Helidon framework

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:HELIDON

Poziom zaawansowania:
javajpacdihelidon

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Helidon framework

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie Helidon framework adresowane jest do programistów języka Java, chcących tworzyć skalowalne i łatwe w utrzymaniu aplikacje z wykorzystaniem najnowszej wersji Helidon framework

Wymagania

 • Umiejętność programowania w języku Java na poziomie średnio zaawansowanym
 • Elementarna wiedza z zakresu technologii wchodzących w skład Java EE
 • Podstawowa znajomość SQL i relacyjnych baz danych

Zalety

 • Warsztatowy charakter zajęć (realizacja jednego, dużego projektu)
 • Gruntowne wprowadzenie do tematu, umożliwiające samodzielną pracę z omawianymi technologiami
 • Program ukierunkowany na praktyczne zdobywanie wiedzy, umożliwiającej budowanie rozwiązań opartych o architekturę mikroserwisów
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie i gruntowne poznanie możliwości frameworka Helidon
 • Zrozumienie idei programowania z użyciem interfejsów, wstrzykiwania zależności oraz aspektów
 • Poznanie najważniejszych modułów Helidon framework

Program

Wprowadzenie do Helidon

 • Założenia, możliwości, architektura, zastosowanie
 • Programowanie reaktywne
 • Eclipse MicroProfile
 • Architektura mikroserwisów
 • Cloud Native Computing
 • GraalVM
 • Helidon SE vs Helidon MP

Wstrzykiwanie zależności w mikroserwisach

 • Wzorzec projektowy Dependency Injection
 • Specyfikacja Context and Dependency Injection
 • Wstrzykiwanie statycznej konfiguracji z użyciem Microprofile Config

Tworzenie usług sieciowych

 • Tworzenie usługi REST z użyciem JAX-RS oraz Jersey
 • Konsumowanie usługi REST
 • Konfiguracja CORS
 • Dokumentowanie REST API z użyciem OpenAPI
 • Reaktywne usługi sieciowe

Utrwalanie danych

 • Praca z bazami relacyjnymi z użyciem Java Persistence API
 • Walidacja danych z użyciem specyfikacji Bean Validation
 • Operacje transakcyjne

Obsługa zdarzeń i wiadomości

 • Reactive Messaging
 • Reactive Streams

Bezpieczeństwo

 • Uwierzytelnienie i autoryzacja z użyciem JSON Web Token
 • Zabezpieczanie zasobów JAX-RS
 • Zabezpieczanie wbudowanych końcówek Helidon

Monitorowanie usług

 • Status usługi za pośrednictwem Microprofile HealthCheck
 • Dane telemetryczne z użyciem Microprofile Metrics
 • Śledzenie ruchu z zastosowaniem Microprofile OpenTracing

Budowanie i wdrażanie aplikacji

 • Testy jednostkowe
 • Testy integracyjne
 • Budowanie aplikacji z użyciem Maven
 • Tworzenie natywnej wersji aplikacji z użyciem GraalVM
 • Konteneryzacja

Podobne szkolenia