Technologie Big Data w chmurze AWS

LICZBA DNI: 3 (24h)

KOD KURSU: BIGDATA/AWS

POZIOM SZKOLENIA:

# aws

# big data

# cloud

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne WYŁĄCZNIE na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin

Interesuje Cię ta tematyka i szukasz szkolenia tylko dla siebie?

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie adresowane jest do architektów, analityków i inżynierów danych pragnących poznać serwisy AWS do przetwarzania danych, zarówno w trybie batch jak i w czasie rzeczywistym

WYMAGANIA

Od uczestników wymagana jest znajomość min. jednej z technologii Big Data w wersji on-premise (np. Hadoop, Kafka, MongoDB) oraz podstawowa znajomość chmury AWS. Szkolenie rozpocznie się od omówienia podstawowych usług AWS (S3, EC2, VPC, IAM, ...), po czym omówione zostaną wszystkie istotne serwisy analityczne

ZALETY

Wykłady oraz przeprowadzone ćwiczenia systematyzują wiedzę oraz właściwe przypadki użycia konkretnych serwisów analitycznych

Wiedza wyniesiona ze szkolenia pozwala tworzyć systemy analityczne całościowo, z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa, wydajności, skalowalności oraz oceny kosztów rozwiązań

Szkolenie pozwala zrozumieć istotne różnice podczas projektowania rozwiązań analitycznych/big data w chmurze w stosunku do rozwiązań on-premise

Kameralne grupy - szkolenia technologiczne prowadzimy w grupach liczących do 8 osób. Pozwala to na indywidualne podejście oraz aktywizację każdego uczestnika

Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań

Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką

Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

Zapoznanie uczestników z koncepcją Data Lake w chmurze AWS

Zapoznanie z serwisami do migracji oraz integracji danych do chmury AWS w trybie batch i real time

Zapoznanie z serwisami do przetwarzania danych w chmurze AWS w trybie batch oraz real time

Zapoznanie z serwisami do przechowywania danych w chmurze AWS (data lake storage, SQL stores, NoSQL stores)

Zapoznanie z aspektami bezpieczeństwa usług analitycznych

Program

 • Compute (EC2, Lambda, on demand vs spot instances)
 • Storage (S3, EBS, EFS, Glacier)
 • Networking (VPC, IGW, NGW, sieci publiczne i prywatne, security groups, acls, service endpoints)
 • Monitoring (CloudWatch, CloudTrail)
 • Infrastruktura AWS (m.in. regiony, strefy dostępności, direct connect, ....)
 • Praca z AWS (CLI, SDK, REST API, IDE)
 • Security (IAM)
 • Infrastructure Provisioning (CloudFormation, Terraform)
 • Data Lake vs Data Warehouse vs Data Platform
 • Rola poszczególnych serwisów w koncepcji Data Lake w chmurze AWS
 • Migracja danych relacyjnych za pomocą serwisu AWS Database Migration Service (DMS)
 • Migracja danych nierelacyjnych za pomocą serwisu AWS Batch
 • Streaming danych za pomocą serwisu AWS Kinesis Data Streams
 • Integracja serwisów AWS przy wykorzystaniu AWS Lambda
 • Serverless Computing w rozwiązaniach analitycznych
 • Orkiestracja (orchestration) oraz planowanie (scheduling) procesów przetwarzania danych za pomocą AWS Step Functions
 • Przetwarzanie Big Data za pomocą serwisu AWS Elastic Map Reduce (EMR)
 • Przetwarzanie Serverless ETL przy użyciu serwisu AWS Glue ETL
 • Przechowywanie metadanych Data Lake z wykorzystaniem serwisu AWS Glue Data Catalog
 • Kolejki i notyfikacje - serwisy AWS SQS oraz AWS SNS
 • Analityka w czasie rzeczywistym przy użyciu AWS Kinesis Data Analytics
 • Integracja danych real time z innymi serwisami przy użyciu serwisu AWS Kinesis Data Firehose
 • Data Lake Storage - S3
 • AWS Athena - Serwis serverless do zapytań SQL
 • AWS DynamoDB - baza NoSQL
 • AWS Elasticsearch - wyszukiwanie, wizualizacje oraz analizy danych w czasie rzeczywistym
 • Hurtownia danych - AWS Redshift - przetwarzanie danych oraz integracja z AWS Data Lake (Redshift Spectrum)

Autor szkolenia:

Bernard Orzechowski

Architekt rozwiązań analitycznych, inżynier danych, programista, devops. Zajmuje się tematyką AWS, data lake, analytics, architekturami przetwarzania danych m.in. (near) real time, wcześniej przez wiele lat projektował hurtownie danych, procesy ETL oraz zajmował się wszelkimi aspektami związanymi z bazami danych Oracle. Aktywnie śledzi rozwój technologii Big Data, głównie w kontekście zastosowań w chmurze AWS. Zainteresowany technologiami pokrewnymi, jak Serverless, Kontenery, Mikroserwisy.

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.