Szkolenie dostępne na zamówienie

Przegląd technologii Cloud

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:CLOUD

cloudmicrosoft-azureamazow-awsgoogle-app-engine

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Przegląd technologii Cloud

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami oraz standardami związanymi z chmurami obliczeniowymi
 • Zapoznanie z dobrymi praktykami
 • Przybliżenie zagadnień́ związanych z usługami chmury Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform oraz Alibaba Cloud
 • Ćwiczenia z podstaw konfiguracji i administracji kluczowymi usługami w chmurze
 • Porównanie platform

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane głównie do architektów, kierowników projektów IT, analityków oraz programistów pragnących poznać techniki projektowania systemów na bazie infrastruktury i usług chmury obliczeniowej

Zalety

 • Nacisk na architekturę i projektowanie systemów, szerokie spojrzenie na tematykę chmury obliczeniowej
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa wiedza z zakresu architektury aplikacji, projektowania systemów informatycznych oraz wzorców projektowych
 • Zalecana jest również znajomość podstaw programowania i elementów typowej infrastruktury IT

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Sprawdzenie środowiska, subskrypcji, niezbędnych aplikacji

Wprowadzenie do chmury

 • Sprawdzenie środowiska, subskrypcji, niezbędnych aplikacji
 • Czym jest chmura?
 • Krótka historia rozwoju usług chmurowych
 • Modele chmury
 • Modele usług chmurowych
 • Możliwości i ograniczenia chmury
 • Chmura kontra wdrożenia on-premise

Strategie migracji do chmury

 • Proste: przeniesienie (Lift & Shift)
 • Zaawansowane: Refactor, Revise, Rebuild, Replace

Przegląd wybranych usług Iaas/PaaS/SaaS i praktyczne ćwiczenia w chmurach

 • Storage
 • Maszyny wirtualne
 • Kontenery
 • Aplikacje webowe
 • ServerLess
 • Bazy danych

Bezpieczeństwo i wysoka dostępność

 • Infrastruktura centrum danych
 • Sieci szkieletowe
 • Wysoka dostępność (HADR) i biznesowe przetrwanie (BCDR)
 • Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami (kontrola dostępu)
 • Praktyczna implementacja

Ciągła integracja i wdrażanie (CI/CD)

 • Przybliżenie filozofii CI/CD
 • Przegląd narzędzi CI/CD i automatyzacji
 • Praktyczna implementacja
 • Bilans korzyści i kosztów

Estymacja kosztów i sposoby na ich optymalizację

 • Subskrypcje
 • Licencje
 • Skalowanie
 • Smart rekomendacje

Zarządzanie chmurą

 • Subskrypcje i Management Groups
 • Organizacje i projekty
 • Polityki

Autorem szkolenia jest Przemysław Chmielecki

Od wielu lat poruszam się w obszarze chmury obliczeniowej i sprawia mi to coraz większą radość. W różnych projektach miałem okazję poznać wszystkie chmury z “Fantastycznej Czwórki” (AWS, Azure, GCP, Alibaba), a także poznać sposoby optymalizacji kosztów i dostępnych rozwiązań {I,P,S,F,..}aaS korzystając z technologii kontenerowych (Kubernetes, Helm, ArgoCD) i automatyzacji na drodze skryptowania (Bash, PowerShell, Python). Poza pracą techniczną staram się rozwijać w obszarze naukowym i projektowym,…

To szkolenie jest częścią ścieżki