Python: FastAPI tworzenie REST API

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:PYTHON/FASTAPI

Poziom zaawansowania:
web-applicationfastapi

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Python: FastAPI tworzenie REST API

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści Python
 • Programiści innych języków

Wymagania

 • Szkolenie nie jest dla początkujących, chociaż przyswojenie nowej składni nie powinno być problemem dla osób nawet z niewielkim doświadczeniem programistycznym
 • Mile widziana znajomość protokołu HTTP i modelu request-response
 • Mile widziana umiejętność poruszania się w środowisku Linux

Zalety

 • W trakcie szkolenia uczestnicy stworzą przykładową aplikację gotową do użycia i wdrożenia na serwer
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Opanowanie elementów frameworka FastAPI, odpowiadających za obsługę zapytań HTTP
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej uruchamiania aplikacji FastAPI w środowisku produkcyjnym
 • Poznanie mechanizmów FastAPI odpowiedzialnych za testowanie aplikacji

Program

Wprowadzenie do FastAPI

 • Instalacja FastAPI i środowiska uruchomieniowego
 • Wbudowany serwer HTTP (nasłuchiwanie lokalne oraz na wszystkich interfejsach)
 • IDE oraz narzędzia dla programistów

Protokół HTTP

 • Request-Response
 • Metody protokołu (czasowniki HTTP)
 • Nagłówki żądań i odpowiedzi
 • Statusy
 • Mimetype
 • Uwierzytelnianie
 • Pobieranie danych z serwera
 • Przesyłanie danych do serwera
 • Debugging
 • HTTPS
 • Uwierzytelnianie

Type annotations

 • Typy
 • Sekwencje
 • Mapy
 • Funkcje
 • Klasy

Projekty FastAPI

 • Konwencja nazewnicza
 • Podział projektu na wiele plików
 • Mechanizm importów
 • Reużywalność
 • Wersjonowanie API

Używanie Annotated

Schematy Pydantic

 • Omówienie Pydantic
 • Tworzenie schematów
 • Konwersja i walidacja

Widoki synchroniczne

 • URL Routing
 • Obsługa zapytań GET, POST, PUT, DELETE
 • Parametry w URL, parametry żądania
 • Nagłówki zapytań i odpowiedzi
 • Schematy wejściowe i wyjściowe
 • Kody statusu, tagi

Dokumentacja

 • Swagger, redoc
 • Korzystanie ze Swagger w procesie wytwarzania oprogramowania

Modele bazy danych

 • Modele w SQLAlchemy
 • Typy pól
 • Relacje między modelami
 • Parametry pól, unikalność, wartości null, indeks w bazie, wymagalność pól
 • Migracje schematów bazy za pomocą Alembic i ich obsługa
 • Schematy dla modeli ORM
 • Tworzenie zapytań przy pomocy ORM
 • Tworzenie obiektów, zapis do bazy, aktualizacja
 • Pobieranie obiektów, filtrowanie, łączenie zapytań, sortowanie
 • Podglądanie zapytań do bazy danych

Middleware

 • Mechanizm przetwarzania żądań
 • Tworzenie własnych middleware

Autoryzacja i uwierzytelnianie

 • System uwierzytelniania JSON Web Token (JWT)
 • Logowanie
 • Mechanizm sesji
 • Definiowanie uprawnień dla użytkownika i grup
 • Ograniczanie dostępu do widoków

Websockets

 • Omówienie technologii
 • Prosta implementacja

Widoki asynchroniczne

 • Korzystanie z widoków asynchronicznych
 • Ograniczenia
 • Biblioteki async

Testowanie API

 • Debugging
 • Fixtures
 • CI/CD aplikacji FastAPI

Aplikacja FastAPI w środowisku produkcyjnym

 • Uvicorn, ASGI (async WSGI)
 • Docker i Kubernetes

Architektura mikroserwisowa

 • Architektura mikroserwisowa
 • Skalowalność
 • BFF - Backend for Frontend
 • API Gateway
 • Load Balancing

Podobne szkolenia