Szkolenie dostępne na zamówienie

Techniczne aspekty budowania wydajnych procesów ładowania hurtowni danych z wykorzystaniem Pentaho Data Integration

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:PENTAHO/ETL

pentaho

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Techniczne aspekty budowania wydajnych procesów ładowania hurtowni danych z wykorzystaniem Pentaho Data Integration

Cele szkolenia

 • Zdobycie przekrojowej wiedzy dotyczącej projektowania, implementowania, monitorowania, uruchamiania, strojenia procesów ETL
 • Poznanie założeń hurtowni danych tj najpopularniejsze schematy relacyjnych hurtowni danych
 • Zdobycie umiejętności wybierania właściwego zestawu narzędzi i technik dla swoich projektów
 • Skupienie na stosie produktowym wybudowanym wokół Pentaho Business Intelligence a w szczególności na Pentaho Data Integration (PDI), poza ogólnym wprowadzeniem do pojęć teoretycznych

Dla kogo?

 • Szkolenie jest adresowane do programistów, architektów oraz administratorów aplikacji, którzy chcą tworzyć lub utrzymywać procesy ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) z wykorzystaniem Pentaho Data Integration (PDI)
 • Szkolenie jest także kierowane do osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę o pojęcia związane z hurtowaniami danych (DWH) oraz ich realizacją z wykorzystaniem oprogramowania Pentaho Business Intelligence Suite
 • Program jest ciągle uaktualniany ze względu na szybki rozwój rozwiązań, których dotyczy szkolenie

Zalety

 • Program obejmuje zarówno ogólne wprowadzenie w tematykę ETL i DWH, jak i całościowe przedstawienie stosu produktowego Pentaho Data Integration
 • Szkolenie jest unikalne, gdyż tematyka poruszana w jego trakcie nie jest wyczerpująco ujęta w dostępnej literaturze, a wiedza na ten temat jest mocno rozproszona
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Podstawowa znajomość baz danych
 • Podstawowa umiejętność programowania w języku Java

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wstęp

 • Wprowadzenie do hurtowni danych
 • Platforma Pentaho BI Suite

ETL

 • Ekstrakcja danych
 • Transformacja, oczyszczenie i uzupełnianie danych
 • Ładowanie
 • Wyznaczniki i ocena jakości danych
 • Staging
 • Hurtownie czasu rzeczywistego
 • Kwestie wydajnościowe w kontekście procesów ETL
 • Przegląd narzędzi ETL dostępnych na rynku

Pentaho Data Integration

 • Architektura

Praca ze Spoon

 • Instalacja, uruchomienie, Look & Feel (perspektywy, zakładki etc.)
 • Zmienne
 • Hopy
 • Praca z repozytorium i plikami XML
 • Współdzielenie obiektów tj. połączenia z bazami danych, partycje, klastry

Praca ze Spoon i z transformacjami

 • Czytanie i zapisywanie danych z różnych źródeł danych
 • Walidacja danych
 • Uzupełnianie danych
 • Transformacja danych
 • Optymalizacja
 • Wykorzystanie własnego kodu w transformatach
 • Utlilities
 • Monitorowanie wydajności i analiza logów
 • Wersjonowanie i praca grupowa

Praca ze Spoon i z zadaniami

 • Zadania (kjb) a transformaty (ktr)
 • Tworzenie złożonych zadań
 • Wykorzystanie własnego kodu w zadaniach
 • Przepływ pracy
 • Praca z plikami
 • Monitorowanie wydajności i analiza logów
 • Wersjonowanie i praca grupowa

Praca z Kitchen i Pan

 • Uruchamianie zadań i transformat z plików i z repozytorium
 • Scheduling
 • Obsługa błędów
 • Przekierowanie wejścia/wyjścia

Praca z Cartle

 • Zdalne uruchomienie transformat i zadań

Pentaho Data Integration Marketplace i Pentaho Data Integration Plug-Ins