Programowanie pod Raspberry Pi z wykorzystaniem Windows 10 IoT

Czas trwania szkolenia:1 dni (8h)

Kod kursu:NET/IoT

Poziom zaawansowania:
windowsweb-services.netiot

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Programowanie pod Raspberry Pi z wykorzystaniem Windows 10 IoT

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest dla architektów i programistów .NET

Wymagania

 • Średnio-zaawansowana znajomość platformy .NET, języka C# oraz narzędzia Microsoft Visual Studio. Podstawowa znajomość Microsoft SQL Server

Zalety

 • Szkolenie pokazuje jak wytwarzać innowacyjne aplikacje użytkowe pod system Windows 10 IoT oraz wskazuje jak można łączyć nowoczesne uniwersalne aplikacje dla Windows z technologiami stosowanymi od lat
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z systemem Windows 10 IoT
 • Przedstawienie procesu przygotowania środowiska programistycznego oraz stworzenia systemu, którego głównym celem jest prezentacja danych na urządzeniu z systemem Windows 10 IoT
 • Stworzenie elementów systemu przechowywania i przesyłania danych z wykorzystaniem Windows 10 IoT

Program

Wprowadzenie do programowania aplikacji uniwersalnych pod Windows 10 IoT

Windows 10 IoT na tle innych technologii

 • Zalety
 • Wady i ograniczenia

Omówienie urządzenia Raspberry Pi oraz akcesoriów

Analityczne omówienie systemu do rezerwacji spotkań, który ma zostać wykonany przez uczestników szkolenia

Instalacja systemu Windows 10 IoT na urządzeniu szkoleniowym

Uruchamianie, zdalny dostęp i administracja Windows 10 IoT

Stworzenie pierwszej aplikacji „Hello World” i uruchomienie jej na symulatorze oraz urządzeniu z systemem Windows 10 IoT

Stworzenie systemu do rezerwacji spotkań

 • Stworzenie interfejsu użytkownika
 • Omówienie dostarczonej przez prowadzącego bazy danych oraz projektu Web Service
 • Stworzenie funkcjonalności aplikacji w oparciu o dostarczony Web Service
 • Testy aplikacji na urządzeniu szkoleniowym

Podsumowanie

Podobne szkolenia