Uczenie maszynowe z wykorzystaniem R

3950 PLN+23% VAT (4858 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:4 dni (32h)

Kod kursu:ML/MID/R

Poziom zaawansowania:
machine-learning

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Uczenie maszynowe z wykorzystaniem R

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Podstawowa wiedza w zakresie uczenia maszynowego (np. szkolenie „Podstawy uczenia maszynowego z R”)
 • Podstawowa umiejętność programowania w R (np. szkolenie „Podstawy programowania w R”)

Zalety

 • Rozwiązywanie biznesowych zagadnień
 • Praca z danymi pochodzącymi z rzeczywistych problemów
 • Wyrabianie odpowiedniej intuicji niezbędnej w procesie budowy kompletnego modelu
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Ugruntowanie wiedzy z zakresu uczenia maszynowego w R
 • Rozszerzenie wiedzy o modele oraz narzędzia stanowiące kompletny warsztat pracy specjalisty uczenia maszynowego

Program

Wstęp

 • Omówienie tematyki szkolenia w kontekście obecnych trendów w uczeniu maszynowym
 • Powtórzenie podstawowych metod, narzędzi i miar wykorzystywanych w uczeniu maszynowym

Regresja liniowa - tematy zaawansowane

 • Transformacje zmiennych
 • Problem współliniowości
 • Interakcje
 • Regresja grzbietowa
 • Lasso
 • Elastic net

Regresja nieliniowa

 • Regresja wielomianowa
 • Funkcje schodkowe
 • Krzywe sklejane (splines), regresja lokalna (loess)
 • Uogólnione modele addytywne (GAM)

Problemy klasyfikacyjne - tematy zaawansowane

 • Precyzja, recall, czułość, swoistość, TPR, FPR
 • Krzywe ROC i precision-recall, AUC
 • Niezrównoważone klasy
 • Kalibracja prawdopodobieństw

Optymalizacja budowy modelu przy pomocy pakietu caret

 • Zastosowanie w klasyfikacji i regresji
 • Porównywanie modeli
 • Techniki wyboru hiperparametrów
 • Braki danych, transformacje zmiennych
 • Ważność zmiennych

Naiwny klasyfikator Bayesa

 • Podstawa matematyczna - wzór Bayesa
 • Zastosowanie w klasyfikacji
 • Rozszerzenie na zmienne ciągłe

Maszyna wektorów nośnych (SVM)

 • Wersja liniowa
 • Wersja nieliniowa, jądro
 • Zastosowanie w klasyfikacji i regresji (SVR)

Metoda K-najbliższych sąsiadów (KNN)

 • Miary podobieństwa
 • Zastosowanie w klasyfikacji i regresji

Zespoły (ensembles)

 • Bagging
 • Las losowy (random forest)
 • Boosting, XGBoost
 • Zastosowanie w klasyfikacji i regresji

Sieci neuronowe

 • Sieć neuronowa jako uogólnienie regresji
 • Perceptron, neurony, warstwy: wejściowa, wyjściowa, ukryte
 • Funkcja aktywacji, batch, epoka, współczynnik uczenia
 • Zastosowanie w klasyfikacji i regresji

PCA

 • Komponenty, ładunki, scores
 • Wybór liczby składowych, kryterium Kaisera, wykres osypiska
 • Rotacja
 • Zastosowanie w wizualizacji
 • Zastosowanie w redukcji wymiaru
 • Zastosowanie w regresji (PCR)

Podsumowanie

 • Porównanie metod
 • Granica decyzyjna
 • Jak ulepszyć istniejący model?
 • Przykład budowy modelu od A do Z

Podobne szkolenia