Trwają zapisy do grupy

Język SQL dla analityków w bazie PostgreSQL

Szkolenie ma na celu wprowadzenie analityków danych w zaawansowane aspekty języka SQL w kontekście pracy z bazą danych PostgreSQL, obejmując analizę danych, funkcje analityczne oraz zaawansowane techniki raportowania.

1950 PLN+23% VAT (2398 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:SQL/ANA

postgres

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

9 października
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener Sages

Cena:

1950 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

13 listopada
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener Sages

Cena:

1950 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Język SQL dla analityków w bazie PostgreSQL

Cele szkolenia

 • Zdobycie solidnych podstaw i zaawansowanych umiejętności w zakresie języka SQL dla analityków danych w PostgreSQL
 • Nauka pisania zapytań analitycznych i wykorzystywania zaawansowanych funkcji SQL
 • Zrozumienie technik agregacji danych, zarządzania widokami i funkcjami analitycznymi
 • Wprowadzenie do technik optymalizacji zapytań i analizowania danych

Dla kogo?

 • Analityków danych, którzy chcą nauczyć się SQL w PostgreSQL
 • Programistów i administratorów baz danych pragnących zrozumieć, jak efektywnie analizować dane w PostgreSQL
 • IT Professionals pragnących rozszerzyć swoje umiejętności o zaawansowane techniki SQL dla analizy danych

Zalety

 • Praktyczne umiejętności w zakresie analizy danych w PostgreSQL
 • Zrozumienie kluczowych koncepcji związanych z agregacją i analizą danych
 • Umiejętność tworzenia zaawansowanych raportów i analiz

Wymagania

 • Podstawowa znajomość pracy z systemami baz danych
 • Zrozumienie podstawowych koncepcji analizy danych

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do PostgreSQL i SQL dla analityków

 • Podstawy PostgreSQL i architektura systemu
 • Wprowadzenie do języka SQL i jego rola w analizie danych

Tworzenie i zarządzanie bazami danych

 • Tworzenie nowych baz danych i tabel
 • Typy danych w PostgreSQL i ich zastosowanie w analizie danych

Podstawowe operacje na danych

 • Selekcja danych: komenda SELECT
 • Filtrowanie danych: klauzula WHERE
 • Sortowanie danych: klauzula ORDER BY
 • Ograniczanie wyników: LIMIT i OFFSET

Zaawansowane operacje na danych

 • Wstawianie danych: komenda INSERT
 • Aktualizacja danych: komenda UPDATE
 • Usuwanie danych: komenda DELETE
 • Obsługa NULL w SQL

Zarządzanie relacjami i integralnością danych

 • Tworzenie relacji między tabelami
 • Klucze główne i obce
 • Złączenia (JOIN): INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN

Funkcje wbudowane w PostgreSQL dla analityków

 • Funkcje agregujące: COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN
 • Funkcje tekstowe: CONCAT, SUBSTRING, REPLACE
 • Funkcje daty i czasu: NOW, CURRENT_DATE, EXTRACT
 • Funkcje numeryczne: ROUND, CEIL, FLOOR

Podzapytania i operacje na zbiorach

 • Proste podzapytania
 • Podzapytania skorelowane
 • Operacje na zbiorach: UNION, UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT

Funkcje analityczne i raportowanie

 • Wprowadzenie do funkcji analitycznych: RANK, DENSE_RANK, ROW_NUMBER
 • Użycie funkcji okienkowych: OVER, PARTITION BY, ORDER BY
 • Praktyczne zastosowania funkcji LEAD, LAG, FIRST_VALUE, LAST_VALUE

Tworzenie widoków i funkcji użytkownika

 • Tworzenie i zarządzanie widokami
 • Definiowanie funkcji użytkownika dla złożonych analiz
 • Wykorzystanie widoków do raportowania i analizy danych

Podstawy optymalizacji wydajności zapytań

 • Wprowadzenie do Query Planner i optymalizatora zapytań
 • Analiza i interpretacja planów wykonania zapytań
 • Wskazówki dotyczące optymalizacji zapytań i unikania typowych błędów