Micronaut framework

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:MICRONAUT

Poziom zaawansowania:
javacdimicronaut

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Micronaut framework

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane do programistów języka Java, chcących tworzyć skalowalne i łatwe w utrzymaniu aplikacje, z wykorzystaniem najnowszej wersji Micronaut framework

Wymagania

 • Umiejętność programowania w języku Java na poziomie średnio zaawansowanym
 • Elementarna wiedza z zakresu technologii wchodzących w skład JEE
 • Podstawowa znajomość SQL i relacyjnych baz danych

Zalety

 • Warsztatowy charakter zajęć (realizacja jednego, dużego projektu)
 • Gruntowne wprowadzenie do tematu, umożliwiające samodzielną pracę z omawianymi technologiami
 • Program ukierunkowany na praktyczne zdobywanie wiedzy, umożliwiającej budowanie rozwiązań opartych o architekturę mikroserwisów
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie i gruntowne poznanie możliwości frameworku
 • Zrozumienie idei programowania z użyciem interfejsów, wstrzykiwania zależności oraz aspektów
 • Poznanie najważniejszych modułów Micronaut framework

Program

Wprowadzenie do Micronaut framework

 • Założenia, możliwości, zastosowanie
 • Architektura mikroserwisów
 • Przygotowanie środowiska deweloperskiego
 • Tworzenie i konfigurowanie projektu

Praca z danymi

 • Konfiguracja dostępu do zewnętrznych źródeł danych
 • Integracja z JPA / Hibernate i zarządzanie transakcjami
 • Wykorzystanie baz SQL i NoSQL
 • Migracja danych oparta o rozwiązania Flyway i/lub Liquibase
 • Użycie pamięci cache

Usługi sieciowe

 • Projektowanie REST API
 • Budowanie usług opartych o standard JAX-RS
 • Publikowanie dokumentacji z OpenAPI/Swagger
 • Konsumowanie zewnętrznych usług opartych o REST oraz GraphQL

Usługi sterowane zdarzeniami

 • Programowanie reaktywne
 • Reactive Streams oraz biblioteki Reactor i RxJava
 • Integracja z popularnymi brokerami - Kafka, RabitMQ
 • Strumieniowanie danych

Bezpieczeństwo i monitorowanie

 • Uwierzytelnianie i kontrola dostępu
 • Śledzenie i agregacja logów
 • Tracing
 • Publikowanie metryk z wykorzystaniem Micrometer

Wdrażanie aplikacji / Cloud Native

 • Czysta architektura i podział aplikacji na reużywalne moduły
 • Konteneryzacja
 • Rejestr usług / Service discovery
 • Wdrażanie w środowisku zarządzanym na przykładzie Kubernetes

Podobne szkolenia