Trwają zapisy do grupy

Certyfikowany specjalista AWS

Podczas tego szkolenia dowiesz się, jak zostać certyfikowanym praktykiem AWS, który jest największym i najpopularniejszym dostawcą usług chmurowych na świecie.

2550 PLN+23% VAT (3136 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:AWS/PRAKTYK

awscloudcloud-computing

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

8 października
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Łukasz Dorosz

Cena:

2550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

10 grudnia
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Łukasz Dorosz

Cena:

2550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

10 kwietnia
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

3 lipca
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Certyfikowany specjalista AWS

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami oraz standardami związanymi z chmurą Amazon Web Services (AWS)
 • Zapoznanie z dobrymi praktykami stosowanymi w codziennej pracy z platformą AWS
 • Wprowadzenie w problematykę projektowania rozproszonych aplikacji opartych na infrastrukturze chmury obliczeniowej
 • Przybliżenie zagadnień związanych z najczęściej wykorzystywanymi usługami chmury AWS
 • Zbudowanie mocnych podstaw do codziennej pracy z chmurą AWS

Dla kogo?

 • Administratorów/Architektów IT, którzy pragną rozpocząć pracę z chmurą AWS
 • Osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem chmury
 • Programistów pragnących tworzyć i wdrażać aplikacje w chmurze AWS
 • Osób chcących poznać i przetestować możliwości jakie daje AWS

Zalety

 • Szkolenie kładzie główny nacisk na praktyczne wprowadzenie do pracy w chmurze AWS
 • Składa się z praktycznych ćwiczeń z podstaw konfiguracji i administracji kluczowymi usługami w chmurze - ćwiczenia te mają na celu zapoznanie od strony praktycznej z podstawowymi usługami i wprowadzenie w kontekst techniczny
 • Duża ilość przykładów i doświadczeń z codziennej pracy przy projektach chmurowych

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymaga się podstawowej znajomości sieci komputerowych, pamięci masowych, baz danych i elementów typowej infrastruktury IT

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do chmur obliczeniowych AWS

 • Definicja chmury obliczeniowej i jej charakterystyka
 • Omówienie zalet chmury AWS (Bezpieczeństwo, Niezawodność, Wysoka dostępność, Elastyczność, Zwinność, Płatność za zużycie, Skalowalność, Globalny zasięg)
 • Globalna infrastruktura (m.in. regiony, strefy dostępności, lokalizacje brzegowe), typy usług (globalne, regionalne)
 • Praca z konsolą i wierszem poleceń

Bezpieczeństwo w chmurze AWS

 • Ogólne podstawy bezpieczeństwa w chmurze AWS
 • Shared Responsibility Model
 • Zarządzanie dostępami i uprawnieniami: AWS Identity and Access Management (IAM), AWS IAM Identity Center
 • Wprowadzenie do AWS Organizations
 • Laboratorium - Logowanie do AWS i praca z AWS IAM

Usługi obliczeniowe w AWS

 • Wprowadzenie do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
 • Laboratorium - Tworzenie Wirtualnych maszyn w AWS
 • Wprowadzenie do Serverless Computing i AWS Lambda
 • Wprowadzenie: Mikroserwisy i usługi AWS ECS/EKS
 • Laboratorium - Serverless Backend Application
 • Autoskalowanie i loadbalancing w chmurze AWS
 • Laboratorium - Wdrożenie wysoko-dostępnej aplikacji

Usługi przechowywania danych

 • Wprowadzenie do Amazon EBS i EFS
 • Amazon Simple Storage Service (S3)
 • Dystrybucja danych z CDN - CloudFront
 • Laboratorium - Wdrożenie strony internetowej z wykorzystaniem Amazon S3

Usługi Bazodanowe w AWS

 • Wprowadzenie i wybór właściwych rozwiązań
 • Amazon Relational Database Service
 • Amazon Aurora
 • Amazon DynamoDB
 • Laboratorium - Wdrożenie aplikacji do przechowywania danych magazynowych

Wprowadzenie do sieci w AWS

 • Ogólna koncepcja sieci w AWS,
 • Wprowadzenie do Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
 • Łączenie sieci oraz sieci hybrydowe
 • Laboratorium - Zbudowanie wysoko-dostępnej sieci VPC

Zarządzanie i monitoring zasobów w chmurze AWS

 • Amazon CloudWatch
 • Amazon CloudTrail
 • Infrastructure as code z Amazon CloudFormation
 • Laboratorium - Wdrożenie aplikacji kontenerowej z wykorzystaniem CloudFormation

Monitoring i zarządzanie kosztami w chmurze

 • Wprowadzenie do tematyki kosztów w chmurze
 • Narzędzia do monitorowania i zarządzania kosztami
 • Architektura i jej wpływa na aspekty kosztowe
 • Optymalizacja kosztów

Autorem szkolenia jest Łukasz Dorosz

O mnie: • 15+ lat doświadczenia w branży IT, • 7 lat zajmuje się rozwiązaniami chmury AWS, • Architekt rozwiązań chmurowych, • Entuzjasta nowych technologii i koncepcji serverless, • Doświadczony specjalista rozwiązań infrastruktury IT, • Specjalizuje się w budowaniu rozwiązań w chmurze AWS, migracji oraz budowaniu bezpiecznego środowiska chmurowego, • Prowadzi warsztaty, szkolenia i występuję na różnych konferencjach, • Pracuje z różnymi firmami, w szczególności instytucje finansowe, e-commerce, startupy, •…