Python TDD: Test Driven Development and CI/CD

3150 PLN+23% VAT (3874 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:PYTHON/TDD

Poziom zaawansowania:
pythontddci-cd

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

5 sierpień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3150 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

25 listopad
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Matt Harasymczuk

Cena:

3150 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Python TDD: Test Driven Development and CI/CD

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programistów i testerów
 • Osób odpowiedzialnych jakość wytwarzanego oprogramowania

Wymagania

 • Umiejętność wytwarzania oprogramowania w języku Python
 • Znajomość obiektowego paradygmatu wytwarzania oprogrogramowania
 • Umiejętność korzystania z konsoli systemu operacyjnego
 • Znajomość podstawowych koncepcji związanych z infrastrukturą
 • Wiedza o procesach obejmujących wytwarzanie oprogramowania
 • Uczestnictwo w co najmniej jednym projekcie związanym z wytwarzaniem oprogramowania

Zalety

 • Uczestnik zapozna się z procesem TDD i będzie potrafił wytwarzać oprogramowanie stosując tą technikę
 • Omówione zostanie wykorzystanie mocków i stubów, a także problem precyzji IEEE-754 oraz testowania wartości pseudolosowych
 • Zapoznanie się ze wszystkimi elementami składowymi procesów związanych z wydaniami ciągłymi oprogramowania

Cele szkolenia

 • Nauka wytwarzania oprogramowania w procesie TDD
 • Umiejętność wykorzystania narzędzi i frameworków wspierających TDD tj. mock oraz stub
 • Określenie dobrych i złych praktyk, związanych z procesem ciągłej integracji
 • Praktyczne budowanie planu testów i komunikacji w ramach CI Ponadto uczestnictwo w szkoleniu Python z zakresu Test-Driven Development (TDD) obejmuje zarówno rozwój umiejętności programistycznych, jak i doskonalenie praktyk związanych z tworzeniem oprogramowania, tj:
 • Zrozumienie metodologii TDD: Zdobycie pełnego zrozumienia idei Test-Driven Development, czyli pisanie testów jednostkowych przed napisaniem właściwej implementacji.
 • Nauka praktycznych umiejętności związanych z TDD w pythonie: Opanowanie praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi i frameworków do testowania jednostkowego w języku Python, takich jak unittest, pytest czy nose.
 • Rozwój umiejętności testowania jednostkowego: Doskonalenie umiejętności tworzenia skutecznych testów jednostkowych, które są łatwe w utrzymaniu i dostarczają wartościowe informacje zwrotne.
 • Zastosowanie testów jako dokumentacji kodu: Nauczenie się korzystania z testów jako formy dokumentacji kodu, umożliwiającej zrozumienie funkcji i wymagań.
 • Zwiększenie jakości oprogramowania: Celowym użyciem TDD można poprawić jakość oprogramowania poprzez wcześniejsze wykrywanie i rozwiązywanie błędów.
 • Zrozumienie korzyści długoterminowych: Zrozumienie korzyści, jakie TDD może przynieść w dłuższej perspektywie, takie jak zwiększona łatwość utrzymania kodu, szybsze wprowadzanie zmian, czy też zwiększona pewność co do działania kodu.
 • Integracja testów w proces tworzenia oprogramowania: Nauczenie się, jak efektywnie integrować testy jednostkowe w procesie tworzenia oprogramowania, zarówno na etapie deweloperskim, jak i w procesie CI/CD.
 • Zdobycie doświadczenia w refaktoryzacji: Wykorzystanie TDD do prowadzenia refaktoryzacji kodu z zachowaniem pełnej funkcjonalności, co pozwala na poprawę struktury kodu bez obawy o wprowadzenie błędów.
 • Efektywne używanie narzędzi do testowania w pythonie: Zdobycie praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi automatyzujących proces testowania w języku Python.
 • Skupienie na tworzeniu wartościowych rozwiązań: Zrozumienie, jak TDD może pomóc w skupieniu się na tworzeniu rozwiązań, które rzeczywiście dostarczają wartość dla użytkowników. Uczestnictwo w szkoleniu TDD w Pythonie może pomóc w osiągnięciu tych celów, co przyczynia się do profesjonalnego rozwoju w dziedzinie tworzenia oprogramowania.

Program

Rodzaje testów na przykładach

 • Jednostkowe
 • Dymne
 • Analiza statyczna
 • Mutacyjne
 • Regresyjne
 • Funkcjonalne
 • Interfejsu
 • Obciążeniowe
 • Integracyjne
 • Bezpieczeństwa

Test Driven Development

 • Test first vs test last development
 • Mock vs Stub
 • Problem precyzji liczb float (IEEE-754)
 • Testowanie wartości pseudolosowych oraz pojęcie ziarna losowości
 • Framework unittest vs doctest
 • Uruchamianie testów w środowisku IDE (PyCharm) oraz z konsoli
 • Demonstracja TDD

Samodzielny projekt TDD (kilkanaście iteracji)

 • Demonstracja TDD
 • Techniki Code review i zespołowej oceny kodu
 • Opcje refaktoringu w środowisku IDE (PyCharm)
 • Testy aplikacji asynchronicznych

Refaktoryzacja

 • Rename
 • Extract Method
 • Extract Superclass
 • Inline
 • Introduce Variable
 • Introduce Constant
 • Introduce Field
 • Introduce Parameter
 • Pull Members Up
 • Push Members Down

Podobne szkolenia