Microsoft Project w zarządzaniu projektami

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:PM/MSPROJ

Poziom zaawansowania:
microsoft-project

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Microsoft Project w zarządzaniu projektami

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do kierowników projektów oraz inżynierów, którzy na co dzień wykorzystują narzędzie Microsoft® Project™ w swojej pracy i chcieliby doskonalić jego wykorzystanie
 • Szkolenie adresowane jest do osób z wiedzą podstawową o Microsoft® Project™

Wymagania

 • Uczestnicy powinni mieć ogólne pojęcie na temat zarządzania projektami informatycznymi oraz znać podstawy Microsoft® Project™

Zalety

 • Mocną stroną tego szkolenia jest bardzo praktyczny aspekt prowadzonych warsztatów
 • Uczestniczy na bieżąco ćwiczą kolejne elementy pod okiem trenera
 • W trakcie szkolenia uczestnicy opracowują mały konkretny projekt informatyczny
 • Kameralne grupy - szkolenia technologiczne prowadzimy w grupach liczących do 8 osób. Pozwala to na indywidualne podejście oraz aktywizację każdego uczestnika
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Przekazanie praktycznych umiejętności wykorzystania możliwości narzędzia Microsoft® Project™
 • Zaprezentowanie najważniejszych i najbardziej przydatnych funkcji programu, które przyśpieszają i usprawniają pracę kierownika projektu oraz pozostałych członków zespołu projektowego pracujących z harmonogramem
 • Uczestnicy po zakończeniu szkolenia będą potrafili: sprawnie opracować harmonogram, przypisywać zasoby, ustalać zależności, wykorzystywać dostępne widoki i wykresy, wykorzystywać baseline’ owanie i aktualizowanie harmonogramu, przygotowywać raporty, zarządzać czasem i kalendarzem, importować i eksportować dane, wykorzystywać śledzenie budżetu

Program

Wstęp

 • Krótko o zarządzaniu projektami
 • MS Project w zarządzaniu projektami
 • Planowanie zadań w projekcie
 • Przegląd środowiska MS Project
 • Nowinki w MS Project 2010

Podstawy planowania projektu w MS Project

 • Tworzenie nowego planu projektowego
 • Tworzenie zadań
 • Przeglądanie zadań
 • Praca z kalendarzem
 • System pomocy w MS Project

Organizacja planu projektowego

 • Organizacja struktury projektu
 • Kodowanie zadań
 • Kodowanie WBS
 • Konsolidacja i kombinowanie projektów

Harmonogramowanie zadań

 • Perspektywa czasu w zadaniach
 • Definiowanie czasu zadań
 • Konfigurowanie zależności między zadaniami
 • Ograniczenia i terminy (deadlines)

Przydzielanie zasobów

 • Tworzenie zasobów
 • Koszty w projekcie
 • Przypisywanie zasobów
 • Analiza i obliczanie kosztów

Generowanie raportów

 • Praca z widokami w MS Project
 • Praca z tabelami w MS Project
 • Generowanie raportów
 • Tworzenie raportów Visio i Excel

Aktualizowanie planu

 • Praca z filtrami w MS Project
 • Rozwiązywanie konfliktów zasobów
 • Analiza czasu i kosztów
 • Aktualizowanie planu projektu

Śledzenie postępów

 • Plany bazowe i tymczasowe
 • Aktualne wskaźniki postępów
 • Analiza budżetu

Personalizacja środowiska

 • Personalizacja środowiska pracy
 • Personalizacja wyglądu planu projektu
 • Makra

Import danych

 • Zewnętrzne źródła danych
 • Import danych z MS Excel
 • Import danych z MS Access
 • Import danych z formatów tekstowych

Eksport danych

 • Kopiowanie danych do innych formatów
 • Eksportowanie danych do MS Excel
 • Eksportowanie danych do formatów tekstowych

MS Project Server

 • Wprowadzenie do MS Project Server (Enterprise Project Management)
 • Tworzenie nowego planu poprzez Szablon Korporacyjny (Enterprise Template)
 • Przypisywanie zasobów korporacyjnych
 • Publikowanie planu w MS Project Server
 • Raportowanie postępów przez Project Web Access
 • Raportowanie postępów przez MS Outlook
 • Zarządzanie danymi aktualnymi
 • Informowanie interesariuszy
 • Zarządzanie Ryzykami, Problemami i Dokumentami

Podobne szkolenia