Utrwalanie danych z użyciem JPA i Hibernate

2680 PLN+23% VAT (3296 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:JPA/HIB

Poziom zaawansowania:

jpa

hibernate

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena
Brak dostępnych terminów

O szkoleniu Utrwalanie danych z użyciem JPA i Hibernate

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane do programistów Java, pragnących dowiedzieć się jak tworzyć warstwę trwałości w oparciu o rozwiązania ORM, standard JPA oraz framework Hibernate

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java oraz podstawy relacyjnych baz danych i języka SQL

Zalety

 • Warsztatowy charakter zajęć, życiowe przykłady, szerokie spektrum zagadnień
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Przekazanie wiedzy na temat zasad tworzenia warstwy dostępu do danych
 • Zrozumienie mechanizmu mapowania obiektowo-relacyjnego
 • Nabycie umiejętności efektywnego wykorzystania JPA/Hibernate

Program

Standard JPA i Hibernate

 • Model obiektowy vs. relacyjny
 • Wykorzystanie relacyjnych baz danych w kontekście aplikacji Java
 • Mapowanie obiektowo-relacyjne
 • Java Persistence API i jego implementacje
 • Obiekty trwałe - tworzenie, cykl życia, mapowanie
 • Kontekst utrwalania i menadżer encji

Mapowanie obiektowo relacyjne

 • Encje vs. Komponenty
 • Mapowanie encji
 • Zarządzanie relacjami
 • Klucze główne i strategie ich generowania
 • Wykorzystanie kolekcji i map
 • Odwzorowywanie relacji dziedziczenia
 • Użycie istniejących baz i struktur danych

Praca z obiektami trwałymi

 • Zarządzanie encjami
 • Propagacja kaskadowa
 • Optymalizacja ładowania
 • Przetwarzanie wsadowe
 • Wywołania zwrotne i klasy nasłuchujące
 • Podstawy zarządzania transakcjami

Wykonywanie zapytań

 • Tworzenie i uruchamianie zapytań
 • Język JPA QL/HQL (składnia, operatory, klauzule, wyrażenia funkcjonalne)
 • Relacje i złączenia
 • Criteria API

Podobne szkolenia