Szkolenie dostępne na zamówienie

Podstawy programowania w języku Python z wykorzystaniem generowania kodu przez sztuczną inteligencję (AI)

Udział w tym szkoleniu z programowania w Pythonie wykorzystującym sztuczną inteligencję stanowi doskonałą inwestycję w rozwój zawodowy. Szkolenie pozwala zdobyć uniwersalne umiejętności programistyczne, otwiera drzwi do fascynującego świata sztucznej inteligencji i zwiększa atrakcyjność na rynku pracy.

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:AI/Python-USER

pythondataoopai

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Podstawy programowania w języku Python z wykorzystaniem generowania kodu przez sztuczną inteligencję (AI)

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie do tematyki sztucznej inteligencji
 • Wprowadzenie do narzędzi AI wspierających pracę programistów
 • Wprowadzenie do języka Python
 • Poznanie zmiennych, typów danych, sekwencji, pętli, instrukcji warunkowych, plików, funkcji, klas i obiektów
 • Wprowadzenie do pracy ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym (IDE): debugging, refactoring, kontrola wersji, REPL, testy itp.
 • Wprowadzenie do dobrych praktyk i technik inżynierii oprogramowania

Dla kogo?

 • Osób chcących zautomatyzować swoją pracę wykorzystując język Python oraz sztuczną inteligencję
 • Osób zajmujących się zawodowo programowaniem

Zalety

 • Nauczysz się samodzielnie programować w Python
 • Nauczysz się automatyzować powtarzalne czynności w swojej pracy
 • Dowiesz się gdzie szukać informacji na temat dalszego rozwoju
 • Samodzielnie skorzystasz z najnowszych narzędzi sztucznej inteligencji (AI) do wsparcia procesu wytwarzania oprogramowania
 • Dostaniesz wysokiej jakości materiały i odnośniki do stron, filmików i webinarów, które pomogą kontynuować naukę programowania
 • Kurs ma zbalansowany stosunek teorii do praktyki
 • Praktyczny warsztat z ponad tysiącem linii do samodzielnego napisania przez każdego uczestnika
 • Przykłady kodu na podstawie realnych przypadków użycia i studiów przypadku, które demonstrują praktyczne zastosowanie
 • Trener na co dzień wykorzystuje w praktyce technologie ze szkolenia, co gwarantuje wiedzy na poziomie eksperckim i praktyczne know-how

Wymagania

 • Wymagana biegła umiejętność obsługi komputera i pisania na klawiaturze
 • Mile widziane wcześniejsze zetknięcie z językiem Python
 • Mile widziana znajomość innych języków programowania
 • Mile widziana umiejętność korzystania ze środowisk programistycznych

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Przegląd wybranych technologi AI wspierających programowanie

 • Generowanie tekstu (m.in. ChatGPT od OpenAI)
 • Generowanie obrazów (m.in. DALL-E od OpenAI)
 • Generowanie muzyki

Technologie AI wspierając programowanie:

 • Porównanie Copilot, Assistant AI i inne
 • Instalacja pluginu i aktywacja konta
 • Zakładanie konta
 • Generowanie klucza API
 • Limity zapytań
 • Poziomy dostępności
 • Koszt licencji
 • Etyka wykorzystywania AI

Przygotowanie środowiska do pracy i wstęp do programowania:

 • Wprowadzenie do języka Python
 • Wprowadzenie do zintegrowanego środowiska deweloperskiego (IDE)
 • Elementy składni języka programowania: zmienne, komentarze, operatory
 • Wprowadzenie do konsoli Python (REPL), składni, wcięć i standardów

Praca z asystentem AI

 • Chat
 • Objaśnianie kodu
 • Generowanie kodu
 • Refactoring
 • Generowanie testów
 • Generowanie dokumentacji
 • Generowanie commit message

Techniki Code Review i pair programowania z AI

 • Najczęstsze błędy
 • Halucynowanie (w co wierzyć i jak nie dać się oszukać)
 • Układanie odpowiednich zapytań (prompt engineering)

Struktury danych:

 • Numeryczne typy danych (int, float)
 • Logiczne typy danych (bool, None)
 • Łańcuch znaków (str)
 • Sekwencje i zbiory (tuple, list, set)
 • Mapy (dict)
 • Zagnieżdżone struktury danych (list[tuple], list[list], list[dict])
 • Wybieranie, wycinanie elementów, rozpakowywanie

Instrukcje sterujące:

 • Operatory warunkowe, logiczne, przynależności
 • Instrukcje warunkowe (if, else, elif)
 • Wyrażenia warunkowe, algebra Boole'a (and, or, not)
 • Wyjątki: rodzaje, analiza stosu wywołań, podnoszenie wyjątków
 • Pętle (while, for)
 • Pętle po zagnieżdżonych strukturach danych

Pliki:

 • Ścieżki względne i bezwzględne
 • Tryby dostępu i kodowanie znaków
 • Operacje na pliku: odczyt, zapis, dopisywanie

Funkcje:

 • Definiowanie funkcji i zwracanie wartości
 • Parametry: wymagane, opcjonalne
 • Argumenty: pozycyjne, nazwane (keyword)
 • Zakres przestrzeni nazewniczej i dobre praktyki

Programowanie obiektowe:

 • Klasy i instancje
 • Atrybuty i metoda inicjalizacyjna
 • Metody
 • Dziedziczenie

Moduły:

 • Krótkie wprowadzenie do biblioteki standardowej
 • Krótkie wprowadzenie do najczęściej wykorzystywanych modułów dodatkowych
 • Wyszukiwanie i instalacja nowych modułów

Wspólna dyskusja dotycząca Sztucznej Inteligencji

 • Wyzwania etyczne związane z implementacją AI
 • Aspekty prawne wykorzystywania kodu generowanego przez AI
 • Przegląd przypadków zastosowań AI
 • Przyszłość sztucznej inteligencji
 • Kiedy osiągniemy Singularity (AGI)
 • Przyszłość narzędzi deweloperskich wspieranych przez AI
 • Przyszłe języki programowania
 • Sztuczna inteligencja i komputery kwantowe
 • Perspektywy rozwoju zawodowego w obszarze AI
 • Dyskusja na temat "czy AI zastąpi zawód programisty"

Autorem szkolenia jest Matt Harasymczuk

Od 2015 roku prowadzę szkolenia jako trener Sages. Mam ponad 9 tysięcy godzin (tak, 9000!) doświadczenia w prowadzeniu warsztatów dla ponad 30 tys. osób. Dotychczas przeprowadziłem szkolenia dla 196 organizacji z sektorów tj. publiczny, bankowy, obronny, agencje kosmiczne, firmy branży lotniczej, automotive, e-commerce, fintech, ubezpieczenia, startupy wysokich technologii, branża paliwowa, telekomy, medyczna, uczelnie wyższe, gaming, druk 3d i consumer electronics. Specjalizuję się w szkoleniach…