Programowanie w Qt - poziom podstawowy

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:QT/BEG

Poziom zaawansowania:
qt

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Programowanie w Qt - poziom podstawowy

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do programistów ze znajomością języka C++

Wymagania

 • Od uczestników wymaga się znajomości języka C++ w stopniu wystarczającym na swobodne posługiwanie się nim, w szczególności: dziedziczenie klas, przykrywanie metod wirtualnych i używanie bibliotek dynamicznych

Zalety

 • Szkolenie pozwala w bardzo praktyczny sposób uzyskać swobodę posługiwania się bibliotekami Qt, zawiera wiele przykładów i wskazówek, jak w odpowiedni sposób podchodzić do najpopularniejszych problemów
 • Zostało opracowane przez praktyka z wieloletnim stażem - twórcę m.in. różnych materiałów szkoleniowych o Qt
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Umiejętność tworzenia aplikacji okienkowych z wykorzystaniem biblioteki Qt
 • Tworzone programy będą mogły się składać zarówno z gotowych elementów jak i stworzonych od początku komponentów rysujących swoją zawartość i obsługujących zdarzenia
 • Zapoznanie ze środowiskiem programistycznym Qt Creator

Program

Środowisko Qt Creator

 • Typy projektów
 • Konfiguracje
 • Lokalizator
 • Refaktoryzacja kodu źródłowego
 • Formatowanie kodu źródłowego

Wprowadzenie do Qt

 • Podstawowe cechy obiektów
 • Właściwości
 • Sygnały i sloty
 • Typ wariantowy
 • Przetwarzanie zdarzeń

Budowanie graficznych interfejsów użytkownika

 • Widżety
 • Zarządzanie rozmiarem i zawartością widżetów
 • Qt Designer
 • Używanie formularzy Qt Designer

Architektura okna głównego

 • Działania
 • Paski narzędziowe
 • Obsługa menu
 • Okna dokowalne

Własne widżety

 • Rysowanie
 • Obsługa zdarzeń

Elementy pomocnicze

 • Standardowe okna dialogowe
 • Tłumaczenie aplikacji

Podobne szkolenia