Szkolenie dostępne na zamówienie

Certyfikowany Programista AWS

AWS - największy i najpopularniejszy dostawca usług chmurowych na świecie

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:AWS/DEV

awscloud

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Certyfikowany Programista AWS

Cele szkolenia

 • Przygotowanie do egzaminu AWS Certified Developer - Associate

Dla kogo?

 • Kursanci pragnący uzyskać certyfikat AWS Certified Developer - Associate

Zalety

 • Szkolenie nastawione na przygotowanie kursantów do przystąpienia do egzaminu AWS-DEV
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymaga się podstawowej znajomości Linuxa, wirtualizacji, baz danych, DNS, oraz konsolowego edytora tekstu (preferowany jest vim)

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

1. Wprowadzenie

2. IAM

 • podstawy IAM
 • Web Identity Federation
 • Cognito
 • STS

3. EC2

 • podstawy konfiguracji maszyn wirtualnych w AWS
 • EC2 - dostep przy uzyciu ssh
 • Typy wolumenow EBS

4. S3

 • Bucket
 • Szyfrowanie
 • Wersjonowanie
 • Polityki S3
 • Cykl zycia danych
 • CloudFront
 • CORS
 • Wydajnosc

5. DynamoDB

 • Wprowadzenie do DynamoDB
 • Zarządzenie tabelami i index'ami
 • Wywołania API
 • Transakcje oraz Stream'y
 • TTL
 • ElastiCache

6. Lambda

 • Podstawy
 • Zarządzanie wersjonowaniem z Lambda
 • API Gateway
 • Step Functions
 • X-Ray

7. KMS

 • Jak szyfrować dane z użyciem KMS w AWS

8. SQS

 • Zarządzanie kolejkami w AWS

9. SNS

 • Konfiguracja powiadomień

10. Kinesis

 • Zarządzanie strumieniami danych

11. Elastic Beanstalk

 • Jak zautomatyzować orkiestracje różnych usług w AWS

12. CodeCommit

 • Jak wykorzystać system kontroli wersji (Git)

13. CodeBuild

 • Jak skonfigurować pipeline CI/CD w AWS

14. CodeDeploy

 • Jak zautomatyzować deployment aplikacji dla: EC2, Lambda, ECS, on-premise

15. CodePipeline

 • Jak skonfigurować: model wizualizacji oraz automatyzacji dla Continuous Deployment w AWS

16. Pytania oraz tips&tricks egzaminu