Apache Kafka - wprowadzenie do architektury sterowanej zdarzeniami

3350 PLN+23% VAT (4120 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:KAFKA/BASICS

Poziom zaawansowania:
apache-kafkakafka-connectkafka-streamskafka-clients

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

27 marzec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Damian Warszawski

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

15 maj
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Damian Warszawski

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

1 lipiec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Apache Kafka - wprowadzenie do architektury sterowanej zdarzeniami

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Wymagana podstawowa znajomość w zakresie konteneryzacji, języków programowania np. Java oraz systemu kontroli wersji Git

Zalety

 • W ramach warsztatu uczestnicy kompleksowo poznają ekosystem Apache Kafka
 • Każdy moduł szkolenia Apache Kafka zawiera ćwiczenia wraz ze szczegółowym omówieniem potencjalnych wyzwań przy wdrożeniach produkcyjnych
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Program

Wprowadzenie do systemów rozproszonych

 • Problemy architektury scentralizowanej
 • Atrybuty jakości systemów rozproszonych
 • Koordynacja systemów rozproszoncyh
 • Apache Zookeeper jako przykład koordynatora

Rozproszone kolejki danych

 • Komunikacja synchroniczna vs asynchroniczna
 • REST API vs Event Driven API
 • Paradygmaty komunikacji asynchronicznej
 • Wprowadzenie do platformy Apache Kafka

Platforma Apache Kafka

 • Podstawowe założenia i terminologia
 • Architektura oraz możliwości konfiguracji klastra serwerów
 • Komunikacja klient-serwer
 • Konfiguracja parametrów brokera
 • Tolerancja awarii

Producer/Consumer API

 • Producer API - semantyka dostarczenia komunikatów
 • Idempotentny Producent
 • Consumer API - semantyka odbierania komunikatów
 • Apache Kafka vs Rabbit MQ

Aplikacje klienckie z wykorzystaniem biblioteki Kafka-Clients

 • Konfiguracja producentów i konsumentów
 • Kompresja komunikatów

Aplikacje klienckie z wykorzystaniem Spring Framework

 • Konfiguracja producentów i konsumentów
 • Serializacja i deserializacja komunikatów
 • Filtrowanie komunikatów
 • Obsługa błędów i ponowień po stronie konsumenta
 • Strategia “Dead Letters”

Przetwarzanie strumieniowe z wykorzystaniem biblioteki Kafka Streams

 • Batch vs Microbatch vs Stream
 • Topologia Kafka Streams
 • Przegląd operacji w ramach Kafka Streams DSL
 • Semantyka “Exactly Once”
 • Skalowanie aplikacji Kafka-Streams

Przetwarzanie stanowe z wykorzystaniem biblioteki Kafka Streams

 • Przetwarzanie stanowe
 • Przetwarzanie w określonych oknach czasowych
 • KStream vs KTable API

Ewolucja schematów z wykorzystaniem Confluent Schema Registry

 • Ograniczenia serializacji JSON
 • Zmienne schematy danych
 • Reprezentacja danych w formacie AVRO
 • Ewolucja schematów danych
 • Rejestr schematów

Integracja z systemami zewnętrznymi z użyciem Kafka Connect

 • Wprowadzenie do platformy
 • Własna implementacja interfejsu Connector
 • Własna implementacja interfejsu Task
 • Wdrożenie i uruchomienie procesu na platformie Kafka Connect

Podobne szkolenia