iOS - zaawansowane tworzenie aplikacji

4300 PLN+23% VAT (5289 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:IOS/ADVANCED

Poziom zaawansowania:

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena
Brak dostępnych terminów

O szkoleniu iOS - zaawansowane tworzenie aplikacji

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie dedykowane dla osób znających platformę iOS, chcących poznać bardziej zaawansowane aspekty, dotyczące między innymi architektury, dobrych praktyk, wykorzystania dostępnych narzędzi oraz SDK

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest praktyczna umiejętność programowania w języku Swift, a także podstawowa znajomość platformy iOS

Zalety

 • Rozbudowana część warsztatowa pomagająca zrozumieć i przyswoić omawiane zagadnienia
 • Duża ilość kompletnych i życiowych przykładów
 • Uczestnicy zdobywają ogromną dawkę wiedzy i przykłady gotowe do wykorzystania podczas realizacji własnych projektów
 • Kameralne grupy - szkolenia technologiczne prowadzimy w grupach liczących do 8 osób. Pozwala to na indywidualne podejście oraz aktywizację każdego uczestnika
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Rozszerzenie wiedzy o zagadnienia zaawansowane m.in. poprawna architektura aplikacji, testowanie, profilowanie wydajności, diagnozowanie problemów
 • Poznanie istotnych elementów SDK takich jak Core Data, Core Location czy Core Graphics
 • Nabycie wiedzy niezbędnej do tworzenia atrakcyjnego interfejsu użytkownika

Program

Architektura aplikacji iOS

 • Czym jest architektura i jakie ma znaczenie?
 • Spójność, niskie sprzężenie, programowanie z użyciem kontraktów/protokołów
 • Moduły i ich granice, mapowanie modelu danych między warstwami
 • Poprawna organizacja kodu i komponentów w projekcie
 • Wzorce: Dependency inversion, Inversion of control, Dependency injection, MVVM, Coordinator, DAO/Repository
 • Strategie zarządzania stanem i jego synchronizacja z backendem
 • Zarządzanie i dostarczanie konfiguracji
 • Czysta architektura w praktyce
 • Przegląd alternatywnych podejść: VIPER, Composable Architecture, Redux/Unidirectional State Flow

Testowanie

 • Dlaczego testowanie jest ważne?
 • Kod niskiej jakości a testowanie
 • Architektura aplikacji a testowanie
 • Piramida testów
 • Cechy dobrych testów
 • Metryki pokrycia testami
 • Przygotowanie i konfiguracja środowiska
 • Testy jednostkowe
 • Testy integracyjne
 • Testy na poziomie UI
 • Test Driven Development

Core Data

 • Architektura i główne założenia
 • Konfiguracja Core Data Stack
 • Modelowanie encji
 • Utrwalanie i ładowanie danych
 • Wersjonowanie oraz migracja danych
 • Mierzenie i optymalizacja wydajności
 • Dobre praktyki

Zaawansowane elementy SwiftUI i Combine

 • Zarządzanie stanem oraz jego efektywne współdzielenie między widokami
 • Tworzenie zaawansowanych i niestandardowych widoków
 • Zastosowanie matched geometry effect
 • Wykorzystanie animacji
 • Integracja z UIKit
 • Debugowanie i obsługa błędów na poziomie Combine
 • Wykorzystanie / tworzenie reaktywnych rozszerzeń w kontekście istniejącego API

Wybrane elementy SDK

 • Core Location i praca z mapami MapKit/Google Maps
 • Kamera i biblioteka zdjęć
 • Push Notifications

Wydajność i profilowanie

 • Zaawansowane debugowanie aplikacji
 • Podstawy wykorzystania Xcode Instruments
 • Profilowanie wydajności
 • Zarządzanie pamięcią i wykrywanie wycieków

Podobne szkolenia