Trwają zapisy do grupy

Język SQL w bazie PostgreSQL

Szkolenie ma na celu kompleksowe wprowadzenie do języka SQL w kontekście bazy danych PostgreSQL, obejmując podstawowe i zaawansowane zapytania, zarządzanie danymi oraz techniki optymalizacji wydajności zapytań.

1600 PLN+23% VAT (1968 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:SQL/PSQL

postgres

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

19 września
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Patryk Palej

Cena:

1600 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

5 grudnia
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Patryk Palej

Cena:

1600 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Język SQL w bazie PostgreSQL

Cele szkolenia

 • Zdobycie solidnych podstaw w zakresie języka SQL w PostgreSQL
 • Nauka pisania zapytań do selekcji, wstawiania, aktualizacji i usuwania danych
 • Zrozumienie zarządzania schematami, indeksami i relacjami między tabelami
 • Wprowadzenie do optymalizacji zapytań i zarządzania wydajnością

Dla kogo?

 • Programistów i administratorów baz danych, którzy chcą nauczyć się SQL w PostgreSQL
 • Analityków danych pragnących zrozumieć, jak efektywnie pracować z danymi w PostgreSQL
 • IT Professionals pragnących rozszerzyć swoje umiejętności o SQL w kontekście PostgreSQL

Zalety

 • Praktyczne umiejętności w zakresie korzystania z SQL w PostgreSQL
 • Zrozumienie kluczowych koncepcji związanych z zarządzaniem danymi w PostgreSQL
 • Umiejętność optymalizacji zapytań dla poprawy wydajności

Wymagania

 • Podstawowa znajomość pracy z danymi tabelarycznymi
 • Zrozumienie podstawowych koncepcji programowania

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do PostgreSQL i SQL

 • Wprowadzenie do języka SQL i jego rola w zarządzaniu danymi
 • Podstawy PostgreSQL oraz pgAdmin

Tworzenie i zarządzanie bazami danych

 • Tworzenie nowych baz danych
 • Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie tabel
 • Typy danych w PostgreSQL

Podstawowe operacje na danych

 • Selekcja danych: komenda SELECT
 • Filtrowanie danych: klauzula WHERE
 • Sortowanie danych: klauzula ORDER BY
 • Ograniczanie wyników: LIMIT i OFFSET

Zaawansowane operacje na danych

 • Wstawianie danych: komenda INSERT
 • Aktualizacja danych: komenda UPDATE
 • Usuwanie danych: komenda DELETE
 • Obsługa NULL w SQL

Zarządzanie relacjami i integralnością danych

 • Tworzenie relacji między tabelami
 • Klucze główne i obce
 • Złączenia (JOIN): INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN

Funkcje wbudowane w PostgreSQL

 • Funkcje agregujące: COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN
 • Funkcje tekstowe: CONCAT, SUBSTRING, REPLACE
 • Funkcje daty i czasu: NOW, CURRENT_DATE, EXTRACT
 • Funkcje numeryczne: ROUND, CEIL, FLOOR

Podzapytania i operacje na zbiorach

 • Proste podzapytania
 • Podzapytania skorelowane
 • Operacje na zbiorach: UNION, UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT

Zarządzanie indeksami

 • Tworzenie i usuwanie indeksów
 • Typy indeksów w PostgreSQL
 • Wpływ indeksów na wydajność zapytań

Transakcje i zarządzanie sesjami

 • Wprowadzenie do transakcji: BEGIN, COMMIT, ROLLBACK
 • Zarządzanie poziomami izolacji
 • Monitorowanie i zarządzanie sesjami użytkowników

Podstawy optymalizacji wydajności zapytań

 • Wprowadzenie do Query Planner i optymalizatora zapytań
 • Analiza i interpretacja planów wykonania zapytań
 • Wskazówki dotyczące optymalizacji zapytań

Autorem szkolenia jest Patryk Palej

Od 2018 roku zajmuje się analizą danych, uczeniem maszynowym oraz programowaniem w Pythonie. W międzyczasie ukończył studia na kierunku Energetyka w trakcie których zajmował się matematycznym modelowaniem procesów transportu ciepła i masy. Szybko jednak przebranżowił się do IT i jako data scientist pracował przy projektach dla takich sektorów jak finanse, telekomunikacja czy media. Poza tym prowadzi szkolenia, warsztaty oraz zajęcia na bootcampie z zagadnień na pograniczu Pythona i data science.…