • Definiowanie filtrów
 • Filtry lokalne i globalne

Middleware

 • Czym jest middleware?
 • Potok zapytania i odpowiedzi
 • Przykładowe wbudowane middleware
 • Tworzenie własnych middleware

Routing

 • Zasada działania routingu
 • Tworzenie własnych reguł routingu
 • Route template
 • Deklaracje endpointów

Wprowadzenie do Entity Framework Core

 • Narzędzia ORM
 • Zasada działania Entity Framework Core
 • Model First vs DataBase First
 • Atrybuty mapowania modelu
 • Dostęp do danych z wykorzystaniem operatorów LINQ

Dobre praktyki i narzędzia

 • Wersjonowanie API
 • Swagger
 • Cachowanie odpowiedzi
 • Asynchroniczne akcje kontrolera

Autorem szkolenia jest Rafał Kaszczuk

Programista .NET z wieloletnim doświadczeniem. W swojej karierze stawiał czoła całemu spektrum projektów - od systemów księgowych dla branży finansowej po serwery multiplayer obsługujące miliony graczy w branży GameDev. Specjalizujący się w szczególności w tematach rozproszonych systemów SOA z wykorzystaniem ASP .NET oraz WCF. Związany z bazą MongoDB niemal od początku jej istnienia. Posiadacz certyfikatów M101J MongoDB for Java Developers, M101P MongoDB for Developers, M036 New Features and Tools…