Programowanie w Python wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) dla zawodowych programistów

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:AI/Python-PRO

Poziom zaawansowania:
pythondataoopai

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Programowanie w Python wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) dla zawodowych programistów

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Osób zawodowo zajmujących się programowaniem
 • Osób posiadających doświadczenie w programowaniu w Python na poziomie minimum średniozaawansowanym

Wymagania

 • Wymagana znajomość Python na poziomie minimu średniozaawansowanym
 • Wymagana umiejętność korzystania ze środowisk programistycznych
 • Mile widziana znajomość innych języków programowania
 • Zalecane (ale nie wymagane) wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniach: Python podstawy, Python średnio zaawansowany, Python zaawansowany, Python TDD: Test Driven Development and CI/CD, Python: Wzorce Projektowe

Zalety

 • Nauczysz się samodzielnie korzystać z najnowszych narzędzi sztucznej inteligencji (AI) do wsparcia procesu wytwarzania oprogramowania
 • Dowiesz się jak zwiększyć produktywność swojej pracy
 • Poznasz naczęstsze problemy związane z wykorzystaniem AI przy programowaniu
 • Nauczysz się jak zintegrować wygenerowany kod w swoim projekcie
 • W praktyce nauczysz się odróżniania jakości wygenerowanego kodu
 • Dostaniesz wysokiej jakości materiały i odnośniki do stron, filmików i webinarów, które pomogą kontynuować naukę programowania
 • Kurs ma zbalansowany stosunek teorii do praktyki
 • Praktyczny warsztat z ponad tysiącem linii do samodzielnego napisania przez każdego uczestnika
 • Przykłady kodu na podstawie realnych przypadków użycia i studiów przypadku, które demonstrują praktyczne zastosowanie
 • Trener na co dzień wykorzystuje w praktyce technologie ze szkolenia, co gwarantuje wiedzę na poziomie eksperckim i praktyczne know-how

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie do tematyki sztucznej inteligencji
 • Wprowadzenie do narzędzi AI wspierających pracę programistów
 • Wprowadzenie do języka Python
 • Poznanie zmiennych, typów danych, sekwencji, pętli, instrukcji warunkowych, plików, funkcji, klas i obiektów
 • Wprowadzenie do pracy ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym (IDE): debugging, refactoring, kontrola wersji, REPL, testy itp.
 • Wprowadzenie do dobrych praktyk i technik inżynierii oprogramowania

Program

Przegląd wybranych technologii AI wspierających programowanie

 • generowanie tekstu (m.in. ChatGPT od OpenAI)
 • generowanie obrazów (m.in. DALL-E od OpenAI)
 • generowanie muzyki
 • Porównanie Copilot, Assistant AI i inne

Technologie AI wspierając programowanie

 • Instalacja pluginu i aktywacja konta
 • Zakładanie konta
 • Generowanie klucza API
 • Limity zapytań
 • Poziomy dostępności
 • Koszt licencji
 • Etyka wykorzystywania AI

Przygotowanie środowiska do pracy i wstęp do programowania

 • Wprowadzenie do języka Python
 • Wprowadzenie do zintegrowanego środowiska deweloperskiego (IDE)
 • Elementy składni języka programowania: zmienne, komentarze, operatory
 • Wprowadzenie do konsoli Python (REPL), składni, wcięć i standardów

Praca z asystentem AI

 • Chat
 • Objaśnianie kodu
 • Generowanie kodu
 • Refactoring
 • Generowanie testów
 • Generowanie dokumentacji
 • Generowanie commit message

Techniki Code Review i pair programowania z AI

 • Najczęstsze błędy
 • Halucynowanie (w co wierzyć i jak nie dać się oszukać)
 • Układanie odpowiednich zapytań (prompt engineering)

Programowanie w Python

 • Wprowadzenie do podstawowych elementów języka Python
 • Zaawansowane elementy składni Python
 • Wprowadzenie do najważniejszych modułów biblioteki standardowej
 • Przegląd najczęściej wykorzystywanych modułów dodatkowych

Projekt praktyczny

 • Wprowadzenie do projektu
 • Wybieranie odpowiedniego paradygmatu programowania
 • Generowanie kodu za pomocą AI
 • Generowanie testów za pomocą AI
 • Generowanie dokumentacji za pomocą AI
 • Code review kodu napisanego przez AI
 • Odkrywanie wzorców projektowych

Wspólna dyskusja dotycząca Sztucznej Inteligencji

 • Wyzwania etyczne związane z implementacją AI
 • Aspekty prawne wykorzystywania kodu generowanego przez AI
 • Przegląd przypadków zastosowań AI
 • Przyszłość sztucznej inteligencji
 • Kiedy osiągniemy Singularity (AGI)
 • Przyszłość narzędzi deweloperskich wspieranych przez AI
 • Przyszłe języki programowania
 • Sztuczna inteligencja i komputery kwantowe
 • Perspektywy rozwoju zawodowego w obszarze AI
 • Dyskusja na temat "czy AI zastąpi zawód programisty"

Podobne szkolenia