Programowanie systemowe w Linux

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:PS/LINUX

Poziom zaawansowania:
linuxprogrammingc

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Programowanie systemowe w Linux

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do programistów tworzących aplikacje w systemie Linux, którzy chcą poznać oraz wykorzystać mechanizmy systemowe

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku C

Zalety

 • Szkolenie warsztatowe, tematyka omawiana jest na praktycznych przykładach realizowanych przez uczestników w formie krótkich zadań programistycznych
 • Uczestnicy przygotują między innymi aplikacje typu demon oraz oprogramowanie w architekturze klient-serwer
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Nauka prawidłowego korzystania z różnorodnych mechanizmów systemowych środowiska Linux, w szczególności związanych z wielowątkowością, synchronizacją, komunikacją międzyprocesową oraz usługami sieciowymi
 • Omówienie poszczególnych obszarów zastosowań mechanizmów systemowych
 • Poznanie problematyki projektowania i implementacji aplikacji wykorzystujących dostępne mechanizmy systemowe w Linux

Program

Wprowadzenie do systemu Linux

 • Architektura systemu
 • Jądro systemu
 • Pamięć wirtualna
 • Wielozadaniowość i wielowątkowość
 • Współdzielenie zasobów
 • Współbieżność i synchronizacja
 • Narzędzia programisty systemowego
 • Tworzenie i użycie bibliotek statycznych i współdzielonych
 • Struktury systemowe
 • Podsystem plików /proc i /sys
 • Śledzenie wywołań systemowych
 • Pobieranie informacji systemowych
 • Interfejs programistyczny POSIX i System V

Procesy i wątki

 • Tworzenie procesów i wątków, procesy potomne
 • Przestrzeń użytkownika i przestrzeń jądra
 • Stany procesów
 • Priorytety procesów, szeregowanie procesów
 • Zarządzanie procesami, grupy procesów
 • Procesy demony
 • Statystyki procesu, czasomierze
 • Operacje blokujące i nieblokujące
 • Usypianie procesów, obsługa czasu
 • Limitowanie zasobów
 • Aspekty bezpieczeństwa: prawa procesu

Sygnały

 • Typy sygnałów
 • Obsługa sygnałów

Synchronizacja

 • Aktywne oczekiwanie
 • Pojęcie wyścigu
 • Sekcje krytyczne, pojęcie zakleszczenia
 • Muteksy
 • Semafory

Pamięć operacyjna

 • Prawa dostępu do pamięci
 • Blokowanie pamięci
 • Pamięć współdzielona
 • Mapowanie pamięci

Operacje na plikach

 • Obsługa systemu plików
 • Bufory zapisu/odczytu
 • Dowiązania symboliczne i twarde
 • Aspekty bezpieczeństwa: prawa dostępu do plików

Komunikacja międzyprocesowa

 • Potoki nazwane i nienazwane
 • Kolejki komunikatów

Usługi sieciowe

 • Architektura klient-serwer
 • Programowanie gniazd TCP
 • Programowanie gniazd UDP
 • Obsługa protokołów IPv4 i IPv6
 • Gniazda surowe

Obsługa urządzeń

 • Podsystem plików /dev
 • Rodzaje (znakowe, blokowe, specjalne) i techniki dostępu do urządzeń

Bezpieczeństwo

 • Uwierzytelnianie z wykorzystaniem modułów PAM
 • Typowe błędy programistyczne
 • Narzędzia analizy statycznej i dynamicznej programów

Rozszerzanie systemu

 • Nowe wywołania systemowe
 • Moduły jądra

Podobne szkolenia