Trwają zapisy do grupy

Język SQL dla analityków w bazie PostgreSQL - zagadnienia zaawansowane

Szkolenie ma na celu zaawansowane wprowadzenie analityków danych w zagadnienia języka SQL w kontekście pracy z bazą danych PostgreSQL, obejmując złożone zapytania, zaawansowane funkcje analityczne, zarządzanie danymi oraz techniki optymalizacji.

1600 PLN+23% VAT (1968 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:SQL/ANA/ADV

postgres

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

9 października
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener Sages

Cena:

1600 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

13 listopada
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener Sages

Cena:

1600 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Język SQL dla analityków w bazie PostgreSQL - zagadnienia zaawansowane

Cele szkolenia

 • Zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie języka SQL dla analityków danych w PostgreSQL
 • Nauka pisania złożonych zapytań i wykorzystywania zaawansowanych funkcji analitycznych
 • Zrozumienie zaawansowanego zarządzania danymi i technik agregacji
 • Wprowadzenie do technik optymalizacji wydajności zapytań i analizowania danych

Dla kogo?

 • Doświadczenych analityków danych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o SQL w PostgreSQL
 • Programistów i administratorów baz danych pragnący zrozumieć zaawansowane techniki analizy danych w PostgreSQL
 • IT Professionals pragnących rozszerzyć swoje umiejętności o zaawansowane techniki SQL dla analizy danych

Zalety

 • Dogłębna znajomość zaawansowanych technik SQL w PostgreSQL
 • Umiejętność pracy z dużymi i złożonymi zestawami danych
 • Praktyczna wiedza w zakresie optymalizacji zapytań i zarządzania wydajnością

Wymagania

 • Dobra znajomość podstaw SQL i doświadczenie w pracy z PostgreSQL
 • Zrozumienie podstawowych koncepcji analizy danych

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Zaawansowane zapytania i operacje na danych

 • Złożone zapytania SELECT
 • Użycie klauzuli CASE
 • Operacje na danych z użyciem CTE (Common Table Expressions)
 • Praca z widokami zmaterializowanymi

Podzapytania i zagnieżdżone zapytania

 • Tworzenie i optymalizacja podzapytań
 • Zagnieżdżone zapytania skorelowane
 • Użycie podzapytań w klauzuli FROM, WHERE i SELECT

Funkcje analityczne i okienkowe

 • Wprowadzenie do funkcji analitycznych: RANK, DENSE_RANK, ROW_NUMBER
 • Użycie funkcji okienkowych: OVER, PARTITION BY, ORDER BY
 • Praktyczne zastosowania funkcji LEAD, LAG, FIRST_VALUE, LAST_VALUE

Zaawansowane techniki agregacji

 • Grupowanie danych z ROLLUP i CUBE
 • Operacje z użyciem GROUPING SETS
 • Zaawansowane funkcje agregujące

Praca z danymi hierarchicznymi

 • Przechowywanie danych hierarchicznych
 • Zapytania zwracające hierarchie (rekursywne CTE)
 • Praktyczne zastosowania danych hierarchicznych w analizach

Operacje na dużych zestawach danych

 • Praca z tabelami partycjonowanymi
 • Zarządzanie archiwizacją danych i usuwaniem starych rekordów
 • Techniki ładowania danych: COPY, FDW (Foreign Data Wrappers)

Zaawansowane techniki optymalizacji zapytań

 • Wprowadzenie do zaawansowanego optymalizatora zapytań PostgreSQL
 • Analiza planów wykonania zapytań
 • Użycie indeksów do optymalizacji wydajności
 • Wskazówki dotyczące optymalizacji zapytań i unikania typowych błędów

Funkcje użytkownika i procedury składowane

 • Tworzenie i zarządzanie funkcjami użytkownika
 • Zaawansowane procedury składowane
 • Debugowanie i optymalizacja kodu PL/pgSQL