Technologie Big Data w chmurze AWS

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:BIGDATA/AWS

Poziom zaawansowania:
awsbig-datacloud

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Technologie Big Data w chmurze AWS

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do architektów, analityków i inżynierów danych pragnących poznać serwisy AWS do przetwarzania danych, zarówno w trybie batch jak i w czasie rzeczywistym

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest znajomość min. jednej z technologii Big Data w wersji on-premise (np. Hadoop, Kafka, MongoDB) oraz podstawowa znajomość chmury AWS. Szkolenie rozpocznie się od omówienia podstawowych usług AWS (S3, EC2, VPC, IAM, ...), po czym omówione zostaną wszystkie istotne serwisy analityczne

Zalety

 • Wykłady oraz przeprowadzone ćwiczenia systematyzują wiedzę oraz właściwe przypadki użycia konkretnych serwisów analitycznych
 • Wiedza wyniesiona ze szkolenia pozwala tworzyć systemy analityczne całościowo, z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa, wydajności, skalowalności oraz oceny kosztów rozwiązań
 • Szkolenie pozwala zrozumieć istotne różnice podczas projektowania rozwiązań analitycznych/big data w chmurze w stosunku do rozwiązań on-premise
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z koncepcją Data Lake w chmurze AWS
 • Zapoznanie z serwisami do migracji oraz integracji danych do chmury AWS w trybie batch i real time
 • Zapoznanie z serwisami do przetwarzania danych w chmurze AWS w trybie batch oraz real time
 • Zapoznanie z serwisami do przechowywania danych w chmurze AWS (data lake storage, SQL stores, NoSQL stores)
 • Zapoznanie z aspektami bezpieczeństwa usług analitycznych

Program

Przegląd podstawowych usług Amazon Web Services

 • Compute (EC2, Lambda, on demand vs spot instances)
 • Storage (S3, EBS, EFS, Glacier)
 • Networking (VPC, IGW, NGW, sieci publiczne i prywatne, security groups, acls, service endpoints)
 • Monitoring (CloudWatch, CloudTrail)
 • Infrastruktura AWS (m.in. regiony, strefy dostępności, direct connect, ....)
 • Praca z AWS (CLI, SDK, REST API, IDE)
 • Security (IAM)
 • Infrastructure Provisioning (CloudFormation, Terraform)

Koncepcja Data Lake

 • Data Lake vs Data Warehouse vs Data Platform
 • Rola poszczególnych serwisów w koncepcji Data Lake w chmurze AWS

Migracja danych do chmury

 • Migracja danych relacyjnych za pomocą serwisu AWS Database Migration Service (DMS)
 • Migracja danych nierelacyjnych za pomocą serwisu AWS Batch
 • Streaming danych za pomocą serwisu AWS Kinesis Data Streams

Integracja danych w chmurze AWS

 • Integracja serwisów AWS przy wykorzystaniu AWS Lambda
 • Serverless Computing w rozwiązaniach analitycznych
 • Orkiestracja (orchestration) oraz planowanie (scheduling) procesów przetwarzania danych za pomocą AWS Step Functions
 • Przetwarzanie Big Data za pomocą serwisu AWS Elastic Map Reduce (EMR)
 • Przetwarzanie Serverless ETL przy użyciu serwisu AWS Glue ETL
 • Przechowywanie metadanych Data Lake z wykorzystaniem serwisu AWS Glue Data Catalog
 • Kolejki i notyfikacje - serwisy AWS SQS oraz AWS SNS
 • Analityka w czasie rzeczywistym przy użyciu AWS Kinesis Data Analytics
 • Integracja danych real time z innymi serwisami przy użyciu serwisu AWS Kinesis Data Firehose

Przechowywanie i serwowanie danych w chmurze AWS

 • Data Lake Storage - S3
 • AWS Athena - Serwis serverless do zapytań SQL
 • AWS DynamoDB - baza NoSQL
 • AWS Elasticsearch - wyszukiwanie, wizualizacje oraz analizy danych w czasie rzeczywistym
 • Hurtownia danych - AWS Redshift - przetwarzanie danych oraz integracja z AWS Data Lake (Redshift Spectrum)

Podobne szkolenia